IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Your search returned 25 results.

|
Atlas demograficzny i społeczno-zawodowy obszarów wiejskich w Polsce /

autorstwa: Bożenna Andrychowicz [et al.] ; pod red. nauk. Izasława Frenkla i Andrzeja Rosnera ; Polskie Towarzystwo Demograficzne, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk | Frenkel, Izasław | , (1929- ) | [Red.] | Rosner, Andrzej.

Language: poleng Wydawca: Warszawa : ; Zakład Wydawnictw Statystycznych, ; 1995; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5456 (2).
Wieś i rolnictwo na rozdrożu ? /

autorstwa: pod red. nauk. Izabelli Bukraby-Rylskiej, Janusza Stacewicza i Marii Wieruszewskiej ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Bukraba-Rylska, Izabella | , (1953- ) | [Red.] | Stacewicz, Janusz | Wieruszewska, Maria | , (1943- ).

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; PAN. IRWiR, ; 1993; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5327 (2).
Wielozawodowość w rodzinach rolniczych : / przyczyny, uwarunkowania i tendencje rozwoju /

autorstwa: Marta Błąd.

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, ; 2011Inny tytuł: Pluriactivity in farm families : | causes, conditions and development tendencies..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6893 (2).
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się załóg pracowniczych państwowych gospodarstw rolnych /

autorstwa: Włodzimierz Dzun ; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Akademia Nauk Społecznych. Instytut Polityki Rolnej.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; ANS, ; 1986; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4362 (1).
Tendencje zmian zatrudnienia w rolnictwie polskim w latch 1950-1970 /

autorstwa: Izasław Frenkel ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; PAN, ; 1974; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 2996 (1).
Przemiany demograficzne i aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej w latach 2000-2006 /

autorstwa: Izasław Frenkel.

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, ; [2008]Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6590 (2).
Zatrudnienie i kwalifikacje ludności rolniczej : / praca zbiorowa /

autorstwa: red. nauk. Izasław Frenkel | Frenkiel, Izasław | [Red.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Państwowe Wydaw. Rolnicze i Leśne, ; 1979Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3869 (1).
Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi : / dekada przemian /

autorstwa: Izasław Frenkel.

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, ; 2003Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6066 (2).
Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi w latach 1988-1995 /

autorstwa: Izasław Frenkel ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; PAN. IRWiR ; 1997; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5556 (1).
Zatrudnienie w rolnictwie polskim : / tendencje aktualne i perspektywy /

autorstwa: Izasław Frenkel.

Wydawca: Warszawa : ; "Książka i Wiedza, ; 1968Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1281 (1).
Zmiany zatrudnienia w rolnictwie w latach 1970-1974 /

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, ; 1976 [dr. ukończ.] 1977Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3476 (1).
Kobiety w rolniczych rejonach świata /

autorstwa: Barbara Tryfan ; Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Language: Polish Summary language: ruseng Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1979; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3866 (1).
Syndrom bezrobocia /

autorstwa: pod red. nauk. Ryszarda Borowicza i Krystyny Łapińskiej-Tyszka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Borowicz, Ryszard | [Red.] | Łapińska-Tyszka, Krystyna | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [Wyd.].

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; PAN. IRWiR, ; 1993; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5329 (2).
Bezrobocie na wsi i możliwości jego ograniczania /

autorstwa: Waldemar Michna | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Language: Polish Summary language: engrus Wydawca: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 1999Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6145 (1).
Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej /

autorstwa: oprac. Paweł Kaczmarczyk, Marek Okólski | Okólski, Marek | , (1944- ).

Wydawca: Warszawa : ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz i Strategii : ; współpr. Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji, ; 2005Inny tytuł: Migracje specjalistów wysokiej klasy..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7068 (1).
Zatrudnienie i struktura dochodów w gospodarstwach rolnych w latach 2005 - 2010

Wydawca: Warszawa ; IRWiR PAN ; 2013Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7107 (2).
Wiejski rynek pracy - zarobkowanie i bezrobocie na wsi w latach 1996-2000.

Wydawca: Warszawa ; IERiGŻ ; 2001Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6533 (1).
Wpływ migracji zagranicznych na dysharmonię rozwoju województwa opolskiego; ( ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy).

Wydawca: Opole ; Wyd. Instytut Śląski ; 2006Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6943 (1).
Praca w indywidualnych gospodarstwach rolnych

Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6332 (1).

Działa dzięki Koha