IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Wyniki wyszukiwania: 119.

Sortuj
Wyniki
Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza: perspektywa gender

Szczegóły wydania: Warszawa ; Wydawnictwo SGGW ; 2013Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 7337.
Współpraca transgraniczna Unii Europejskiej : doświadczenia polsko-niemieckie / pod red. Grzegorza Gorzelaka, Johna Bachtlera, Mariusza Kasprzyka ; Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW.

autorstwa: Gorzelak, Grzegorz, (1949- ) [Red.] | Bachtler, John [Red.] | Kasprzyk, Mariusz [Red.] | Wydawnictwo Naukowe Scholar [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : "Scholar", 2004Status: Niedostępny: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN: Wypożyczono (1).
Przekształcenia własnościowe w rolnictwie państwowym : / oferta dla rolników indywidualnych /

autorstwa: Teresa Olko-Bagieńska ; red.: Barbara Perepeczko | Perepeczko, Barbara | [Red.].

Szczegóły wydania: Warszawa : ; Fundacja im. Macieja Rataja, ; 1993Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 5247.
Sołectwa w lokalnym systemie władzy

Status: Niedostępny: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN: Wypożyczono (1).
Ekonomiczne i społeczne problemy rozwoju obszarów wiejskich Karpat Polskich /

autorstwa: Wiesław Musiał.

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, ; 2008Inny tytuł: Economic and Social Problems of Rural Areas Development of the Polish Carpathians..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (2)Sygnatura: 6582, ...
Komu teraz wierzyć.

autorstwa: [przedm. Dyzma Gałaj] | Gałaj, Dyzma | , (1915-2000) | [Przedm.].

Szczegóły wydania: Warszawa : ; Klub "Skotnica" : ; "L&L", ; 1995; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 5896.
Kobiety i mężczyźni w reformach systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce / Bożena Balcerzak-Paradowska [et al.].

autorstwa: Balcerzak-Paradowska, Bożena | Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (Gdańsk) [pbl].

Język: polski Język oryginału: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2003Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 6118.
Przestrzeń ekonomiczna rolnictwa /

autorstwa: Augustyn Woś ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 2002Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6000.
Rozwój obszarów wiejskich : / raport /

autorstwa: Katarzyna Duczkowska-Małysz ; Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Szczegóły wydania: Warszawa : ; MRiGŻ, ; 1996; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 5504.
Polacy - w pułapce autostereotypów ?

Serie: Szczegóły wydania: Gdańsk ; IBGR ; 2009Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6729.
Przemiany strukturalne wsi i rolnictwa w wybranych krajach europejskich

Serie: Program Wieloletni 2005-2009Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2009Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 7301.
Multifunktionelle Entwicklung der ländlichen Räume in den Grenzgebieten : / Studie am Beispiel der Gemeinde Myślibórz /

autorstwa: Wiss. Red. Marek Kłodziński, Józef Okuniewski ; [Friedrich Ebert Stiftung. Institut für Entwicklung des Dorfes und der Landwirtschaft] | Kłodziński, Marek | , (1938- ) | [Red.] | Okuniewski, Józef | , (1920- ).

Szczegóły wydania: Warszawa : ; FES, ; [1994]; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 5324.
Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich na terenach przygranicznych : / studium na przykładzie gminy Myślibórz /

autorstwa: pod red. nauk. Marka Kłodzińskiego, Józefa Okuniewskiego ; [Friedrich-Ebert-Stiftung, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk] | Kłodziński, Marek | , (1938- ) | [Red.] | Okuniewski, Józef | , (1920- ).

Szczegóły wydania: Myślibórz : ; FES : IRWiR. PAN, ; [1992]; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 5244.
Aktywność społeczności wiejskich : / lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych /

autorstwa: Ryszard Kamiński.

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, ; 2008Inny tytuł: Activity in rural communities : | local initiatives of non-governmental organisations..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (2)Sygnatura: 6554, ...
Komu teraz wierzyć : / (chłopi o sobie i polityce 1989-91) /

autorstwa: [wybór i przedm. Dyzma Gałaj] | Gałaj, Dyzma | , (1915-2000) | [Przedm.].

Szczegóły wydania: Warszawa : ; "Gromada Rolników", ; 1991; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 4866.
Nierówności społeczne w dostępie do wykształcenia : / casus Suwalszczyzny /

autorstwa: Ryszard Borowicz ; Wszechnica Mazurska w Olecku | Wszechnica Mazurska (Olecko).

Język: polski Szczegóły wydania: Olecko : ; WM, ; 2000Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 5796.
Ekonomiczna struktura gospodarstw chłopskich : / studium statystyczne /

autorstwa: Augustyn Woś | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [Wyd.].

Serie: Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | | ; 492.Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 2004Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6139.
Zróżnicowania regionalne rolnictwa : / 2002 /

autorstwa: Główny Urząd Statystyczny ; oprac. publ. pod kier. Józefa Zegara ; [kom. red. Tadeusz Toczyński et al. ; red. gł. Halina Dmochowska] | Toczyński, Tadeusz | [Red.] | Dmochowska, Halina | Zegar, Józef Stanisław | , (1940- ) | [Oprac.] | Polska | Główny Urząd Statystyczny | Zakład Wydawnictw Statystycznych | [pbl.].

Szczegóły wydania: Warszawa : ; GUS, ; 2003Inny tytuł: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002. | Powszechny Spis Rolny 2002..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6354.
Program wieloletni : synteza badań 2005 roku : praca zbiorowa / oprac. red. Marek Wigier ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.

autorstwa: Wigier, Marek [Red.].

Serie: Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej ; nr 23Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2005Dostęp online: Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp online Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 6329.
Polskie samorządy rolnicze w procesie integracji z Unią Europejską : / praca zbiorowa /

autorstwa: pod red. nauk. Ryszarda Borowicza ; Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk | Borowicz, Ryszard | [Red.] | Wydawnictwo Adam Marszałek | [Wyd.].

Szczegóły wydania: Toruń : ; Wydaw. Adam Marszałek, ; cop. 1995; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (2)Sygnatura: 5419, ...
Strony

Działa dzięki Koha