IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Your search returned 21 results.

|
Elastyczności dochodowe i cenowe spożycia artykułów żywnościowych przez ludność rolniczą /

autorstwa: Gabriela Burzyńska | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [Wyd.].

Wydawca: Warszawa : ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, ; 1977Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3572 (1).
Dynamika i struktura zaopatrzenia wsi w artykuły żywnościowe w minionym dwudziestoleciu /

autorstwa: Ewa Rosiak | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, ; 1977Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3632 (1).
Planowanie produkcji i spożycia artykułów rolnych : / studium do perspektywicznego planu rozwoju rolnictwa w Polsce /

autorstwa: Władysław Misiuna.

Wydawca: Warszawa : ; Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, ; 1962Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 2034 (1).
Przemiany w spożyciu żywności w gospodarstwach domowych w Polsce /

autorstwa: Czesław Kos ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [pbl.].

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; PAN. IRWiR, ; 1991; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4876 (1). Wypożyczone (1).
Spożycie i gospodarka żywnościowa : / ocena i perspektywy /

autorstwa: red. nauk. Czesław Kos ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Kos, Czesław | [Red.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1975; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3096 (2).
Tendencje spożycia żywności w wybranych krajach RWPG [Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej] i EWG [Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej] /

autorstwa: Czesław Kos, Jan Nowak ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Nowak, Jan.

Language: Polish Summary language: English Summary language: Russian Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1988; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4529 (1).
Wpływ dochodów na spożycie artykułów żywnościowych /

autorstwa: Czesław Kos | Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, ; 1965Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3133 (1).
Hierarchia potrzeb żywnościowych w 1993 roku na tle potrzeb 1986 roku /

autorstwa: Joanna Szwacka-Salmonowicz, Zofia Zielińska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Zielińska, Zofia | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; PAN. IRWiR, ; 1996; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5472 (2).
Zmiany zachowań nabywców jako determinanta kształtowania strategii segmentacyjnych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce /

autorstwa: Joanna Szwacka-Salmonowicz.

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; Wydaw. SGGW, ; 2003Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6253 (1).
Współczesna wieś i rolnictwo : / przykład Japonii /

autorstwa: Franciszek Tomczak.

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, ; 1992; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5246 (1).
Potrzeby, podział, konsumpcja /

autorstwa: Maksymilian Pohorille ; [przedm. Augustyn Woś] | Woś, Augustyn | , (1932-2010) | [Przedm.] | Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne | [pbl.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Ekonomiczne, ; 1985Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4364 (1).
Spożycie żywności w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej /

autorstwa: Bożena Gulbicka, Mariola Kwasek | Kwasek, Mariola.

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, ; 2004Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6154 (1).
Wpływ dochodów na spożycie żywności w gospodarstwach domowych /

autorstwa: Bożena Gulbicka, Mariola Kwasek ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | Kwasek, Mariola | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Language: Polish Summary language: engrus Wydawca: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 2001Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6161 (1).
Wpływ globalizacji na wyżywienie ludności w Polsce /

autorstwa: aut. Bożena Gulbicka, Mariola Kwasek ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Kwasek, Mariola | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2007Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6508 (1).
Zróżnicowanie spożycia żywności w Polsce w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych /

autorstwa: Bożena Gulbicka, Mariola Kwasek ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | Kwasek, Mariola | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; IBMER, ; 2000Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6159 (1).
Denaturalizacja spożycia a zadania spółdzielczego handlu wiejskiego /

autorstwa: Marek Brojerski, Halina Szulce, Zbigniew Zakrzewski ; Spółdzielczy Instytut Badawczy | Szulce, Halina | , (1939- ) | Zakrzewski, Zbigniew | , (1912-1992).

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Zakład Wydawnictw CRS [Centrali Rolniczej Spółdzielni], ; 1975; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3184 (1).
Perspektywiczny model konsumpcji /

autorstwa: [red. nacz. Włodzimierz Wesołowski] ; Komitet Badań i Prognoz "Polska 2000" Polskiej Akademii Nauk | Wesołowski, Włodzimierz | , (1929- ) | [Red.].

Wydawca: Wrocław : ; Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo PAN, ; 1970Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1698 (1).
Spożycie owoców, warzyw i ich przetworów oraz soków na świecie, w Unii Europejskiej i w Polsce.

Wydawca: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2013Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7097 (1).
Typologia krajów Unii Europejskiej według wzorców konsumpcji żywności

Wydawca: Warszawa ; IERiGŻ ; 2008Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6700 (1).
Konsumpcja żywności w Polsce w latach 2004-2014: uwarunkowania i tendencje

Wydanie: 163Wydawca: Warszawa ; Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB ; 2015Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7326 (1).

Działa dzięki Koha