IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Wyniki wyszukiwania: 69.

|
Reprodukcja czy wymiana? : / przekształcenia lokalnych elit politycznych w Polsce w latach 1990-1998 /

autorstwa: Maria Halamska ; Uniwersytet Warszawski. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego | Uniwersytet Warszawski | Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego | Wydawnictwo Naukowe Scholar, Jacek Raciborski | [Wyd.].

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; "Scholar", ; 2001Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5874 (1).
Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku / red. nauk. Maria Halamska ; Uniwersytet Warszawski. Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych "Euroreg".

autorstwa: Halamska, Maria [Red.] | Wydawnictwo Naukowe Scholar [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2011Status: Brak dostępnych egzemplarzy : Wypożyczone (1).
Polska wieś 2012 : raport o stanie wsi / pod red. naukową Jerzego Wilkina i Iwony Nurzyńskiej ; Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

autorstwa: Wilkin, Jerzy, (1947- ) [Red.] | Nurzyńska, Iwona [Red.] | Wydawnictwo Naukowe Scholar [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6973 (2).
Między interwencją a interakcją : / lokalne grupy działania w społecznościach wiejskich /

autorstwa: red. nauk. Izabella Bukraba-Rylska ; zespół projektu Maria Wieruszewska, Ryszard Kamiński, Piotr Krośniak | Bukraba-Rylska, Izabella | , (1953- ) | [Red.] | Wieruszewska, Maria | , (1943- ) | [Oprac.] | Kamiński, Ryszard | (spółdzielczość) | Krośniak, Piotr | Wydawnictwo Naukowe Scholar, Jacek Raciborski | [Wyd.].

Szczegóły wydania: Warszawa : ; Wydawnictwo Naukowe Scholar, ; 2011Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6917 (1).
Polska wieś 2010 : raport o stanie wsi / pod red. naukową Jerzego Wilkina i Iwony Nurzyńskiej ; [zespół aut.: Izabella Bukraba-Rylska et al.] ; Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

autorstwa: Wilkin, Jerzy, (1947- ) [Red.] | Nurzyńska, Iwona [Red.] | Bukraba-Rylska, Izabella, (1953- ) | Wydawnictwo Naukowe Scholar [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6754 (2).
Teoria wyboru publicznego : wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej / pod redakcją Jerzego Wilkina.

autorstwa: Wilkin, Jerzy, (1947- ) [Red.] | Wydawnictwo Naukowe Scholar [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : Scholar, 2005Status: Brak dostępnych egzemplarzy : Wypożyczone (1).
Człowiek - miasto - region : związki i interakcje : księga jubileuszowa profesora Bohdana Jałowieckiego / pod red. Grzegorza Gorzelaka, Marka S. Szczepańskiego i Weroniki Ślęzak-Tazbir.

autorstwa: Gorzelak, Grzegorz, (1949- ) [Red.] | Szczepański, Marek Stanisław, (1956- ) [Red.] | Ślęzak-Tazbir, Weronika [Red.] | Wydawnictwo Naukowe Scholar [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6627 (1).
Style życia i porządek klasowy w Polsce /

autorstwa: red. nauk. Maciej Gdula, Przemysław Sadura | Gdula, Maciej | , (1977- ) | [Red.] | Sadura, Przemysław | Wydawnictwo Naukowe Scholar, Jacek Raciborski | [pbl.].

Szczegóły wydania: Warszawa : ; Wydawnictwo Naukowe Scholar, ; 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7037 (1).
Wiejska Polska na początku XXI wieku : rozważania o gospodarce i społeczeństwie / Maria Halamska ; EUROREG Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytet Warszawski.

autorstwa: Halamska, Maria | Uniwersytet Warszawski. Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych | Wydawnictwo Naukowe Scholar [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2013Status: Brak dostępnych egzemplarzy : Wypożyczone (1).
Dzieje Przysłopia i Nowicy / Zofia Szanter ; Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

autorstwa: Szanter, Zofia, (1952-2016) | Wydawnictwo Naukowe Scholar [pbl].

Serie: Szanter, Zofia Z przeszłości łemkowszczyzny ; Szczegóły wydania: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7059 (2).
Mentalność ludności wiejskiej w PRL : studium zmian / Ewelina Szpak.

autorstwa: Szpak, Ewelina, (1980- ) | Wydawnictwo Naukowe Scholar [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7058 (2).
Jakość rządzenia w Polsce : jak ją badać, monitorować i poprawiać

Szczegóły wydania: Warszawa ; Wyd. nauk. Scholar ; 2013Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7083 (1).
Współpraca transgraniczna Unii Europejskiej : doświadczenia polsko-niemieckie / pod red. Grzegorza Gorzelaka, Johna Bachtlera, Mariusza Kasprzyka ; Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW.

autorstwa: Gorzelak, Grzegorz, (1949- ) [Red.] | Bachtler, John [Red.] | Kasprzyk, Mariusz [Red.] | Wydawnictwo Naukowe Scholar [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : "Scholar", 2004Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6371 (1).
Adaptability and change : the regional dimensions in Central and Eastern Europe / ed. by Grzegorz Gorzelak, Chor-Ching Goh, Károly Fazekas.

autorstwa: Gorzelak, Grzegorz, (1949- ) [Red.] | Goh, Chor-Ching [Red.] | Fazekas, Károly [Red.] | Wydawnictwo Naukowe Scholar [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6961 (1).
Polska z perspektywy badań ESPON - oceny, wnioski, rekomendacje

Szczegóły wydania: Warszawa ; Wyd. Nauk. Scholar ; 2009Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6811 (2).
Smak zmiany : nowe formy społecznej organizacji rolnictwa i konsumpcji żywności w Unii Europejskiej / Wojciech Goszczyński.

autorstwa: Goszczyński, Wojciech, (1983- ) | Wydawnictwo Naukowe Scholar [pbl] | Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR ; 2014Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7129 (2).
Sto lat władzy lokalnej na polskiej wsi 1918-2018 / Andrzej Piasecki, Arkadiusz Ptak.

autorstwa: Piasecki, Andrzej K, (1962- ) [Autor] | Ptak, Arkadiusz, (1976- ) [Autor] | Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa [Instytucja sprawcza, Wydawca] | Wydawnictwo Naukowe Scholar [Wydawca].

Serie: Ciągłość i Zmiana 1918-2018Wydanie: Wydanie pierwsze.Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7664 (3).
Murowany dom wiejski : w krajobrazie kulturowym Warmii i Mazur / Kamila Storz.

autorstwa: Storz, Kamila | Wydawnictwo Naukowe Scholar [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6868 (2), Sygnatura: 7748 (1).
Wereszczyn : śladami zapomnianej historii / Adam Panasiuk.

autorstwa: Panasiuk, Adam, (1980- ) | Wydawnictwo Naukowe Scholar [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6870 (3).
Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce : partycypacja lokalna i kapitał społeczny / pod red. Hanny Podedwornej, Pawła Ruszkowskiego ; Eropejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

autorstwa: Podedworna, Hanna [Red.] | Ruszkowski, Paweł [Red.] | Wydawnictwo Naukowe Scholar [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6484 (2).

Działa dzięki Koha