IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Your search returned 161 results.

|
Gospodarstwa o mieszanych Źródłach dochodu w Polsce i innych krajach /

autorstwa: Marek Kłodziński ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; PAN IRWiR, ; 1982; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4226 (2).
Akumulacja w gospodarce chłopskiej : / analiza czynników kształtujących jej poziom i współzależność z konsumpcją /

autorstwa: Andrzej P. Wiatrak ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; PAN IRWiR, ; 1979; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3822 (1).
Zrównoważony rozwój gospodarstw rolnych z uwzględnieniem wpływu Wspólnej Polityki rolnej Unii Europejskiej

Wydawca: Poznań ; wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7197 (1).
Wielofunkcyjność rolnictwa : / kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne /

autorstwa: pod red. nauk. Jerzego Wilkina | Wilkin, Jerzy | , (1947- ) | [Red.].

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, ; 2010Inny tytuł: Multifunctional agriculture : | research trends, methodological basic and practical implications..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6771 (2).
Przedsiębiorstwa rolne przed i po wejściu do Unii Europejskiej /

autorstwa: aut. Włodzimierz Dzun ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.

Wydawca: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2009Inny tytuł: Program wieloletni 2005-2009..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6846 (1).
Chłopi-robotnicy wsi płockiej : / rzeczywistość i opinie : studium badawcze na przykładzie gromady Brudzeń i Zągoty /

autorstwa: Dyzma Gałaj ; Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych przy Polskiej Akademii Nauk.

Language: Polish Summary language: English Summary language: Russian Wydawca: Warszawa : ; Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, ; 1964Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 584 (1).
Dochody i akumulacja w gospodarce chłopskiej /

autorstwa: Andrzej Piotr Wiatrak ; Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Language: Polish Summary language: ruseng Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1982; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4115 (2).
Czynniki rozwoju i rekonstrukcji rolnictwa polskiego /

autorstwa: Tadeusz Hunek.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, ; 1973; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3092 (1).
Wyżywienie, rolnictwo i wieś w Polsce /

autorstwa: Tadeusz Hunek | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza | [Wyd.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ; 1975; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3212 (1).
Elastyczności dochodowe i cenowe spożycia artykułów żywnościowych przez ludność rolniczą /

autorstwa: Gabriela Burzyńska | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [Wyd.].

Wydawca: Warszawa : ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, ; 1977Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3572 (1).
Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza /

autorstwa: kom. red. Zbigniew Adamowski [et al. ; aut. Adamowicz Mieczysław et al.] | Adamowski, Zbigniew | , (1928- ) | [Red.] | Adamowicz, Mieczysław | , (1939- ).

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, ; 1984; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4232 (2).
Kapitałochłonność dochodu narodowego / wytwarzanego w rolnictwie

Wydawca: Warszawa ; Instytut Ekonomiki Rolnej ; 1970Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 2374 (1).
Ekonomiczna struktura gospodarstw chłopskich : / studium statystyczne /

autorstwa: Augustyn Woś | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [Wyd.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 2004Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6139 (1).
Ekonomiczne instrumenty sterowania rozwojem gospodarki żywnościowej : / (synteza) : Centralny Problem Badań Podstawowych 10.06 Kierunki i czynniki rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej, grupa tematyczna II /

autorstwa: oprac. Augustyn Woś i zespół w składzie Ryszard Brzezik [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | Woś, Augustyn | , (1932-2010) | [Oprac.] | Brzezik, Ryszard | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [Wyd.].

Wydawca: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 1990; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4627 (1).
Ekonomiczne narzędzia sterowania rolnictwem /

autorstwa: Augustyn Woś.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1985Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4366 (1).
Elastyczność produkcji rolniczej /

autorstwa: Augustyn Woś.

Wydawca: Warszawa : ; Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, ; 1964Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 829 (1).
Ekonomika rolnictwa : / zarys teorii : praca zbiorowa /

autorstwa: pod red. A. Wosia i F. Tomczaka | Woś, Augustyn | , (1932-2010) | [Red.] | Tomczak, Franciszek | , (1932- ).

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Państwowe Wydaw. Rolnicze i Leśne, ; 1979Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3868 (1).
Społeczno-ekonomiczne problemy rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce : / [materiały konferencji naukowej, Warszawa, 24 października 1977 r.] : praca zbiorowa /

autorstwa: pod red. Augustyna Wosia | Woś, Augustyn | , (1932-2010) | [Red.].

Wydawca: Warszawa : ; "Książka i Wiedza", ; 1978Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3662 (1).
Rolnictwo - rynek - równowaga : / praca zbiorowa /

autorstwa: pod red. Augustyna Wosia ; [aut. Zdzisław Grochowski et al.] | Woś, Augustyn | , (1932-2010) | [Red.] | Grochowski, Zdzisław | , (1922-1992).

Wydawca: Warszawa : ; Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, ; 1978Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3691 (2).
Przepływy międzygałęziowe : / rolnictwo - gospodarka narodowa /

autorstwa: Augustyn Woś | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [Wyd.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, ; 1973; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 2746 (1).

Działa dzięki Koha