IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Wyniki wyszukiwania: 110.

Sortuj
Wyniki
Spożycie owoców, warzyw i ich przetworów oraz soków na świecie, w Unii Europejskiej i w Polsce.

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2013Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 7097.
Import Produktów rolnych i spożywczych uznanych za wrażliwe (3)

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ ; 2007Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6540.
Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spozywczymi w 2010 roku.

Szczegóły wydania: Warszawa ; FAPA ; 2011Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6968.
Konkurencyjność polskich producentów żywności i jej determinanty (1)

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2015Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 7306.
Rynek żywności ekologicznej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej / Sylwia Żakowska-Biemans, Krystyna Gutkowska.

autorstwa: Żakowska-Biemans, Sylwia | Gutkowska, Krystyna | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa). Wydawnictwo [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : Wydaw. SGGW, 2003Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 6796.
Handel zagraniczny a rolnictwo / Mieczysław Adamowicz.

autorstwa: Adamowicz, Mieczysław, (1939- ).

Szczegóły wydania: Warszawa : Książka i Wiedza, 1988Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2)Sygnatura: 4504, ...
Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w 2011 roku /

autorstwa: [raport przygot. Andrzej Kalicki et al. ; Fundacja Programów Pomocy dla Rolników FAPA] | Kalicki, Andrzej.

Szczegóły wydania: Warszawa : ; [Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA], ; 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 7023.
Integracja rynku rolnego i gospodarki żywnościowej EWG [Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej] : / implikacje dla polskiego handlu zagranicznego /

autorstwa: pod red. Marii Ciepielewskiej | Ciepielewska, Maria | , (1928-2001) | [Red.].

Szczegóły wydania: Warszawa : ; "Format AB" : na zlec. Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, ; 1991; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 4814.
Problem zbożowy w Polsce Ludowej : (cechy szczególne) / Władysław Misiuna ; Polska Akademia Nauk. Wydział I Nauk Społecznych.

autorstwa: Misiuna, Władysław, (1925- ) [Autor] | Polska Akademia Nauk [Wydawca] | Polska Akademia Nauk. Wydział I - Nauk Społecznych [Instytucja sprawcza].

Szczegóły wydania: Warszawa : [Polska Akademia Nauk], 1962Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 62.
Współczesna wieś i rolnictwo : / przykład Japonii /

autorstwa: Franciszek Tomczak.

Serie: Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego | | ; t. 34.Język: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, ; 1992; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 5246.
Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności : / praca zbiorowa.

autorstwa: pod red. Iwony Szczepaniak ; aut. Łukasz Ambroziak [et al.] ; współpr. Małgorzata Bułkowska, Piotr Szajner ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Szczepaniak, Iwona | (ekonomika) | [Red.] | Ambroziak, Łukasz | Bułkowska, Małgorzata | Szajner, Piotr | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Serie: Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej | ; nr 40.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 7050.
Obrót wewnętrzyny wsi na tle społeczno-gospodarczym rolnictwa /

autorstwa: Marek Bojerski, Halina Szulce, Zbigniew Zakrzewski ; Spółdzielczy Instytut Badawczy | Szulce, Halina | , (1939- ) | Zakrzewski, Zbigniew | , (1912-1992).

Serie: Seria Rynku Wiejskiego | ; 46.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Zakład Wydawnictw CRS, ; 1973Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 2751.
Rynek i handel wiejski jako czynnik rozwoju rolnictwa / Halina Szulce.

autorstwa: Szulce, Halina | Wyższa Szkoła Ekonomiczna (Poznań). Wydawnictwo Uczelniane [pbl].

Serie: Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie ; z. 52Szczegóły wydania: Poznań : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1973Dostęp online: Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp online Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 2911.
Międzynarodowy handel rolny : / teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju /

autorstwa: Karolina Pawlak, Walenty Poczta | Poczta, Walenty | , (1955- ) | Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne | [pbl.].

Szczegóły wydania: Warszawa : ; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, ; 2011Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6905.
Gospodarstwa wielkoobszarowe w Wielkopolsce : na rynku zbóż i rzepaku po 2003 roku / Krzysztof Kucharski ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

autorstwa: Kucharski, Krzysztof (ekonomika rolnictwa) | Uniwersytet Ekonomiczny (Poznań). Wydawnictwo [pbl].

Język: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012Status: Niedostępny: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN: Wypożyczono (1).
Rozwój sektora biopaliw ciekłych w Polsce i Niemczech : determinanty ekonomiczne i uwarunkowania instytucjonalne / Michał Borychowski, Bazyli Czyżewski.

autorstwa: Borychowski, Michał (ekonomia) | Czyżewski, Bazyli, (1977- ) | Wydawnictwo Naukowe PWN [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 7460.
Współpraca subregionalna w ramach Grupy Wyszehradzkiej w procesie stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi : (synteza) / Andrzej Kupich (kierownik zespołu) [et al.] ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej.

autorstwa: Kupich, Andrzej | Real Press [pbl].

Serie: Biała Księga, Polska - Unia Europejska. Gospodarka ; z. 35Szczegóły wydania: Warszawa : Real Press, 1993Inny tytuł: Współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 5587/35.
Handel artykułami rolno-spożywczymi w procesie integracji z WE / Janusz Rowiński ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej.

autorstwa: Rowiński, Janusz.

Serie: Biała Księga, Polska - Unia Europejska. Gospodarka ; z. 15Szczegóły wydania: Warszawa : Real Press, 1993Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 5587/15.
Kierunki i formy specjalizacji w handlu Polski ze Wspólnotami Europejskimi / Leon Olszewski, Jarosław Kundera, Władysław Szmyt ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej.

autorstwa: Olszewski, Leon, (1940- ) | Kundera, Jarosław, (1951- ) | Szmyt, Władysław.

Serie: Biała Księga, Polska - Unia Europejska. Gospodarka ; z. 22Szczegóły wydania: Warszawa : Real Press, 1993Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 5587/22.
Zmiany w handlu wynikające z układu europejskiego w odniesieniu do poszczególnych grup towarowych : model badawczy / Katarzyna Śledziewska ; Urząd Rady Ministrów, Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej.

autorstwa: Śledziewska-Kołodziejska, Katarzyna [Autor] | Real Press [Wydawca] | Polska. Urząd Rady Ministrów. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej [Instytucja sprawcza].

Serie: Biała Księga, Polska - Unia Europejska. Gospodarka ; z. 47Szczegóły wydania: Warszawa : Real Press, 1993Inny tytuł: Grupy towarów w postanowieniach UE.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 5587/47.
Strony

Działa dzięki Koha