IRWIR PAN

Wyniki wyszukiwania: 14.

Sortuj
Wyniki
Spożycie żywności w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej /

autorstwa: Bożena Gulbicka, Mariola Kwasek | Kwasek, Mariola.

Serie: Studia i Monografie - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | | ; 123.Język: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, ; 2004Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6154.
Elastyczności dochodowe i cenowe spożycia artykułów żywnościowych przez ludność rolniczą /

autorstwa: Gabriela Burzyńska | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [Wyd.].

Szczegóły wydania: Warszawa : ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, ; 1977Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 3572.
Współczesna wieś i rolnictwo : / przykład Japonii /

autorstwa: Franciszek Tomczak.

Serie: Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego | | ; t. 34.Język: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, ; 1992; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 5246.
Wpływ dochodów na spożycie żywności w gospodarstwach domowych /

autorstwa: Bożena Gulbicka, Mariola Kwasek ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | Kwasek, Mariola | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Język: polski Summary language: engrus Szczegóły wydania: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 2001Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6161.
Zróżnicowanie spożycia żywności w Polsce w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych /

autorstwa: Bożena Gulbicka, Mariola Kwasek ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | Kwasek, Mariola | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; IBMER, ; 2000Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6159.
Perspektywiczny model konsumpcji /

autorstwa: [red. nacz. Włodzimierz Wesołowski] ; Komitet Badań i Prognoz "Polska 2000" Polskiej Akademii Nauk | Wesołowski, Włodzimierz | , (1929- ) | [Red.].

Szczegóły wydania: Wrocław : ; Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo PAN, ; 1970Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 1698.
Spożycie owoców, warzyw i ich przetworów oraz soków na świecie, w Unii Europejskiej i w Polsce.

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2013Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 7097.
Typologia krajów Unii Europejskiej według wzorców konsumpcji żywności

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ ; 2008Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6700.
Konsumpcja żywności w Polsce w latach 2004-2014: uwarunkowania i tendencje

Serie: Wydanie: 163Szczegóły wydania: Warszawa ; Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB ; 2015Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 7326.
Zmiany w otoczeniu przemysłu spożywczego zachodzące pod wpływem globalizacji. Wybrane problemy

Serie: Studia i Monografie - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ŻywnościowejSzczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, ; 2016Status: Brak dostępnych egzemplarzy.
Tendencje spożycia żywności w wybranych krajach RWPG [Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej] i EWG [Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej] /

autorstwa: Czesław Kos, Jan Nowak ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Nowak, Jan.

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Summary language: angielski Summary language: rosyjski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1988; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 4529.
Hierarchia potrzeb żywnościowych w 1993 roku na tle potrzeb 1986 roku /

autorstwa: Joanna Szwacka-Salmonowicz, Zofia Zielińska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Zielińska, Zofia | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [pbl.].

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaSzczegóły wydania: Warszawa : ; PAN. IRWiR, ; 1996; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (2)Sygnatura: 5472, ...
Zmiany zachowań nabywców jako determinanta kształtowania strategii segmentacyjnych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce /

autorstwa: Joanna Szwacka-Salmonowicz.

Serie: Rozprawy Naukowe i Monografie - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | ; 268.Język: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Wydaw. SGGW, ; 2003Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6253.
Wpływ globalizacji na wyżywienie ludności w Polsce /

autorstwa: aut. Bożena Gulbicka, Mariola Kwasek ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Kwasek, Mariola | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Serie: Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej | ; nr 75.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2007Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6508.
Strony

Działa dzięki Koha