IRWIR PAN

Your search returned 2 results.

|
Źródła utrzymania rodzin użytkujących gospogarstwa rolne

Wydawca: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2006Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6571 (1).
Przemiany w strukturze agralnej gospodarstw chłopskich

Wydawca: Warszawa ; IERiGŻ -PIB ; 2006Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6384 (1).

Działa dzięki Koha