IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Wyniki wyszukiwania: 144.

Sortuj
Wyniki
Wielkość gospodarstwa i przedsiebiorstwa /

autorstwa: Ryszard Manteuffel-Szoege | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza | [pbl.].

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ; 1976Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 3466.
Wyżywienie, rolnictwo i wieś w Polsce /

autorstwa: Tadeusz Hunek | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza | [Wyd.].

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ; 1975; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 3212.
Kapitałochłonność dochodu narodowego / wytwarzanego w rolnictwie

Szczegóły wydania: Warszawa ; Instytut Ekonomiki Rolnej ; 1970Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 2374.
Elastyczność produkcji rolniczej /

autorstwa: Augustyn Woś.

Serie: Seria E - Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i LeśneSzczegóły wydania: Warszawa : ; Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, ; 1964Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 829.
Przepływy międzygałęziowe : / rolnictwo - gospodarka narodowa /

autorstwa: Augustyn Woś | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [Wyd.].

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, ; 1973; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 2746.
Przepływy międzygałęziowe : / rolnictwo - gospodarka narodowa. /

autorstwa: Augustyn Woś ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Wydanie: Wyd. 2.Szczegóły wydania: Warszawa : ; [s. n.], ; 1974; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 2963.
Przestrzeń ekonomiczna rolnictwa /

autorstwa: Augustyn Woś ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 2002Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6000.
Związki rolnictwa z gospodarką narodową /

autorstwa: Augustyn Woś.

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, ; 1975; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 3239.
Usługi transportowe w rolnictwie /

autorstwa: Jan Fereniec ; Spółdzielczy Instytut Badawczy.

Serie: Seria Rynku Wiejskiego | ; 21.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Zakład Wydawnictw CRS, ; 1970Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 1730.
Usługi w specjalizacji produkcji zwierzęcej gospodarstw indywidualnych /

autorstwa: Maria A. Szczur | Polska Akademia Nauk | [pbl.].

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; PAN, ; 1982; ; ; 1983)Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 4816.
Zmiany strukturalne w rolnictwie krajów RWPG : / (podstawowe kierunki i tendencje) /

autorstwa: Władysław Misiuna | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [pbl.].

Szczegóły wydania: Warszawa : ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, ; 1978Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 3733.
Rozwój gospodarki chłopskiej /

autorstwa: Marek Muszyński | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [pbl.].

Szczegóły wydania: Warszawa : ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, ; 1975; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 3234.
Ziemia w dobie industrializacji /

autorstwa: Marek Muszyński.

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państwowe Wydaw. Naukowe, ; 1977Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 3644.
Ile kosztuje czas ? /

autorstwa: Czesław Noniewicz | Państwowe Wydawnictwo "Iskry" | [pbl.].

Serie: Życie i NowoczesnośćJęzyk: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; "Iskry", ; 1974; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 3412.
Ekonomiczne podstawy systemu obsługi produkcyjnej rolnictwa /

autorstwa: Franciszek Tomczak ; Spółdzielczy Instytut Badawczy.

Serie: Seria Rynku Wiejskiego | ; 25.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Zakład Wydawnictw CRS, ; 1971Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 1734.
Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego /

autorstwa: Ryszard Manteuffel.

Wydanie: Wyd. 2.Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, ; 1981; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 4106.
Wiejskie horyzonty /

autorstwa: Ryszard Manteuffel ; [wybór i oprac. Władysław Nowicki, Józef Koczywąs] | Nowicki, Władysław | (nauki rolnicze) | [Wybór.] | Koczywąs, Józef | [Oprac.] | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza | [pbl.].

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ; 1977Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 3600.
Rozwój i aplikacja zaawansowanych metod analitycznych / do ewaluacji ex-ante i ex-post efektów zmian we WPR i i uwarunkowaniach makroekonomicznych (Synteza)

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ PIB ; 2010Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6788.
Wyniki rachunkowości rolnej gospodarstw / indywidualnych 1983.

Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ ; 1985Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 4417.
Ekonomika rolnictwa i polityka rolna.

autorstwa: napisali E. Raszeja-Tobjasz [et al.] | Raszeja-Tobjasz, Ewa.

Wydanie: Wyd. 2 zm. i poszerz.Szczegóły wydania: Warszawa : ; "Książka i Wiedza", ; 1962Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 1962/1.
Strony

Działa dzięki Koha