IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Your search returned 20 results.

|
Wiejskie obszary górskie Karpat Polskich w procesie przemian społeczno-gospodarczych / Wiesław Musiał.

autorstwa: Musiał, Wiesław, (1953- ).

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2007Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6569 (2).
Ziemia w polityce rolnej PRL [Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej] /

autorstwa: Katarzyna Duczkowska-Małysz.

Language: Polish Wydawca: Wrocław [etc.] : ; Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ; 1985Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4273 (2).
O racjonalną gospodarkę ziemią : / studium na przykładzie woj[ewództwa] białostockiego /

autorstwa: pod red. nauk. Karola Michny ; Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Michna, Karol | [Red.].

Language: Polish Summary language: ruseng Wydawca: Warszawa : ; Państwowe Wydaw. Naukowe, ; 1978 dr. ukończ. 1979Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3780 (2).
Przemiany strukturalne w rolnictwie polskim : / praca zbiorowa /

autorstwa: pod red. Franciszka Kolbusza ; Instytut Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu KC PZPR | Kolbusz, Franciszek | , (1929- ) | [Red.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; IPPML KC PZPR, ; 1979Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3904 (1).
Ziemia w dobie industrializacji /

autorstwa: Marek Muszyński.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Państwowe Wydaw. Naukowe, ; 1977Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3644 (1).
Racjonalizacja gospodarki ziemią rolniczą w Polsce /

autorstwa: Henryk Rudnicki ; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Akademia Nauk Społecznych. Instytut Polityki Rolnej | Akademia Nauk Społecznych | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; ANS, ; 1987; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4428 (1).
Gospodarstwa indywidualne na glebach słabych /

autorstwa: Józef Stanisław Zegar ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Zakład Rachunkowości Rolnej | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 1985; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4418 (1).
Sterowane i samoistne przemiany struktury agrarnej w różnych regionach kraju /

autorstwa: Waldemar Michna | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | Dział Wydawnictw | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Dział Wydawnictw IERiGŻ - PIB, ; 2007Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6463 (1).
European land use patterns /

autorstwa: red. Jerzy Bański and Gemma García-Blanco ; Committee of Rural Areas Polish Geographical Society, Stanislaw Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences | Bański, Jerzy | , (1960- ) | [Red.] | García-Blanco, Gemma | Polskie Towarzystwo Geograficzne | [pbl.].

Wydawca: Warsaw : ; [Polskie Towarzystwo Geograficzne], ; 2013Inny tytuł: Modele użytkowania ziemi w Europie..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7063 (1).
Przemiany w strukturze agralnej gospodarstw chłopskich

Wydawca: Warszawa ; IERiGŻ -PIB ; 2006Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6384 (1).
Użytkowanie ziemi i produkcja rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002-2010 : studium statystyczno-przestrzenne

Wydawca: Toruń ; Wyd.Nauk. UMK ; 2014Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7174 (1).
Ziemia ginącym i podlegajacym degradacji zasobem rolnictwa i obszarów wiejskich / praca napisana pod redakcją naukową Jerzego Wilkina ; zespół autorów Jerzy Bański, Andrzej Hałasiewicz, Tamara Jadczyszyn, Jakub Jasiński, Gustaw Korta, Dominika Milczarek-Andrzejewska, Jarosław Taszakowski, Jerzy Wilkin.

autorstwa: Wilkin, Jerzy, (1947- ) [Autor, Redaktor] | Bański, Jerzy, (1960- ) [Autor] | Hałasiewicz, Andrzej, (1956- ) [Autor] | Jadczyszyn, Tamara [Autor] | Jasiński, Jakub [Autor] | Korta, Gustaw, (1959- ) [Autor] | Milczarek-Andrzejewska, Dominika [Autor] | Taszakowski, Jarosław [Autor] | Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa [Wydawca].

Wydawca: Warszawa : Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, 2018Dostęp online: Spis treści Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7535 (1).
Zmiany użytkowania gruntów, gospodarowania i codziennego życia mieszkańców gmin w pasie autostrady A4 / Łukasz Fiedeń ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej.

autorstwa: Fiedeń, Łukasz [Autor] | Uniwersytet Jagielloński. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej [Instytucja sprawcza, Wydawca].

Wydanie: Wydanie I.Language: Polish Summary language: English Wydawca: Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2019Dostęp online: Spis treści Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7687 (1).
Rynek Ziemi Rolniczej : stan i perspektywy / Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

autorstwa: Polska. Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (1990-1999) [Instytucja sprawcza] | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Warszawa) [Instytucja sprawcza, Wydawca] | Polska. Agencja Nieruchomości Rolnych [Instytucja sprawcza] | Polska. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi [Instytucja sprawcza] | Polska. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [Instytucja sprawcza].

Language: Polish Summary language: English, French, German, Russian Wydawca: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 1998-Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 078 (4).
Renta gruntowa w rolnictwie polskim / Jędrzej Lewandowski.

autorstwa: Lewandowski, Jędrzej, (1929- ) | Polskie Wydawnictwa Gospodarcze [pbl].

Wydawca: Warszawa : Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, 1960Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 185 (1).
Zagospodarowanie gruntów PFZ przez kółka rolnicze / Jerzy Binzer.

autorstwa: Binzer, Jerzy | Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne [pbl].

Wydawca: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1962Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 302 (1).
Problematyka prawna obrotu gruntami chłopskimi / Józef St. Piątowski ; Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

autorstwa: Piątowski, Józef Stanisław, (1914-1986) | Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1951-1992) [pbl].

Wydawca: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 438 (1).
Wyznaczanie strefy żywicielskiej miasta na przykładzie Wrocławia : (zagadnienia introdukcyjne w ujęciu retrospekcyjnym) / Tadeusz Jankowski.

autorstwa: Jankowski, Tadeusz (ekonomia).

Language: Polish Summary language: English, Russian Wydawca: Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1318 (1).
Społeczno-przestrzenna struktura m. Łodzi : studium ekologiczne / Wacław Piotrowski ; Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Zakład Socjologi Miasta.

autorstwa: Piotrowski, Wacław, (1924-1998) | Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo [pbl].

Language: Polish Summary language: Russian, English Wydawca: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN, 1966Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1208 (1).
Cena ziemi w rachunku ekonomicznym / Henryk Chołaj.

autorstwa: Chołaj, Henryk, (1927-2017) | Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne [pbl].

Language: Polish Summary language: English, Russian Wydawca: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1966Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1159 (1).

Działa dzięki Koha