IRWIR PAN

Wyniki wyszukiwania: 15.

Sortuj
Wyniki
Uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ- PIB ; 2011Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6978.
Społeczno-ekonomiczne cechy rodzinnych gospodarstw wysokotowarowych : ( zmiany w latach 2000-2005)

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ- PIB ; 2007Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6538.
Możliwości rozwojowe chłopskiego rolnictwa na przykładzie gospodarstw wysokotowarowych.

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2005Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6319.
Źródła utrzymania rodzin użytkujących gospogarstwa rolne

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2006Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6571.
Wiejski rynek pracy - zarobkowanie i bezrobocie na wsi w latach 1996-2000.

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ ; 2001Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6533.
Przemiany w strukturze agralnej gospodarstw chłopskich

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ -PIB ; 2006Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6384.
Zmiany w strukturze społeczno - ekonomicznej ludności niechłopskiej w okresie transformacji ustrojowej

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ ; 2005Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6314.
Wychodźctwo, zarobkowanie i kierunki kształcenia młodzieży wiejskiej

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IER. Zakład Społeczno-Ekonomicznej Struktury Wsi ; 1973Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 2837.
Wybór zawodu dla dzieci w rodzinach wiejskich

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IER. Zakład Społeczno- Ekonomicznej Struktury Wsi ; 1971Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 2442.
Zarobkowanie ludności wiejskiej

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ ; 1998Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 5671.
Zmiany strukturalne na wsi i w rolnictwie w latach 1996-2000 a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich : synteza

Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ ; 2001Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6573.
Ubezpieczenia w rolnictwie indywidualnym

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2008Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6543.
Ubezpieczenia społeczne w rodzinach posiadających gospodarstwa rolne

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2008Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6643.
Migracje ludności wiejskiej w latach 2000-2005

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2008Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6652.
Integracja z Unią Europejską w ocenie polskich rolników

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ ; 2001Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6138.
Strony

Działa dzięki Koha