IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Wyniki wyszukiwania: 29.

|
Rozwój publicznych służb zatrudnienia : stulecie 1919-2019 / pod redakcją Ewy Flaszyńskiej i Łukasza Arendta.

autorstwa: Flaszyńska, Ewa, (1977- ) [Redaktor] | Arendt, Łukasz, (1979- ) [Redaktor] | Polska. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy [Wydawca].

Język: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, 2019Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7694 (1).
Wielozawodowość w rodzinach rolniczych : przyczyny, uwarunkowania i tendencje rozwoju / Marta Błąd.

autorstwa: Błąd, Marta.

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Język oryginału: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2011Inny tytuł: Pluriactivity in farm families : causes, conditions and development tendencies.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6893 (2).
Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej /

autorstwa: oprac. Paweł Kaczmarczyk, Marek Okólski | Okólski, Marek | , (1944- ).

Serie: Biblioteka Europejska | ; 36.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz i Strategii : ; współpr. Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji, ; 2005Inny tytuł: Migracje specjalistów wysokiej klasy..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7068 (1).
Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich = Innovation of rural tourism and new opportunities of employement on rural areas / pod redakcją Wioletty Kamińskiej.

autorstwa: Kamińska, Wioletta [Red.] | Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju [pbl].

Serie: Studia - Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; t. 163Język: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015Inny tytuł: Innovation of rural tourism and new opportunities of employement on rural areas.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7321 (1).
Demograficzne i systemowe uwarunkowania polityki zatrudnienia / redakcja naukowa Józefina Hrynkiewicz, Janusz Witkowski, Alina Potrykowska ; Rządowa Rada Ludnościowa.

autorstwa: Hrynkiewicz, Józefina, (1945- ) [Redaktor] | Witkowski, Janusz, (1945- ) [Redaktor] | Potrykowska, Alina, (1944- ) [Redaktor] | Polska. Rządowa Rada Ludnościowa [Instytucja sprawcza, Wydawca] | Polska. Główny Urząd Statystyczny. Zakład Wydawnictw Statystycznych [Wydawca].

Szczegóły wydania: Warszawa : Rządowa Rada Ludnościowa, 2018Inny tytuł: Demographic and system conditions of employment policy.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7578 (1).
Zatrudnienie i bezrobocie : dynamika, struktura i polityka państwa / Walentyna Kwiatkowska [et al.] ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej.

autorstwa: Kwiatkowska, Walentyna.

Serie: Biała Księga, Polska - Unia Europejska. Gospodarka ; z. 32Szczegóły wydania: Warszawa : Real Press, 1993Inny tytuł: Zatrudnienie i bezrobocie.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5587/32 (1).
Instytucje rynku pracy / Hanna [i.e. Halina] Mortimer-Szymczak, Zbigniew Kazimierczak, Mikołaj Lisiecki ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej.

autorstwa: Mortimer-Szymczak, Halina, (1926- ) | Kazimierczak, Zbigniew | Lisiecki, Mikołaj, (1938-1994).

Serie: Biała Księga, Polska - Unia Europejska. Gospodarka ; z. 33Szczegóły wydania: Warszawa : Real Press, 1993Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5587/33 (1).
Aktywizacja zawodowa mieszkańców wsi : praca zbiorowa / pod redakcją: Małgorzaty Kramarz i Piotra Topińskiego.

autorstwa: Kramarz, Małgorzata, (1953- ) [Redaktor] | Topiński, Piotr, (1943- ) [Redaktor] | Fundacja Idealna Gmina [Wydawca].

Serie: Biblioteczka Zarządów GminWydanie: Wydanie pierwsze.Szczegóły wydania: Warszawa : Fundacja Idealna Gmina, 1999Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 8102 (1).
Zatrudnienie i kwalifikacje ludności rolniczej : / praca zbiorowa /

autorstwa: red. nauk. Izasław Frenkel | Frenkiel, Izasław | [Red.].

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państwowe Wydaw. Rolnicze i Leśne, ; 1979Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3869 (1).
Zmiany zatrudnienia w rolnictwie w latach 1970-1974 /

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, ; 1976 [dr. ukończ.] 1977Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3476 (1).
Zatrudnienie i struktura dochodów w gospodarstwach rolnych w latach 2005 - 2010

Szczegóły wydania: Warszawa ; IRWiR PAN ; 2013Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7107 (2).
Wiejski rynek pracy - zarobkowanie i bezrobocie na wsi w latach 1996-2000.

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ ; 2001Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6533 (1).
Wpływ migracji zagranicznych na dysharmonię rozwoju województwa opolskiego; ( ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy).

Szczegóły wydania: Opole ; Wyd. Instytut Śląski ; 2006Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6943 (1).
Praca w indywidualnych gospodarstwach rolnych

Serie: Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6332 (1).
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się załóg pracowniczych państwowych gospodarstw rolnych /

autorstwa: Włodzimierz Dzun ; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Akademia Nauk Społecznych. Instytut Polityki Rolnej.

Serie: Prace Habilitacyjne - Akademia Nauk Społecznych. Instytut Polityki RolnejJęzyk: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; ANS, ; 1986; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4362 (1).
Tendencje zmian zatrudnienia w rolnictwie polskim w latch 1950-1970 /

autorstwa: Izasław Frenkel ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; PAN, ; 1974; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 2996 (1).
Przemiany demograficzne i aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej w latach 2000-2006 /

autorstwa: Izasław Frenkel.

Serie: Studia i Monografie - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN | ; 2/2008.Język: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, ; [2008]Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6590 (2).
Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi : / dekada przemian /

autorstwa: Izasław Frenkel.

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, ; 2003Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6066 (2).
Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi w latach 1988-1995 /

autorstwa: Izasław Frenkel ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : ; PAN. IRWiR ; 1997; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5556 (1).

Działa dzięki Koha