IRWIR PAN

Your search returned 35 results.

|
Polska na tle ogólnoświatowych tendencji rozwoju dwuzawodowości /

autorstwa: Marek Kłodziński ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Language: Polish Summary language: ruseng Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1986; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4347 (1).
Czynniki różnicujące wydajność pracy w rolnictwie /

autorstwa: Andrzej Piotr Wiatrak ; Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Language: Polish Summary language: ruseng Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1980; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3924 (2).
Wieś : / w poszukiwaniu całości społeczno-kulturowej /

autorstwa: Maria Wieruszewska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1991; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4718 (2).
Napięcia w funkcjonowaniu systemu produkcji rolniczej : / studium na przykładzie gminy /

autorstwa: Maria Halamska ; Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Language: Polish Summary language: ruseng Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1980; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3995 (2).
Społeczność wiejska Zaborowa w procesie przemian /

autorstwa: Maria Wieruszewska-Adamczyk ; Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Language: Polish Summary language: ruseng Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1980; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4128 (1).
Czynniki kształtujące poziom dochodów w gospodarstwach indywidualnych /

autorstwa: Leszek Klank.

Language: Polish Summary language: ruseng Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1985Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4268 (1).
Przestrzenne zróżnicowanie gospodarki rolnej w Polsce /

autorstwa: Andrzej Piotr Wiatrak ; Polska Akademia Nauk, Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych.

Language: Polish Summary language: ruseng Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1986; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4345 (1).
Zarządzanie przedsiębiorstwami rolniczymi.

autorstwa: Świtłyk, Michał | , (1950- ).

Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1988; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4498 (1).
Kwestia kobieca na wsi /

autorstwa: Barbara Tryfan ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Language: Polish Summary language: engrus Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1987; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4433 (1).
Kobiety w rolniczych rejonach świata /

autorstwa: Barbara Tryfan ; Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Language: Polish Summary language: ruseng Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1979; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3866 (1).
Dochody i akumulacja w gospodarce chłopskiej /

autorstwa: Andrzej Piotr Wiatrak ; Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Language: Polish Summary language: ruseng Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1982; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4115 (2).
Zasoby siły roboczej w rolniczych gospodarstwach rodzinnych /

autorstwa: Andrzej Piotr Wiatrak ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Language: Polish Summary language: engrus Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1990; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4706 (1).
Osadnictwo wiejskie : / metody badań koncentracji zabudowy i kształtów wsi /

autorstwa: Michał Chilczuk ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Language: Polish Summary language: ruseng Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1975; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3167 (1).
Ekonomiczne narzędzia sterowania rolnictwem /

autorstwa: Augustyn Woś.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1985Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4366 (1).
Proces urbanizacji a relacje miasto - wieś /

autorstwa: Bohdan Jałowiecki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Language: Polish Summary language: ruseng Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1987; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4437 (2).
Przekształcenia osadnictwa wiejskiego w Polsce na tle przemian społeczno-ekonomiczno-przestrzennych /

autorstwa: Michał Chilczuk, Janusz Siemiński | Siemiński, Janusz Lech | , (1934-2012).

Language: Polish Summary language: ruseng Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1977Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3582 (2).
Opiekuńcze funkcje szkoły : / wprowadzenie do metodyki pracy opiekuńczej /

autorstwa: Jerzy Materne.

Wydawca: Warszawa ; Łódź : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1988; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3824 (1).
Typowe środowiska wychowawcze współczesnej Polski /

autorstwa: Włodzimierz Wincławski.

Language: Polish Summary language: ruseng Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1976Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3389 (1).
Sytuacja społeczna ludności rolniczej w starszym wieku /

autorstwa: Aleksander Lutyk.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1984Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4270 (1).
Produkcja warzywnicza w województwie suwalskim w latach 1978-1982 /

autorstwa: Adam Jan Gałczyński, Zbigniew Gertych, Romualda Jabłońska-Ceglarek ; pod red. nauk. R. Jabłońskiej-Ceglarek ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Gertych, Zbigniew | , (1922-2008) | Jabłońska-Ceglarek, Romualda | , (1939- ) | [Red.].

Language: Polish Summary language: engrus Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1987; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4527 (2).

Działa dzięki Koha