IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Your search returned 21 results.

|
Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast /

autorstwa: Marek Kłodziński.

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, ; 2006Inny tytuł: Stimulation of socio-economic activity of rural communes and small towns..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6301 (2).
Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce /

autorstwa: Iwona Nurzyńska.

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, ; 2011Inny tytuł: European Union funds and the system of financing investment projects with public spendings in Poland..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6874 (2).
Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej = / Strukturelle Fonds als Förderungsinstrument zur Entwicklung einer emissionsarmen und ressourcenschonenden Wirtschaft /

autorstwa: pod red. Wojciecha Piontka ; [aut. Wojciech Piontek et al. ; współpr. Kazimierz Michałowski ; tł. Dariusz Makselon] | Piontek, Wojciech | , (1972- ) | [Red.] | Michałowski, Kazimierz | Makselon, Dariusz | [Tł.].

Language: Polish Summary language: German Original language: German Wydawca: Białystok : ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna, ; 2011Inny tytuł: Strukturelle Fonds als Förderungsinstrument zur Entwicklung einer Emissionsarmen und Ressourcenschonenden Wirtschaft..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7017 (1).
Ekonomiczna struktura gospodarstw chłopskich : / studium statystyczne /

autorstwa: Augustyn Woś | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [Wyd.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 2004Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6139 (1).
Inwestycje i akumulacja w rolnictwie chłopskim w latach 1988-1998 /

autorstwa: Augustyn Woś | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [Wyd.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 2000Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6136 (1).
Sytuacja ekonomiczna i aktywność inwestycyjna gospodarstw rolnych w Polsce i w innych krajach unijnych /

autorstwa: aut. Wojciech Józwiak, Zofia Mirkowska ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Mirkowska, Zofia | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2006Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6397 (1).
Sytuacja ekonomiczna i aktywność inwestycyjna różnych grup gospodarstw rolniczych w Polsce i innych krajach unijnych w latach 2004-2005 : / praca zbiorowa /

autorstwa: pod red. Wojciecha Józwiaka ; aut. Konrad Ł. Czapiewski [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Józwiak, Wojciech | , (1938- ) | [Red.] | Czapiewski, Konrad | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2007Inny tytuł: Program wieloletni 2005-2009..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6510 (1).
Efektywność funkcjonowania, aktywność inwestycyjna i zdolność konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych osób fizycznych : / praca zbiorowa /

autorstwa: pod red. Wojciecha Jóźwiaka ; aut. Tomasz Czekaj [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Jóźwiak, Wojciech | [Red.] | Czekaj, Tomasz | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2008Inny tytuł: Program wieloletni 2005-2009..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6650 (1).
Ekonomiczne przesłanki lokalizacji inwestycji /

autorstwa: Czesław Noniewicz ; Polska Akademia Nauk. Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych.

Language: Polish Summary language: ruseng Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1984; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4230 (2).
Ekonomiczne zasady rozmieszczenia nakładów w socjalizmie /

autorstwa: Czesław Noniewicz | Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, ; 1971Uwaga dotycząca dysertacji: Rozprawa habilitacyjna. Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1771 (1).
Wpływ procesów globalizacji na polski przemysł spożywczy /

autorstwa: Piotr Chechelski | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; IERiGŻ-PIB, ; 2008Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6644 (1).
Zasięg procesów globalizacji w polskim przemyśle spożywczym /

autorstwa: Piotr Chechelski | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | Dział Wydawnictw | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB, ; 2005Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6214 (1).
Gospodarstwa wysokotowarowe w strukturze / społeczno-ekonomicznej rolnictwa chłopskiego rok po akcesji do Unii Europejskiej

Wydawca: Warszawa ; IER i GŻ - PIB ; 2006Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6465 (1).
Wybrane placówki obsługi gospodarstw / indywidualnych

Wydawca: Warszawa ; IERiGŻ PIB ; 2006Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6385 (1).
Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski na tle Unii Europejskiej

Wydawca: Warszawa ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Oficyna Wydawnicza ; 2013Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7340 (1).
O czynnikach wzrostu gospodarczego Polski Ludowej : (niektóre zagadnienia inwestycji, zatrudnienia, handlu zagranicznego i spożycia) / Stanisław Kuziński.

autorstwa: Kuziński, Stanisław, (1923-2012).

Language: Polish Summary language: English, Russian Wydawca: Warszawa : Książka i Wiedza, 1962Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 163 (1).
Rozwój i zacofanie gospodarcze : studia z teorii rozwoju gospodarczego / Harvey Leibenstein ; tł. Egon Vielrose.

autorstwa: Leibenstein, Harvey, (1922-1994) | Vielrose, Egon, (1907-1984) [Tł.] | Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1951-1992) [pbl].

Language: Polish Original language: English Wydawca: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 273 (1).
Proporcje inwestycyjne rozwoju regionu : (na przykładzie województwa krakowskiego) / Julian Rejduch.

autorstwa: Rejduch, Julian, ( -2014) | Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1951-1992) [pbl].

Language: Polish Summary language: English, Russian Wydawca: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1968Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1343 (1).
Inwestycje w Polsce : zarys systemu i polityki / Albin Płocica.

autorstwa: Płocica, Albin.

Wydawca: Warszawa : Książka i Wiedza, 1967Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1196 (1).
Nakłady inwestycyjne i źródła ich pochodzenia w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych / Maria Szubert-Stępińska ; Instytut Ekonomiki Rolnej. Zakład Ekonomiki i Organizacji Spółdzielni Produkcyjnych.

autorstwa: Szubert-Stępińska, Maria | Instytut Ekonomiki Rolnej (Warszawa) [pbl].

Wydawca: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnej, 1967Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1229 (1).

Działa dzięki Koha