IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Wyniki wyszukiwania: 42.

Sortuj
Wyniki
Dwuzawodowa ludność wiejska /

autorstwa: Andrzej Rosner ; wstęp Maria Dziewicka ; Instytut Ekonomiki Rolnej. Zakład Społeczno-Ekonomicznej Struktury Wsi | Dziewicka, Maria | [Wstęp.].

Serie: Studia i Materiały - Instytut Ekonomiki Rolnej | ; z. 302.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnej, ; 1972Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 2827.
Postawy rolników wobec usług kółek rolniczych i międzykółkowych baz maszynowych /

autorstwa: Andrzej Rosner.

Serie: Studia i Materiały - Instytut Ekonomiki Rolnej | ; z. 307.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnej. Zakład Społeczno-Ekonomicznej Struktury Wsi. Pracownia Instytucji i Organizacji Rolniczych, ; 1971Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 2435.
Wychodźstwo z rodzin wiejskich w latach 1962-1967 /

autorstwa: Andrzej Rosner, Hanna Zielińska | Zielińska, Hanna | (statystyka).

Serie: Studia i Materiały - Instytut Ekonomiki Rolnej | ; z. 368.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnej, ; 1974; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 2921.
Zarobkowanie poza gospodarstwem rodzin z użytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego w świetle danych statystyki masowej /

autorstwa: Andrzej Rosner.

Serie: Studia i Materiały - Instytut Ekonomiki Rolnej | ; z. 393.Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnej. Zakład Społeczno-Ekonomicznej Struktury Wsi, ; 1973; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 2847.
Próba prognozy rozwoju ludności czynnej zawodowo w rolnictwie do 1990 r. w ujęciu regionalnym /

autorstwa: Izasław Frenkel.

Serie: Studia i Materiały - Instytut Ekonomiki Rolnej | ; z. 361.Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnej. Zakład Społeczno-Ekonomicznej Struktury Wsi, ; 1973; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 2836.
Kapitałochłonność dochodu narodowego / wytwarzanego w rolnictwie

Szczegóły wydania: Warszawa ; Instytut Ekonomiki Rolnej ; 1970Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 2374.
Problem żywej i mechanicznej siły pociągowej w indywidualnej gospodarce chłopskiej : / praca zbiorowa /

autorstwa: pod kier. Z. Grochowskiego | Grochowski, Zdzisław | , (1922-1992) | [Red.].

Serie: Studia i Materiały - Instytut Ekonomiki Rolnej | ; z. 235.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnej. Zakład Ogólnej Ekonomiki Rolnictwa, ; 1970Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 2409.
Wpływ warunków środowiska na rozmieszczenie, poziom i kierunki produkcji rolnej w woj. rzeszowskim /

autorstwa: Kazimierz Dąbrowski, Józef Michna | Michna, Józef | (rolnictwo).

Serie: Studia i Materiały - Instytut Ekonomiki Rolnej | ; z. 202.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnej, ; 1969Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 2392.
Wykorzystanie i zagospodarowanie gruntów PFZ w woj. rzeszowskim /

autorstwa: Józef Michna.

Serie: Studia i Materiały - Instytut Ekonomiki Rolnej | ; z. 197.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnej, ; 1969Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 2388.
Efektywność nawożenia mineralnego w gospodarstwach chłopskich i w gospodarstwach państwowych w latach 1956-1965 / Anatol Brzoza ; Instytut Ekonomiki Rolnej. Zakład Ogólnej Ekonomiki Rolnictwa.

autorstwa: Brzoza, Anatol, (1917-1997) | Instytut Ekonomiki Rolnej (Warszawa) [pbl].

Serie: Studia i Materiały - Instytut Ekonomiki Rolnej ; z. 134Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnej, 1967Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 1270.
Powiązania międzygałęziowe i przepływy nakładów pomiędzy rolnictwem, przemysłem spożywczym i nieżywnościowym działem produkcji materialnej w Polsce, w 1967 roku /

autorstwa: Anatol Brzoza ; Instytut Ekonomiki Rolnej. Zakład Planowania i Rozmieszczenia Produkcji Rolniczej.

Serie: Studia i Materiały - Instytut Ekonomiki Rolnej | ; z. 312.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnej, ; 1971Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 3432.
Skumulowane nakłady pracy żywej i uprzedmiotowionej na rolnictwo i pozarolniczy dział produkcji materialnej w Polsce w latach 1957, 1961 i 1967 : / studium metodologiczne /

autorstwa: Anatol Brzoza.

