IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Your search returned 26 results.

|
The role of extension education in a global world : / proceedings of the 14th European Seminar on Extension Education, August 30 - September 4, 1999 the Agricultural University of Cracow, Poland.

autorstwa: ed. by Józef Kania, Mirosław Drygas | Kania, Józef | , (1950- ) | [Red.] | Drygas, Mirosław.

Language: English Wydawca: Cracow : ; AU. Department of Agricultural Extension, ; 1999Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5797/1 (2).
Agricultural extension as a link of the agricultural knowledge system in the process of modernizing rural areas and agriculture and in the integration with the European Union : / [international conference], Poświętne, June 12-14, 1996 /

autorstwa: [ed. by Mirosław Drygas et al.] ; The Ministry of Agriculture and Food Economy, The University of Agriculture in Warsaw, Foundation of Assistance Programmes for Agriculture | Drygas, Mirosław | [Red.] | Polska | Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (1990-1999) | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza (Warszawa) | Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa.

Language: English Original language: Polish Wydawca: [Poznań : ; Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, ; 1997]Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5581 (1).
Optymalizacja szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej - perspektywa aksjologiczna : / badania w działaniu : z doświadczeń Towarzystwa Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi /

autorstwa: Krystyna Chałas | Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; [Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA], ; 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7071 (2).
Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy na obszarach wiejskich w Polsce /

autorstwa: [pod red. nauk. Ingi Kołomyjskiej i Marzeny Mażewskiej ; zespół. aut. Jarosław Domalewski, Marzena Mażewska, Krzysztof Wasilewski] | Mażewska, Marzena | Wasilewski, Krzysztof | Kołomyjska, Inga | [Red.].

Wydawca: Warszawa : ; Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ; cop. 2007Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6475 (1).
Rola doradztwa w kreowaniu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich : / konferencja naukowa, Warszawa, 27 listopada 1996 r. /

autorstwa: [pod red. nauk. Andrzeja Piotra Wiatraka] ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Doradztwa Rolniczego | Wiatrak, Andrzej Piotr | , (1950- ) | [Red.].

Language: Polish Wydawca: [Poznań : ; Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, ; 1996]; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6271 (1).
The Access to Higher Schools in Poland / (in the aspect of social equality and economic development).

Language: eng. Wydawca: Toruń ; Nicolaus Copernicus University ; 1976Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3320 (1).
Nierówności społeczne w dostępie do wykształcenia : / casus Suwalszczyzny /

autorstwa: Ryszard Borowicz ; Wszechnica Mazurska w Olecku | Wszechnica Mazurska (Olecko).

Language: Polish Wydawca: Olecko : ; WM, ; 2000Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5796 (1).
Znaczenie służb doradczych w przemianach gospodarstw rolnych w województwie dolnośląskim /

autorstwa: pod red. Juliana Kalinowskiego ; [aut. Andrzej Dyszewski et al.] | Kalinowski, Julian | [Red.] | Dyszewski, Andrzej.

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Wrocław : ; Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, ; 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7012 (1).
Funkcjonowanie studiów pedagogicznych w Polsce /

autorstwa: Ryszard Borowicz, Krystyna Budek, Zbigniew Kwieciński | Budek, Krystyna | Kwieciński, Zbigniew | , (1941- ).

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Socjalistyczny Związek Studentów Polskich. Wydział Nauki i Wdrożeń Naukowych, ; 1978Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3759 (1).
Opiekuńcze funkcje szkoły : / wprowadzenie do metodyki pracy opiekuńczej /

autorstwa: Jerzy Materne.

Wydawca: Warszawa ; Łódź : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1988; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3824 (1).
Rozwój polskich badań nad wychowaniem na wsi. / cz.2

autorstwa: Włodzimierz Wincławski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; PAN. IRWiR, ; 1982; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3555/2 (1).
Rozwój polskich badań wychowania na wsi.

autorstwa: Włodzimierz Wincławski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [pbl.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; PAN. IRWiR, ; 1976Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3555 (1).
Dynamika funkcjonowania szkoły : / studium empiryczne z socjologii edukacji /

autorstwa: Zbigniew Kwieciński ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Language: Polish Summary language: English Summary language: Russian Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1990; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4578 (2).
Konieczność - niepokój - nadzieja : / problemy oświaty w latach siedemdziesiątych /

autorstwa: Zbigniew Kwieciński | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza | [pbl.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ; 1982; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4183 (1).
Losy szkolne i poziom umysłowy młodzieży a zróżnicowanie społeczne /

autorstwa: Zbigniew Kwieciński | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [pbl.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, ; 1973; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 2908 (1).
Selekcje społeczne w szkolnictwie ponadpodstawowym : / trzy studia szczegółowe /

autorstwa: Zbigniew Kwieciński ; Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Polska Akademia Nauk | [pbl.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; PAN, ; 1975; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3231 (1).
Socjopatologia edukacji /

autorstwa: Zbigniew Kwieciński ; Polska Akadmia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [pbl.].

Wydawca: Warszawa ; Toruń : ; PAN. IRWiR : "Edytor", ; 1992; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4869 (2).
Środowisko a wyniki pracy szkoły /

autorstwa: Zbigniew Kwieciński.

Language: Polish Summary language: engrus Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1975; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3236 (1).
Wykluczanie /

autorstwa: Zbigniew Kwieciński.

Wydanie: Wyd. 2 poszerz.Wydawca: Toruń : ; Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ; 2002Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5947 (1).
Uczyć się, aby żywić : / wspomnienia absolwentów średnich szkół rolniczych /

autorstwa: wybór i oprac. Zofia Kaczor-Jędrzycka, Kazimierz Olejnik, Kazimierz Toniak ; wstęp Józef Ozga Michalski | Kaczor-Jędrzycka, Zofia | [Oprac.] | Olejnik, Kazimierz | Toniak, Kazimierz | Ozga Michalski, Józef | , (1919-2002) | [Przedm.] | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza | [pbl.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ; [1981]; ; ; 1981)Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4052 (1).

Działa dzięki Koha