IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Wyniki wyszukiwania: 33.

|
Anatomia działań zbiorowych w społecznościach lokalnych / red. Anna Turska ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Gospodarki Przestrzennej.

autorstwa: Turska, Anna, (1930-2014) [Red.].

Serie: Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny ; 27Szczegóły wydania: Warszawa : Stanisław Kryciński, 1990Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4651 (1).
Narodziny demokracji w Polsce lokalnej /

autorstwa: Bohdan Jałowiecki ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Gospodarki Przestrzennej.

Serie: Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny | ; 25.Szczegóły wydania: Warszawa : ; UW, ; 1990; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4602 (1).
Region, miasto, osiedle : / praca zbiorowa /

autorstwa: pod red. nauk. Bohdana Jałowieckiego | Jałowiecki, Bohdan | , (1934- ) | [Red.] | Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego | [pbl.].

Szczegóły wydania: Warszawa : ; Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, ; 1990; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4612 (1).
Aktywność społeczności wiejskich : / lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych /

autorstwa: Ryszard Kamiński.

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, ; 2008Inny tytuł: Activity in rural communities : | local initiatives of non-governmental organisations..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6554 (2).
Reprodukcja czy wymiana? : / przekształcenia lokalnych elit politycznych w Polsce w latach 1990-1998 /

autorstwa: Maria Halamska ; Uniwersytet Warszawski. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego | Uniwersytet Warszawski | Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego | Wydawnictwo Naukowe Scholar, Jacek Raciborski | [Wyd.].

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; "Scholar", ; 2001Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5874 (1).
Między interwencją a interakcją : / lokalne grupy działania w społecznościach wiejskich /

autorstwa: red. nauk. Izabella Bukraba-Rylska ; zespół projektu Maria Wieruszewska, Ryszard Kamiński, Piotr Krośniak | Bukraba-Rylska, Izabella | , (1953- ) | [Red.] | Wieruszewska, Maria | , (1943- ) | [Oprac.] | Kamiński, Ryszard | (spółdzielczość) | Krośniak, Piotr | Wydawnictwo Naukowe Scholar, Jacek Raciborski | [Wyd.].

Szczegóły wydania: Warszawa : ; Wydawnictwo Naukowe Scholar, ; 2011Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6917 (1).
Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce : / kanon i rozproszenie /

autorstwa: pod red. nauk. Izabelli Bukraby-Rylskiej i Wojciecha Józefa Burszty | Bukraba-Rylska, Izabella | , (1953- ) | [Red.] | Burszta, Wojciech J | , (1957- ).

Szczegóły wydania: Warszawa : ; Narodowe Centrum Kultury, ; 2011Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6947 (1).
Endogeniczne czynniki rozwoju obszarów wiejskich /

autorstwa: pod red. Józefa Styka, Marty Łacek, Danuty Niczyporuk | Styk, Józef | , (1942- ) | [Red.] | Łacek, Marta | Niczyporuk, Danuta | , (1965- ) | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin) | Wydawnictwo | [pbl.].

Serie: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce | ; t. 6.Język: polski Język: angielski Szczegóły wydania: Lublin : ; Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ; 2006Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6425 (1).
Na wsi odnowa /

autorstwa: teksty Bohdan Kamiński, Ryszard Kamiński, Ryszard Wilczyński ; red. Bohdan Kamiński ; il. Ewa Zofia Kamińska ; zdj. Krzysztof Drygała [et al.] | Kamiński, Ryszard | (spółdzielczość) | Wilczyński, Ryszard | , (1960- ) | Kamińska, Ewa Zofia | [Il.] | Drygała, Krzysztof | [Fot.].

Szczegóły wydania: Konin : ; Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, ; 2004Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6450 (1).
Społeczność na granicy : zasoby mikroregionu Gołdap i mechanizmy ich wykorzystywania / red. Wojciech Łukowski, Hanna Bojar, Bohdan Jałowiecki.

autorstwa: Łukowski, Wojciech [Red.] | Bojar, Hanna [Red.] | Jałowiecki, Bohdan, (1934-2020) [Red.] | Wydawnictwo Naukowe Scholar [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2009Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 8094 (1).
Społeczności lokalne : / teraźniejszość i przyszłość /

autorstwa: red. tomu Bohdan Jałowiecki, Kazimierz Z[bigniew] Sowa, Piotr Dudkiewicz ; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW [Uniwersytetu Warszawskiego]. Instytut Gospodarki Przestrzennej | Jałowiecki, Bohdan | , (1934- ) | [Red.] | Sowa, Kazimierz Z | , (1942- ) | Dudkiewicz, Piotr.

