IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Wyniki wyszukiwania: 55.

|
Dwuzawodowość w rolnictwie polskim /

autorstwa: Marek Kłodziński.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, ; 1978Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3743 (1).
Młodzież w zreformowanym systemie szkolnym / Jarosław Domalewski, Piotr Mikiewicz.

autorstwa: Domalewski, Jarosław | Mikiewicz, Piotr, (1976- ) | Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa [pbl].

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Toruń ; Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2004Inny tytuł: Young people in the reformed school system.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6113 (2).
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski : próba analizy empirycznej / Monika Stanny, Adam Czarnecki.

autorstwa: Stanny, Monika | Czarnecki, Adam (geografia).

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2011Inny tytuł: Sustainable development of rural areas of the Green Lungs of Poland region.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6907 (1). Wypożyczone (1).
Osadnictwo wiejskie : / metody badań koncentracji zabudowy i kształtów wsi /

autorstwa: Michał Chilczuk ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Language: Polish Summary language: ruseng Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1975; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3167 (1).
Popyt ludności wiejskiej na dobra konsumpcyjne nieżywnościowe /

autorstwa: Augustyn Woś ; Spółdzielczy Instytut Badawczy.

Wydawca: Warszawa : ; Zakład Wydawnictw CRS, ; 1971Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1735 (1).
Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach /

autorstwa: red. nauk. Grzegorz Gorzelak, Bohdan Jałowiecki ; Uniwersytet Warszawski. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego | Jałowiecki, Bohdan | , (1934- ) | [Red.] | Gorzelak, Grzegorz | , (1949- ) | Uniwersytet Warszawski | Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Michał Swianiewicz, ; 1998; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5776 (1).
Miasto jako przedmiot badań naukowych : / materiały z interdyscyplinarnej konferencji naukowej, Wisła grudzień 1969 /

autorstwa: red. Bohdan Jałowiecki | Jałowiecki, Bohdan | , (1934- ) | [Red.].

Language: Polish Summary language: English Summary language: Russian Wydawca: Katowice : ; Śląski Instytut Naukowy, ; 1971Inny tytuł: Gorod kak predmet naučnyh issledovanij..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1826 (1).
Polityka restrukturyzacji regionów - doświadczenia europejskie

Language: Polish Wydawca: Warszawa ; UW EIRRiL ; 1993Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5353 (1).
O racjonalną gospodarkę ziemią : / studium na przykładzie woj[ewództwa] białostockiego /

autorstwa: pod red. nauk. Karola Michny ; Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Michna, Karol | [Red.].

Language: Polish Summary language: ruseng Wydawca: Warszawa : ; Państwowe Wydaw. Naukowe, ; 1978 dr. ukończ. 1979Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3780 (2).
Świadomość społeczno-zawodowa rolników w połowie lat osiemdziesiątych /

autorstwa: Krystyna Łapińska-Tyszka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [pbl.].

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; PAN. IRWiR, ; 1992; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5222 (2).
Wieś uprzemysłowiona a problem czasu wolnego /

autorstwa: Krystyna Łapińska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.

Language: Polish Summary language: English Summary language: Russian Wydawca: Wrocław : ; Zakł. Nar. im. Ossolińskich. Wydaw. PAN, ; 1972Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 2587 (1).
Rozwój polskich badań wychowania na wsi.

autorstwa: Włodzimierz Wincławski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [pbl.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; PAN. IRWiR, ; 1976Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3555 (1).
Ceny produktów rolnych elementem równowagi rynkowej /

autorstwa: Marek Muszyński ; Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Language: Polish Summary language: English Summary language: Russian Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1980; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4032 (2).
Tendencje spożycia żywności w wybranych krajach RWPG [Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej] i EWG [Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej] /

autorstwa: Czesław Kos, Jan Nowak ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Nowak, Jan.

Language: Polish Summary language: English Summary language: Russian Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1988; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4529 (1).
Ceny produktów rolnych (ekonomiczne / przesłanki ich kształtowaniae w warunkach socjalistycznych przemian rolnictwa).

autorstwa: PAN - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Wydawca: Warszawa ; PAN IRWiR ; 1976Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3387 (1).
Zagadnienie efektywności w sektorze rolno-żywnościowym - ujęcie metodologiczne i analityczne /

autorstwa: Szczepan Figiel | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | Dział Wydawnictw | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB, ; 2011Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6859 (1).
Metody pomiaru dochodów chłopskich /

autorstwa: Józef Stanisław Zegar ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 1999Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5801 (1).
Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym.

autorstwa: aut. Wioletta Wrzaszcz ; red. nauk. Józef St. Zegar ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Zegar, Józef Stanisław | , (1940- ) | [Red.] | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2009Inny tytuł: Bilans nawozowy oraz bilans substancji organicznej w indywidualnych gospodarstwach rolnych. | Program wieloletni 2005-2009..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6687 (1).
Powiązania międzygałęziowe i przepływy nakładów pomiędzy rolnictwem, przemysłem spożywczym i nieżywnościowym działem produkcji materialnej w Polsce, w 1967 roku /

autorstwa: Anatol Brzoza ; Instytut Ekonomiki Rolnej. Zakład Planowania i Rozmieszczenia Produkcji Rolniczej.

Wydawca: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnej, ; 1971Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3432 (1).
Pośrednictwo handlowe i przetwórstwo przemysłowe na spółdzielczym rynku rolnym : / na przykładzie produktów mięsnych i mleczarskich /

autorstwa: Roman Urban.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Zakład Wydawnictw CRS [Centrali Rolniczej Spółdzielni], ; 1974; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 2912 (1).

Działa dzięki Koha