IRWIR PAN

Wyniki wyszukiwania: 14.

Sortuj
Wyniki
Multifunktionelle Entwicklung der ländlichen Räume in den Grenzgebieten : / Studie am Beispiel der Gemeinde Myślibórz /

autorstwa: Wiss. Red. Marek Kłodziński, Józef Okuniewski ; [Friedrich Ebert Stiftung. Institut für Entwicklung des Dorfes und der Landwirtschaft] | Kłodziński, Marek | , (1938- ) | [Red.] | Okuniewski, Józef | , (1920- ).

Szczegóły wydania: Warszawa : ; FES, ; [1994]; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 5324.
Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich na terenach przygranicznych : / studium na przykładzie gminy Myślibórz /

autorstwa: pod red. nauk. Marka Kłodzińskiego, Józefa Okuniewskiego ; [Friedrich-Ebert-Stiftung, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk] | Kłodziński, Marek | , (1938- ) | [Red.] | Okuniewski, Józef | , (1920- ).

Szczegóły wydania: Myślibórz : ; FES : IRWiR. PAN, ; [1992]; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 5244.
Ubezpieczenia społeczne w rolnictwie Niemiec i Polski /

autorstwa: Barbara Tryfan, Bernd van Deenen, Józef Okuniewski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Deenen, Bernd van | Okuniewski, Józef | , (1920- ).

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Summary language: niemiecki Szczegóły wydania: Warszawa : ; PAN. IRWiR, ; 1997; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (2)Sygnatura: 5558, ...
Ekonomiczna struktura gospodarstw chłopskich : / studium statystyczne /

autorstwa: Augustyn Woś | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [Wyd.].

Serie: Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | | ; 492.Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 2004Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6139.
W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa /

autorstwa: Augustyn Woś.

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, ; 2004Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6169.
Rolnictwo polskie 1945-2000 : / porównawcza analiza systemowa /

autorstwa: Augustyn Woś.

Język: polski Summary language: engrus Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, ; 2000Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 5800.
Procesy wyludniania się wsi w regionie opolskim : / praca zbiorowa /

autorstwa: pod red. Krystiana Heffnera ; Instytut Śląski. Instytut Naukowo-Badawczy w Opolu | Heffner, Krystian | , (1951- ) | [Red.].

Serie: Badania nad Rozwojem RegionuJęzyk: polski Summary language: engger Szczegóły wydania: Opole : ; Wydaw. IŚ, ; 1990; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 4626.
Wykluczanie /

autorstwa: Zbigniew Kwieciński.

Wydanie: Wyd. 2 poszerz.Szczegóły wydania: Toruń : ; Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ; 2002Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 5947.
Kim jesteś regionalisto? : / sylwetki, opinie, diagnozy /

autorstwa: pod red. Damiana Kasprzyka | Kasprzyk, Damian | [Red.] | Uniwersytet Łódzki | Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi | [pbl.].

Język: polski Summary language: angielski Summary language: francuski Summary language: niemiecki Szczegóły wydania: Łódź : ; Uniwersytet Łódzki. Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi, ; 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 7038.
Typowe środowiska wychowawcze współczesnej Polski /

autorstwa: Włodzimierz Wincławski.

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Summary language: ruseng Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1976Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 3389.
Nieuniknione? : / funkcje alfabetyzacji w dorosłości /

autorstwa: Zbigniew Kwieciński.

Język: polski Szczegóły wydania: Olsztyn ; ; Toruń : ; Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ; 2002Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6048.
Wieś uprzemysłowiona a problem czasu wolnego /

autorstwa: Krystyna Łapińska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.

Język: polski Summary language: angielski Summary language: rosyjski Szczegóły wydania: Wrocław : ; Zakł. Nar. im. Ossolińskich. Wydaw. PAN, ; 1972Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 2587.
Rolnictwo polskie a rolnictwo EWG [Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej] : / (studium komparatywne) /

autorstwa: Walenty Poczta | Akademia Rolnicza (Poznań) | Wydawnictwo | [pbl.].

Serie: Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu | . Rozprawy Naukowe, | | ; z. 247.Język: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Poznań : ; Wydaw. AR, ; 1994; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 5358.
Struktura i ruchliwość społeczna : / praca zbiorowa /

autorstwa: pod red. K. M. Słomczyńskiego i W. Wesołowskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki. Instytut Socjologii | Słomczyński, Kazimierz Maciej | , (1943- ) | [Red.] | Wesołowski, Włodzimierz | , (1929- ).

Język: polski Szczegóły wydania: Gdańsk : ; Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw. PAN, ; 1973; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 2778.
Strony

Działa dzięki Koha