Serie: Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny | ; 20.Szczegóły wydania: Warszawa : ; WGiSR UW. IGP, ; 1989; ; ; 1990)Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5426 (1).
Problemy rozwoju lokalnego /

autorstwa: red. Piotr Dutkiewicz, Grzegorz Gorzelak ; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW [Uniwersytetu Warszawskiego]. Instytut Gospodarki Przestrzennej | Dutkiewicz, Piotr | (geografia) | [Red.] | Gorzelak, Grzegorz | , (1949- ).

Serie: Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny | ; 11.Szczegóły wydania: Warszawa : ; UW. WGiSR. IGP, ; 1988; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4596 (1).
Społeczne światy wartości : / księga pamiątkowa z okazji 70. jubileuszu prof. dr. hab. Józefa Styka /

autorstwa: pod red. Agnieszki Kolasy-Nowak i Wojciecha Misztala | Kolasa-Nowak, Agnieszka | [Red.] | Misztal, Wojciech | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin) | Wydawnictwo | [pbl.].

Szczegóły wydania: Lublin : ; Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ; 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6976 (1).
Miasto : / [materiały konferencji socjologów miasta, Lublin, 16-17 października 1992 roku] /

autorstwa: pod red. Ireny Machaj i Józefa Styka | Machaj, Irena | [Red.] | Styk, Józef | , (1942- ) | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin) | Wydawnictwo | [pbl.].

Serie: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce | ; t. 1.Szczegóły wydania: Lublin : ; Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ; 1994; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5462/1 (1).
Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie /

autorstwa: pod red. Piotra Glińskiego, Barbary Lewenstein i Andrzeja Sicińskiego | Gliński, Piotr | , (1954- ) | [Red.] | Lewenstein, Barbara | Siciński, Andrzej | , (1924-2006).

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Wydaw. IFiS PAN [Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk], ; 2004Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6183 (1).
Slums and community development : experiments in self-help / Marshall B. Clinard.

autorstwa: Clinard, Marshall Barron, (1911-2010).

Serie: A Free Press Paperback ; 90557Szczegóły wydania: New York Free Press, 1966Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1202 (1).
Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego w okresie transformacji systemowej / pod red. Stanisława L. Bagdzińskiego, Wiesława Maika, Andrzeja Potoczka ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

autorstwa: Bagdziński, Stanisław Leszek, (1935-1997) [Red.] | Maik, Wiesław, (1941- ) [Red.] | Potoczek, Andrzej [Red.] | Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń). Dział Wydawniczy [pbl].

Szczegóły wydania: Turuń : UMK, 1995Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5653 (1).
Community cohesion, well-being, and local development / scientific editors: Włodzimierz Okrasa, Dominik Rozkrut ; Statistics Poland.

autorstwa: Okrasa, Włodzimierz [Redaktor] | Rozkrut, Dominik [Redaktor] | Polska. Główny Urząd Statystyczny [Instytucja sprawcza, Wydawca].

Serie: Statistical Research Papers ; vol. 2Szczegóły wydania: Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2021Dostęp online: Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp online Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 8052 (1).
Sto lat władzy lokalnej na polskiej wsi 1918-2018 / Andrzej Piasecki, Arkadiusz Ptak.

autorstwa: Piasecki, Andrzej K, (1962- ) [Autor] | Ptak, Arkadiusz, (1976- ) [Autor] | Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa [Instytucja sprawcza, Wydawca] | Wydawnictwo Naukowe Scholar [Wydawca].

Serie: Ciągłość i Zmiana 1918-2018Wydanie: Wydanie pierwsze.Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7664 (3).
Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich / pod red. nauk. Andrzeja Rosnera.

autorstwa: Rosner, Andrzej, (1945- ) [Red.].

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2005Inny tytuł: Determinants and directions of socio-economic change in rural areas.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6187 (2).

Działa dzięki Koha