IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Wyniki wyszukiwania: 25.

|
Ekonomiczne zasady rozmieszczenia nakładów w socjalizmie /

autorstwa: Czesław Noniewicz | Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego | [pbl.].

Serie: Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego | | ; 54.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, ; 1971Uwaga dotycząca dysertacji: Rozprawa habilitacyjna. Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1771 (1).
Wpływ procesów globalizacji na polski przemysł spożywczy /

autorstwa: Piotr Chechelski | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Serie: Studia i Monografie - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | | ; 145.Szczegóły wydania: Warszawa : ; IERiGŻ-PIB, ; 2008Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6644 (1).
Zasięg procesów globalizacji w polskim przemyśle spożywczym /

autorstwa: Piotr Chechelski | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | Dział Wydawnictw | [pbl.].

Serie: Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | | ; 506.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB, ; 2005Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6214 (1).
Proporcje inwestycyjne rozwoju regionu : (na przykładzie województwa krakowskiego) / Julian Rejduch.

autorstwa: Rejduch, Julian, ( -2014) | Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1951-1992) [pbl].

Serie: Studia - Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; t. 24Język: polski Summary language: angielski, rosyjski Szczegóły wydania: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1968Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1343 (1).
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w warunkach stowarzyszenia i przyszłego członkostwa w WE / Janina Witkowska ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej.

autorstwa: Witkowska, Janina [Autor] | Real Press [Wydawca].

Serie: Biała Księga, Polska - Unia Europejska. Gospodarka ; z. 20Szczegóły wydania: Warszawa : Real Press, 1993Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5587/20 (1).
Ekonomiczne przesłanki lokalizacji inwestycji /

autorstwa: Czesław Noniewicz ; Polska Akademia Nauk. Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych.

Serie: Problemy Rejonów UprzemysławianychJęzyk: polski Summary language: ruseng Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1984; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4230 (2).
Gospodarstwa wysokotowarowe w strukturze / społeczno-ekonomicznej rolnictwa chłopskiego rok po akcesji do Unii Europejskiej

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IER i GŻ - PIB ; 2006Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6465 (1).
Wybrane placówki obsługi gospodarstw / indywidualnych

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ PIB ; 2006Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6385 (1).
Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast / Marek Kłodziński.

autorstwa: Kłodziński, Marek, (1938- ).

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2006Inny tytuł: Stimulation of socio-economic activity of rural communes and small towns.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6301 (2).
Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce / Iwona Nurzyńska.

autorstwa: Nurzyńska, Iwona.

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2011Inny tytuł: European Union funds and the system of financing investment projects with public spendings in Poland.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6874 (2).
Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej = / Strukturelle Fonds als Förderungsinstrument zur Entwicklung einer emissionsarmen und ressourcenschonenden Wirtschaft /

autorstwa: pod red. Wojciecha Piontka ; [aut. Wojciech Piontek et al. ; współpr. Kazimierz Michałowski ; tł. Dariusz Makselon] | Piontek, Wojciech | , (1972- ) | [Red.] | Michałowski, Kazimierz | Makselon, Dariusz | [Tł.].

Język: polski Summary language: niemiecki Język oryginału: niemiecki Szczegóły wydania: Białystok : ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna, ; 2011Inny tytuł: Strukturelle Fonds als Förderungsinstrument zur Entwicklung einer Emissionsarmen und Ressourcenschonenden Wirtschaft..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7017 (1).
Ekonomiczna struktura gospodarstw chłopskich : / studium statystyczne /

autorstwa: Augustyn Woś | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [Wyd.].

Serie: Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | | ; 492.Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 2004Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6139 (1).
Inwestycje i akumulacja w rolnictwie chłopskim w latach 1988-1998 /

autorstwa: Augustyn Woś | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [Wyd.].

Serie: Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | | ; 466.Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 2000Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6136 (1).
Sytuacja ekonomiczna i aktywność inwestycyjna gospodarstw rolnych w Polsce i w innych krajach unijnych /

autorstwa: aut. Wojciech Józwiak, Zofia Mirkowska ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Mirkowska, Zofia | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Serie: Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej | ; nr 35.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2006Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6397 (1).
Efektywność funkcjonowania, aktywność inwestycyjna i zdolność konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych osób fizycznych : / praca zbiorowa /

autorstwa: pod red. Wojciecha Jóźwiaka ; aut. Tomasz Czekaj [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Jóźwiak, Wojciech | [Red.] | Czekaj, Tomasz | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Serie: Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej | ; nr 108.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2008Inny tytuł: Program wieloletni 2005-2009..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6650 (1).
Efektywność inwestycji rolniczych / Ryszard Manteuffel.

autorstwa: Manteuffel, Ryszard, (1903-1991) | Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne [pbl].

Język: polski Summary language: angielski, rosyjski Szczegóły wydania: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1963Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 318 (1).
O czynnikach wzrostu gospodarczego Polski Ludowej : (niektóre zagadnienia inwestycji, zatrudnienia, handlu zagranicznego i spożycia) / Stanisław Kuziński.

autorstwa: Kuziński, Stanisław, (1923-2012).

Język: polski Summary language: angielski, rosyjski Szczegóły wydania: Warszawa : Książka i Wiedza, 1962Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 163 (1).
Rozwój i zacofanie gospodarcze : studia z teorii rozwoju gospodarczego / Harvey Leibenstein ; tł. Egon Vielrose.

autorstwa: Leibenstein, Harvey, (1922-1994) | Vielrose, Egon, (1907-1984) [Tł.] | Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1951-1992) [pbl].

Język: polski Język oryginału: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 273 (1).
Inwestycje w Polsce : zarys systemu i polityki / Albin Płocica.

autorstwa: Płocica, Albin.

Szczegóły wydania: Warszawa : Książka i Wiedza, 1967Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1196 (1).
Nakłady inwestycyjne i źródła ich pochodzenia w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych / Maria Szubert-Stępińska ; Instytut Ekonomiki Rolnej. Zakład Ekonomiki i Organizacji Spółdzielni Produkcyjnych.

autorstwa: Szubert-Stępińska, Maria | Instytut Ekonomiki Rolnej (Warszawa) [pbl].

Serie: Studia i Materiały - Instytut Ekonomiki Rolnej ; z. 151Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnej, 1967Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1229 (1).

Działa dzięki Koha