IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Wyniki wyszukiwania: 154.

|
Wielkość gospodarstwa i przedsiebiorstwa /

autorstwa: Ryszard Manteuffel-Szoege | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza | [pbl.].

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ; 1976Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3466 (1).
Zrównoważony rozwój gospodarstw rolnych z uwzględnieniem wpływu Wspólnej Polityki rolnej Unii Europejskiej

Serie: Szczegóły wydania: Poznań ; wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7197 (1).
Wyżywienie, rolnictwo i wieś w Polsce /

autorstwa: Tadeusz Hunek | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza | [Wyd.].

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ; 1975; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3212 (1).
Kapitałochłonność dochodu narodowego / wytwarzanego w rolnictwie

Szczegóły wydania: Warszawa ; Instytut Ekonomiki Rolnej ; 1970Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 2374 (1).
Ekonomiczne narzędzia sterowania rolnictwem /

autorstwa: Augustyn Woś.

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1985Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4366 (1).
Elastyczność produkcji rolniczej /

autorstwa: Augustyn Woś.

Serie: Seria E - Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i LeśneSzczegóły wydania: Warszawa : ; Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, ; 1964Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 829 (1).
Przepływy międzygałęziowe : / rolnictwo - gospodarka narodowa /

autorstwa: Augustyn Woś | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [Wyd.].

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, ; 1973; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 2746 (1).
Przepływy międzygałęziowe : / rolnictwo - gospodarka narodowa. /

autorstwa: Augustyn Woś ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Wydanie: Wyd. 2.Szczegóły wydania: Warszawa : ; [s. n.], ; 1974; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 2963 (1).
Przestrzeń ekonomiczna rolnictwa /

autorstwa: Augustyn Woś ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 2002Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6000 (1).
Związki rolnictwa z gospodarką narodową /

autorstwa: Augustyn Woś.

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, ; 1975; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3239 (1).
Usługi transportowe w rolnictwie /

autorstwa: Jan Fereniec ; Spółdzielczy Instytut Badawczy.

Serie: Seria Rynku Wiejskiego | ; 21.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Zakład Wydawnictw CRS, ; 1970Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1730 (1).
Usługi w specjalizacji produkcji zwierzęcej gospodarstw indywidualnych /

autorstwa: Maria A. Szczur | Polska Akademia Nauk | [pbl.].

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; PAN, ; 1982; ; ; 1983)Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4816 (1).
Zmiany strukturalne w rolnictwie krajów RWPG : / (podstawowe kierunki i tendencje) /

autorstwa: Władysław Misiuna | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [pbl.].

Szczegóły wydania: Warszawa : ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, ; 1978Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3733 (1).
Rozwój gospodarki chłopskiej /

autorstwa: Marek Muszyński | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [pbl.].

Szczegóły wydania: Warszawa : ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, ; 1975; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3234 (1).
Ziemia w dobie industrializacji /

autorstwa: Marek Muszyński.

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państwowe Wydaw. Naukowe, ; 1977Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3644 (1).
Ile kosztuje czas ? /

autorstwa: Czesław Noniewicz | Państwowe Wydawnictwo "Iskry" | [pbl.].

Serie: Życie i NowoczesnośćJęzyk: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; "Iskry", ; 1974; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3412 (1).
Ekonomiczne podstawy systemu obsługi produkcyjnej rolnictwa /

autorstwa: Franciszek Tomczak ; Spółdzielczy Instytut Badawczy.

Serie: Seria Rynku Wiejskiego | ; 25.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Zakład Wydawnictw CRS, ; 1971Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1734 (1).
Usługi produkcyjne w rolnictwie : / zagadnienia wstępne /

autorstwa: Franciszek Tomczak ; Spóldzieczy Instytut Badawczy.

Serie: Seria Rynku Wiejskiego | ; 3.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Zakład Wydawnictw Centrali Rolniczej Spółdzielni, ; 1967Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1542 (1).
Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego /

autorstwa: Ryszard Manteuffel.

Wydanie: Wyd. 2.Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, ; 1981; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4106 (1).
Wiejskie horyzonty /

autorstwa: Ryszard Manteuffel ; [wybór i oprac. Władysław Nowicki, Józef Koczywąs] | Nowicki, Władysław | (nauki rolnicze) | [Wybór.] | Koczywąs, Józef | [Oprac.] | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza | [pbl.].

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ; 1977Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3600 (1).

Działa dzięki Koha