IRWIR PAN

Your search returned 12 results.

|
Miejsce obszarów wiejskich w aktualnych strategiach rozwoju województw : / kierunki i cele rozwoju a rzeczywistość /

autorstwa: Jerzy Bański, Maria Bednarek-Szczepańska, Konrad Czapiewski ; Komisja Obszarów Wiejskich. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Zespół Badań Obszarów Wiejskich. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Polska Akademia Nauk | Bednarek-Szczepańska, Maria | , (1980- ) | Czapiewski, Konrad | Polskie Towarzystwo Geograficzne | [pbl.].

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; PTG : ; IGiPZ PAN, ; 2009Inny tytuł: | Place of rural areas in the current policies of voivodeship development : | directions and goals of development versus reality..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6841 (1).
Polska wieś w perspektywie 2050 roku /

autorstwa: Jerzy Bański ; Komisja Obszarów Wiejskich. Polskie Towarzystwo Geograficzne ; Instytut Geografii Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńskiego. Polska Akademia Nauk | Polskie Towarzystwo Geograficzne | [pbl.] | Polska Akademia Nauk | Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego.

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; PTG : ; PAN. IGiPZ, ; 2013Inny tytuł: Polish countryside in a 2050 perspective..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7079 (1).
Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku / pod red. Jerzego Bańskiego.

autorstwa: Bański, Jerzy, (1960- ) [Red.].

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : PTG ; PAN IGiPZ, 2009Inny tytuł: Analysis of diversity and of the development perspective for Polish rural areas until 2015.Dostęp online: Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp online Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6833 (2).
Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej

Wydawca: Warszawa ; IGiPZ ; 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6994 (1).
Produkcja i towarowość rolnictwa w Polsce : przemiany i zróżnicowania przestrzenne po II wojnie światowej

Wydawca: Warszawa ; IGiPZ im.S. Leszczyckiego ; 2013Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7173 (1).
Atlas rolnictwa Polski = Atlas of Polish Agriculture

Wydawca: Warszawa ; IGiPZ PAN ; 2010Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6806 (1).
Problemy i metody oceny kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce

Wydawca: Warszawa ; PTG PAN, IGiPZ ; 2008Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6834 (1).
Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich

Wydawca: Warszawa ; PTG, IGiPZ ; 2010Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6835 (1).
Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej / pod red. Eugeniusza Rydza i Romana Rudnickiego ; Komisja Obszarów Wiejskich. Polskie Towarzystwo Geograficzne ; Zespół Badań Obszarów Wiejskich. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Polska Akademia Nauk.

autorstwa: Rydz, Eugeniusz, (1938- ) [Red.] | Rudnicki, Roman, (1958- ) [Red.].

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : PTG : PAN. IGiPZ, 2009Inny tytuł: Processes of rural space transformation.Dostęp online: Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp online Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6839 (1).
Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym

Wydawca: Warszawa ; PTG, IGiPZ PAN ; 2009Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6840 (1).
Współczesne przekształcenia społeczno-gospodarcze a potencjał ludnościowy wschodniej Polski

Wydawca: Warszawa ; PTG, IGiPZ ; 2014Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7279 (1).
Delimitacja obszarów strategicznej interwencji państwa : obszarów wzrostu i obszarów problemowych

Wydawca: IGiPZ PAN Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7480 (1).

Działa dzięki Koha