IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Your search returned 85 results.

|
Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce : problemy i perspektywy rozwoju / pod red. nauk. Moniki Stanny i Mirosława Drygasa.

autorstwa: Drygas, Mirosław [Red.] | Stanny, Monika [Red.].

Language: Polish, English Summary language: English Wydawca: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2010Inny tytuł: Spatial, socio-economic diversification of rural areas of Poland : issues and development perspectives.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6809 (2).
Migracje wieś-miasto a przepływy między typami gospodarstw domowych ludności wiejskiej

Wydawca: Warszawa ; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN ; 1991Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4834 (2).
Atlas demograficzny i społeczno-zawodowy obszarów wiejskich w Polsce /

autorstwa: Bożenna Andrychowicz [et al.] ; pod red. nauk. Izasława Frenkla i Andrzeja Rosnera ; Polskie Towarzystwo Demograficzne, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk | Frenkel, Izasław | , (1929- ) | [Red.] | Rosner, Andrzej.

Language: poleng Wydawca: Warszawa : ; Zakład Wydawnictw Statystycznych, ; 1995; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5456 (2).
Lokalne bariery rozwoju obszarów wiejskich /

autorstwa: pod red. Andrzeja Rosnera ; Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) | Rosner, Andrzej | [Red.] | Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; FPPR, ; 2000Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5843 (2).
Zmiany rozkładu przestrzennego zaludnienia obszarów wiejskich : / wiejskie obszary zmniejszające zaludnienie i koncentrujące ludność wiejską /

autorstwa: Andrzej Rosner.

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, ; 2012Inny tytuł: Variations in spatial distribution of population in rural areas : | rural areas experiencing depopulation and concentration of rural population..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6956 (2).
Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku / red. nauk. Maria Halamska ; Uniwersytet Warszawski. Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych "Euroreg".

autorstwa: Halamska, Maria [Red.] | Wydawnictwo Naukowe Scholar [pbl].

Wydawca: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2011Status: Brak dostępnych egzemplarzy : Wypożyczone (1).
Rynki wiejskie : ziemia, kapitał, praca / [kom. red. Marek Kłodziński (red. nacz.) et al.].

autorstwa: Kłodziński, Marek, (1938- ) [Red.].

Wydawca: Warszawa : PAN. IRWiR, 2001Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5888 (2).
Tu i tam : migracje z polskich wsi za granicę / pod red. nauk. Marii Wieruszewskiej.

autorstwa: Wieruszewska, Maria, (1943- ) [Red.].

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2007Inny tytuł: Here and there. International migrations from Polish villages.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6472 (2).
Diagnoza funkcjonowania wiejskich gospodarstw domowych na przełomie wieków /

autorstwa: Krystyna Gutkowska.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Wydaw. SGGW [Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego], ; 2003Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6077 (1).
Przemiany demograficzne i aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej w latach 2000-2006 /

autorstwa: Izasław Frenkel.

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, ; [2008]Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6590 (2).
Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi : / dekada przemian /

autorstwa: Izasław Frenkel.

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, ; 2003Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6066 (2).
Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi w latach 1988-1995 /

autorstwa: Izasław Frenkel ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; PAN. IRWiR ; 1997; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5556 (1).
Przemiany demograficzno-społeczne na Pomorzu : / ujęcie przestrzenne : praca zbiorowa /

autorstwa: pod red. Moniki Stanny | Stanny, Monika | [Red.].

Wydawca: Koszalin : ; Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, ; 2011Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6981 (1).
Warunki życia ludności wiejskiej / Marek Ignar.

autorstwa: Ignar, Marek, (1940-2012) | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza [pbl].

Wydawca: Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1987Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4776 (1).
Sytuacja ludzi starych na wsi

Wydawca: Warszawa ; IRWiR PAN ; 1977Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3557 (1).
Starość w rodzinie wiejskiej

Wydawca: Warszawa ; PAN IRWiR ; 1991Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4687 (2).
Kluczowe problemy demograficzno-osadnicze obszarów przygranicznych Polska-Czechy /

autorstwa: Krystian Heffner ; Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu | Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski (Opole).

Language: Polish Summary language: engger Wydawca: Opole : ; Wydaw. IŚ, ; 1998Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5681 (1).
Procesy wyludniania się wsi w regionie opolskim : / praca zbiorowa /

autorstwa: pod red. Krystiana Heffnera ; Instytut Śląski. Instytut Naukowo-Badawczy w Opolu | Heffner, Krystian | , (1951- ) | [Red.].

Language: Polish Summary language: engger Wydawca: Opole : ; Wydaw. IŚ, ; 1990; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4626 (1).
Osadnictwo wiejskie : / metody badań koncentracji zabudowy i kształtów wsi /

autorstwa: Michał Chilczuk ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Language: Polish Summary language: ruseng Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1975; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3167 (1).
Ekonomiczna struktura gospodarstw chłopskich : / studium statystyczne /

autorstwa: Augustyn Woś | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [Wyd.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 2004Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6139 (1).

Działa dzięki Koha