IRWIR PAN

Your search returned 12 results.

|
Wzrost gospodarczy i strategie rozwoju polskiego rolnictwa : / eseje /

autorstwa: Augustyn Woś ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [Wyd.].

Wydawca: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 1995; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5408 (1).
Rolnictwo a wzrost gospodarczy : / zbiór prac /

autorstwa: pod red. nauk. A. Müllera i A. Wosia | Müller, Aleksander | , (?-2012) | [Red.] | Woś, Augustyn | , (1932-2010).

Wydawca: Warszawa : ; Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, ; 1966Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1088 (1).
Stereotypy rozwoju a ekonomia /

autorstwa: Janusz Stacewicz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych | Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne | [pbl.].

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Ekonomiczne, ; 1991; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4919 (1).
Współczesna wieś i rolnictwo : / przykład Japonii /

autorstwa: Franciszek Tomczak.

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, ; 1992; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5246 (1).
Czynniki i współzależności rozwoju społeczno-gospodarczego.

autorstwa: Józef Pajestka | Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne | [pbl.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Ekonomiczne, ; 1981Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4104 (1).
Czynniki i współzależności rozwoju społeczno-gospodarczego kraju /

autorstwa: Józef Pajestka.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; "Książka i Wiedza", ; 1975; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3333 (1).
Prolegomena globalnej racjonalności człowieka : / o racjonalność ewolucji cywilizacyjnej /

autorstwa: Józef Pajestka.

Language: Polish Summary language: engrus Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1990; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4560 (1).
Rzecz o świecie i polskich sprawach /

autorstwa: Józef Pajestka | Oficyna Naukowa | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; "Oficyna Naukowa", ; 1993; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5315 (1).
Sposób funkcjonowania gospodarki socjalistycznej : / determinanty postępu II /

autorstwa: Józef Pajestka | Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne | [pbl.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Ekonomiczne, ; 1979; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4105 (1).
Procesy wzrostowe w gospodarce żywnościowej : / zagadnienia teoretyczno-modelowe /

autorstwa: Włodzimierz Rembisz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych.

Wydawca: Warszawa ; Łódź : ; Państ. Wydaw. Naukowe. Oddział, ; 1990; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4641 (1).
Czynniki wzrostu gospodarczego w Polsce i Rosji

Wydawca: Warszawa ; PAN KNE ; 1996Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6493 (1).
Globalne megatrendy a wzrost gospodarczy i rozwój oparty na wiedzy - sektor żywnościowy

Wydawca: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2015Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7317 (1).

Działa dzięki Koha