IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Your search returned 51 results.

|
Kooperacja pozioma w rolnictwie krajów kapitalistycznch /

autorstwa: Marek Kłodziński.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, ; 1976; ; Status: Brak dostępnych egzemplarzy : Wypożyczone (1).
Proste formy kooperacji w rolnictwie polskim /

autorstwa: Marek Kłodziński.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju wsi i Rolnictwa, ; 1976Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3434 (1).
Wiejskie organizacje pozarządowe / pod red. nauk. Marii Halamskiej.

autorstwa: Halamska, Maria [Red.].

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2008Inny tytuł: Rural non-governmental organisations.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6600 (2).
Stosunki produkcji w rolnictwie wybranych krajów socjalistycznych /

autorstwa: Jerzy Wilkin ; Instytut Podstawowych Problemów Marskizmu-Leninizmu KC PZPR [Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; IPPM-L KC PZPR, ; 1979; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4050 (1).
Kierunki i możliwości zmian w organizacji gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych w procesie modernizacji obszarów wiejskich w Polsce : / praca zbiorowa /

autorstwa: pod red. Andrzeja P. Wiatraka ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych | Wiatrak, Andrzej Piotr | , (1950- ) | [Red.] | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych.

Language: Polish Summary language: English Original language: German Wydawca: Warszawa : ; Wydaw. SGGW, ; 2000Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5864 (1).
Przeobrażenia i tendencje rozwojowe gospodarki chłopskiej : / zbiór wstępnych syntez /

autorstwa: pod nauk. red. Augustyna Wosia ; Instytut Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu KC PZPR | Woś, Augustyn | , (1932-2010) | [Red.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; IPPML KC PZPR, ; 1979Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3898 (1).
Proces socjalistycznej rekonstrukcji rolnictwa polskiego : / postęp w latach 1971-1975 /

autorstwa: Augustyn Woś.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; "Książka i Wiedza", ; 1976; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3326 (1).
Procesy przystosowawcze w rolnictwie polskim /

autorstwa: Augustyn Woś, Zdzisław Grochowski | Grochowski, Zdzisław | , (1922-1992).

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; "Interpress", ; 1979Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3807 (1).
Metody matematyczne w organizacji gospodarstwa rolniczego /

autorstwa: Augustyn Woś, Józef S. Zegar | Zegar, Józef Stanisław | , (1940- ).

Wydawca: Warszawa : ; Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, ; 1967Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1668 (1).
Przestrzenno-społeczne zagadnienia organizacji wypoczynku /

autorstwa: Halina Gurjanowa, Bohdan Jałowiecki ; Instytut Planowania Przestrzennego Politechniki Warszawskiej | Jałowiecki, Bohdan | , (1934- ).

Language: Polish Summary language: French Summary language: Russian Wydawca: Warszawa : ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ; 1972Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 2709 (1).
System rolniczych usług produkcyjnych w gminie /

autorstwa: Jan Fereniec ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [pbl.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; PAN, ; 1979Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3847 (1).
Stan i zróżnicowanie przestrzenne infrastruktury społecznej na wsi /

autorstwa: Krystyna M. Palonka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [pbl.].

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; PAN. IRWiR, ; 1992; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5237 (2).
Kooperacja i intergracja w rolnictwie krajów RWPG [Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej] : / zarys rozwoju procesów i form /

autorstwa: Władysław Misiuna | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza | [pbl.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ; 1978Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3813 (1).
Opiekuńcze funkcje szkoły : / wprowadzenie do metodyki pracy opiekuńczej /

autorstwa: Jerzy Materne.

Wydawca: Warszawa ; Łódź : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1988; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3824 (1).
Ewolucja społeczno-ekonomicznej struktury polskiego rolnictwa : / zbiór wstępnych syntez /

autorstwa: pod nauk. red. Franciszka Kolbusza ; Instytut Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu KC PZPR | Kolbusz, Franciszek | , (1929- ) | [Red.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; IPPML KCPZPR, ; 1979Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3899 (1).
Przemiany strukturalne w rolnictwie polskim : / praca zbiorowa /

autorstwa: pod red. Franciszka Kolbusza ; Instytut Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu KC PZPR | Kolbusz, Franciszek | , (1929- ) | [Red.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; IPPML KC PZPR, ; 1979Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3904 (1).
Żywienie w zakładach pracy jako element świadczeń socjalnych /

autorstwa: Czesław Kos, Remigiusz Krzyżewski | Krzyżewski, Remigiusz | , (1930- ).

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; IHWiU, ; 1976Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3469 (1).
Skuteczność gospodarowania w PGR [państwowych gospodarstwach rolnych] /

autorstwa: Jan Gajewski, Wojciech Józwiak, Eugeniusz Otoliński | Jóźwiak, Wojciech | Otoliński, Eugeniusz | , (1932- ).

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, ; 1985Status: Brak dostępnych egzemplarzy : Wypożyczone (1).
Zmiany zachowań nabywców jako determinanta kształtowania strategii segmentacyjnych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce /

autorstwa: Joanna Szwacka-Salmonowicz.

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; Wydaw. SGGW, ; 2003Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6253 (1).
Konieczność - niepokój - nadzieja : / problemy oświaty w latach siedemdziesiątych /

autorstwa: Zbigniew Kwieciński | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza | [pbl.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ; 1982; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4183 (1).

Działa dzięki Koha