IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Wyniki wyszukiwania: 15.

|
Zmiany warunków gospodarowania a planowanie w przedsiębiorstwie rolniczym /

autorstwa: Jan Gajewski, Bożenna Andrychowicz | Andrychowicz, Bożenna.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Państwowe Wydaw. Rolnicze i Leśne, ; 1979Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3829 (1).
Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu.

autorstwa: red. nauk. Mieczysław Adamowicz | Adamowicz, Mieczysław | , (1939- ) | [Red.] | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) | Wydawnictwo | [Wyd.].

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; Wydawnictwo SGGW, ; 2008Inny tytuł: Innovations and innovativeness in the agribusiness sector..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6592 (1).
Prognozowanie cen surowców rolnych z wykorzystaniem modeli szeregów czasowych /

autorstwa: red. nauk. Mariusz Hamulczuk ; aut. Sylwia Grudkowska [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Hamulczuk, Mariusz | [Red.] | Grudkowska, Sylwia | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2011Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6966 (2).
Sterowanie produkcją rolną /

autorstwa: Józef Stanisław Zegar ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Language: Polish Summary language: engrus Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1975; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3164 (1).
Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym.

autorstwa: aut. Zbigniew Floriańczyk, Joanna Buks, Grzegorz Kunikowski ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Buks, Joanna | Kunikowski, Grzegorz | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2012Inny tytuł: Produktywność rolnictwa z perspektywy produkcji żywności i surowców dla energii odnawialnej..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7053 (1).
Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich w ramach polityki rolnej = / Conditioning of innovative development of agri-food sector and rural areas as part of the agricultural policy /

autorstwa: Eugeniusz Karol Chyłek | Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ; 2012; Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, Inny tytuł: Conditioning of innovative development of agri-food sector and rural areas as part of the agricultural policy..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7034 (1).
Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych /

autorstwa: aut. Mariusz Hamalczuk [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Hamalczuk, Mariusz | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7057 (1).
Zastosowanie graficznego programowania liniowego do planowania produkcji w gospodarstwie rolnym /

autorstwa: Kurt Blechstein ; [z niem. przeł. i adaptował Marek Urban] | Urban, Marek | , (1912- ) | [Tł.].

Language: Polish Original language: German Wydawca: Warszawa : ; Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, ; 1979Inny tytuł: | Grafische Linearprogrammierung als Entscheidungshilfe bei der landwirtschaftlichen Betriebsplanung : | eine Anleitung für die landwirtschaftliche Praxis und Beratung, | .Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4096 (1).
Programowanie liniowe w racjonalizacji gospodarstwa rolnego /

autorstwa: Jan Gajewski ; [przedm. R. Manteuffel] | Manteuffel-Szoege, Ryszard | , (1903-1991) | [Przedm.].

Wydawca: Warszawa : ; Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, ; 1964Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 827 (1).
Wykorzystanie ICT w rolnictwie Mazowsza : / ujęcie przestrzenne /

autorstwa: Konrad Ł. Czapiewski [et al.] ; Komisja Obszarów Wiejskich. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Polska Akademia Nauk | Czapiewski, Konrad | Polskie Towarzystwo Geograficzne | [pbl.] | Polska Akademia Nauk | Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego.

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; Polskie Towarzystwo Geograficzne : ; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Polska Akademia Nauk, ; 2012Inny tytuł: Use of ICT in Mazovian agriculture : | spatial approach..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7064 (1).
Skale ekwiwalentności - estymacja na podstawie kompletnych modeli popytu

Wydawca: Warszawa ; SGGW ; 2011Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6873 (1).
Selected Research Findings from the Institutes of the Polish Academy of Sciences

Wydawca: Warsaw ; Office of Science Promotion ; 2008Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6622 (1).
Wybrane zastosowania modelowania ekonomicznego w analizie przesłanek konkurencyjnego rozwoju sektora rolno-spożywczego

Wydawca: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2014Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7274 (1).
Wykorzystanie biomasy rolniczej do celów energetycznych

Wydawca: Gdańsk ; Wyd. IMPPAN ; 2015Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7288 (1).

Działa dzięki Koha