Serie: Studia i Materiały - Instytut Ekonomiki Rolnej | ; z. 265.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnej. Zakład Planowania i Rozmieszczenia Produkcji Rolniczej, ; 1970Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 3433.
Zastosowanie elektronicznej techniki obliczeniowej do rachunku kosztów jednostkowych w rolnictwie / A. Brzoza, R. Bachańska ; Instytut Ekonomiki Rolnej. Zakład Planowania i Rozmieszczenia Produkcji Rolniczej. Zakład Ogólnej Ekonomiki Rolnictwa.

autorstwa: Brzoza, Anatol, (1917-1997) | Bachańska, Rozalia.

Serie: Studia i Materiały - Instytut Ekonomiki Rolnej ; z. 251Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnej, 1970Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 2419.
Rozważania na temat zasad planowania i / warunków realizacji planu. Maszynopis

Szczegóły wydania: Warszawa ; Instytut Ekonomiki Rolnej ; 1966Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 2378.
Tendencje rozwojowe w produkcji bydła /

autorstwa: Sławomir Dyka, Roman Urban ; Instytut Ekonomiki Rolnej. Zakład Ogólnej Ekonomiki. Pracownia Analiz | Urban, Roman.

Serie: Studia i Materiały - Instytut Ekonomiki Rolnej | ; z. 220.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnej, ; 1969Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 2402.
Badanie obciążeń w indywidualnych gospodarstwach rolnych prowadzących rachunkowość dla IER w 1965/1966 r. / Maria Czerniewska ; Instytut Ekonomiki Rolnej.

autorstwa: Czerniewska, Maria.

Serie: Studia i Materiały - Instytut Ekonomiki Rolnej ; z. 177Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnej, 1968Uwaga dotycząca dysertacji: Do użytku służbowego. Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 1321.
Indywidualne Wyniki Rachunkowości Rolnej Gospodarstw Chłopskich / Instytut Ekonomiki Rolnej.

autorstwa: Instytut Ekonomiki Rolnej (Warszawa) [Instytucja sprawcza, Wydawca].

Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnej, 1958-1972Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (3)Sygnatura: 1334/1, ...
Ekonomiczne problemy gospodarki finansowej rolniczych spółdzielni produkcyjnych / Janina Czyszkowska-Dąbrowska ; Instytut Ekonomiki Rolnej. Zakład Ekonimiki i Organizacji Spółdzielni Produkcyjnych.

autorstwa: Czyszkowska-Dąbrowska, Janina, (1917-2004) | Instytut Ekonomiki Rolnej (Warszawa) [pbl] | Instytut Ekonomiki Rolnej (Warszawa). Zakład Ekonomiki i Organizacji Spółdzielni Produkcyjnych.

Serie: Studia i Materiały - Instytut Ekonomiki Rolnej ; z. 144Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnej, 1967Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 1255.
Koszty produkcji w gospodarstwach doświadczalnych 1965/66 r. / Jan Stelmach, Irena Adamiec ; Instytut Ekonomiki Rolnej. Zakład Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolnych.

autorstwa: Stelmach, Jan | Adamiec, Irena | Instytut Ekonomiki Rolnej (Warszawa). Zakład Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolnych | Instytut Ekonomiki Rolnej (Warszawa) [pbl].

Serie: Studia i Materiały - Instytut Ekonomiki Rolnej ; z. 152Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnej, 1967Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 1257.
Koordynacja działalności instytucji obsługujących rolnictwo na terenie wybranej gromady pow. Gniezno : (uwagi wstępne na podstawie materiału z pilotażu kwestionariuszy do badań zaplanowanych na lipiec 1967 r.) / Jadwiga Staniszkis-Lewicka ; Instytut Ekonomiki Rolnej. Zespół Badań nad Eksperymentem w Rolnictwie.

autorstwa: Staniszkis-Lewicka, Jadwiga | Instytut Ekonomiki Rolnej (Warszawa) [pbl] | Instytut Ekonomiki Rolnej (Warszawa). Zespół Badań nad Eksperymentem.

Serie: Studia i Materiały - Instytut Ekonomiki Rolnej ; z. 159Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnej, 1967Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 1258.
Strony

Działa dzięki Koha