IRWIR PAN

Wyniki wyszukiwania: 16.

|
Optymalizacja szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej - perspektywa aksjologiczna : / badania w działaniu : z doświadczeń Towarzystwa Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi /

autorstwa: Krystyna Chałas | Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa | [pbl.].

Publication details: Warszawa : ; [Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA], ; 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7071 (2).
Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich : wybrane aspekty / Andrzej Hałasiewicz, Andrzej Kaleta ; Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).

autorstwa: Hałasiewicz, Andrzej, (1956- ) | Kaleta, Andrzej | Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa.

Publication details: Warszawa : FAPA, 2000Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5852 (1).
Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w 2011 roku /

autorstwa: [raport przygot. Andrzej Kalicki et al. ; Fundacja Programów Pomocy dla Rolników FAPA] | Kalicki, Andrzej.

Publication details: Warszawa : ; [Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA], ; 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7023 (1).
Dylematy polityki rolnej : integracja polskiej wsi i rolnictwa z UE / pod red. Tadeusza Hunka ; [Tadeusz Hunek i in.] ; Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).

autorstwa: Hunek, Tadeusz, (1932-2013) [Red.].

Język: Polski Original language: Nieokreślony Publication details: Warszawa : FAPA, 2000Inny tytuł: Integracja polskiej wsi i rolnictwa z UE.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5793 (2).
Rozwój polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich / w aspekcie Wspólnej Polityki Rolnej

Publication details: Warszawa ; FAPA ; 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7026 (2).
Odnowa wsi : przestrzeń, ludzie, działania

Publication details: Warszawa ; FAPA ; 2013Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7117 (1).
Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spozywczymi w 2010 roku.

Publication details: Warszawa ; FAPA ; 2011Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6968 (1).
Wpływ WPR na polskie rolnictwo i obszary wiejskie - 7 lat po akcesji / [autorzy: Adam Poślednik, Agnieszka Więcek, Zofia Giersz].

autorstwa: Poślednik, Adam | Więcek, Agnieszka | Giersz, Zofia.

Publication details: Warszawa : Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, 2011Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6967 (1).
Stowarzyszenie Polski z Unią Europejską : niezbędne procesy dostosowawcze polskiej gospodarki żywnościowej

Publication details: Warszawa ; IERiGŻ, FAPA ; 1997Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6524 (1).
Prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej

Publication details: Warszawa ; FAPA, MRiRW ; 2015Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7240 (2).
Sieci partnerskiej współpracy na obszarach wiejskich

Język: Polski Publication details: Warszawa ; Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ; 2010Status: Brak dostępnych egzemplarzy :
Sieci partnerskiej współpracy na obszarach wiejskich

Język: Polski Publication details: Warszawa ; Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ; 2010Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7335 (1).
Kwestia agrarna : zagadnienia prawne i ekonomiczne

Publication details: Warszawa ; FAPA, OFI ; 2016Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7350 (2).
Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej : aspekty ekonomiczne = European integration as a determinant of the rural policy : economic aspects / redakcja naukowa Aleksandra Chlebicka.

autorstwa: Chlebicka, Aleksandra [Redaktor] | Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa [Wydawca].

Język: Polski Summary language: Angielski Publication details: Warszawa : Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, 2017Inny tytuł: European integration as a determinant of the rural policy : economic aspects.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7470 (1).
Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej : aspekty prawne

Publication details: Warszawa ; FAPA Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7469 (1).
Integracja z Unią Europejską : konieczne dostosowania i spodziewane skutki w polskim rolnictwie / [aut. Anna Andrychowicz et al.] ; Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).

autorstwa: Andrychowicz, Anna | Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa.

Publication details: Warszawa : FAPA, 2000Inny tytuł: Polskie rolnictwo a standardy UE.Status: Brak dostępnych egzemplarzy :

Działa dzięki Koha