IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Wyniki wyszukiwania: 50.

Sortuj
Wyniki
Międzynarodowy handel rolny : / teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju /

autorstwa: Karolina Pawlak, Walenty Poczta | Poczta, Walenty | , (1955- ) | Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne | [pbl.].

Szczegóły wydania: Warszawa : ; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, ; 2011Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6905.
Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza: perspektywa gender

Szczegóły wydania: Warszawa ; Wydawnictwo SGGW ; 2013Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 7337.
Sytuacja na światowym rynku wybranych produktów ogrodniczych i jej wpływ na polski rynek ogrodniczy /

autorstwa: aut. Bożena Nosecka [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Nosecka, Bożena | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Serie: Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej | ; nr 39.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 7051.
Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej : raport badawczy / aut. raportu Józef Styk - koordynator badań, Renata Maciejewska, Wiesław Warzecha - realizacja badań.

autorstwa: Styk, Józef, (1942- ) | Maciejewska, Renata, (1973- ) | Warzecha, Wiesław Marek, (1957- ).

Szczegóły wydania: Chełm : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2008Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 6483.
Rynek pracy w skali lokalnej / pod red. Romana Szula, Anny Tucholskiej ; Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych.

autorstwa: Szul, Roman [Red.] | Tucholska, Anna, (1974- ) [Red.] | Wydawnictwo Naukowe Scholar [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : "Scholar", 2004Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 6269.
Wartość pracy : studium socjologiczne na podstawie badań w regionie środkowowschodniej Polski / Jagoda Jezior.

autorstwa: Jezior, Jagoda | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Wydawnictwo [pbl].

Szczegóły wydania: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 7524.
Demograficzne i systemowe uwarunkowania polityki zatrudnienia / redakcja naukowa Józefina Hrynkiewicz, Janusz Witkowski, Alina Potrykowska ; Rządowa Rada Ludnościowa.

autorstwa: Hrynkiewicz, Józefina, (1945- ) [Redaktor] | Witkowski, Janusz, (1945- ) [Redaktor] | Potrykowska, Alina, (1944- ) [Redaktor] | Polska. Rządowa Rada Ludnościowa [Instytucja sprawcza, Wydawca] | Polska. Główny Urząd Statystyczny. Zakład Wydawnictw Statystycznych [Wydawca].

Szczegóły wydania: Warszawa : Rządowa Rada Ludnościowa, 2018Inny tytuł: Demographic and system conditions of employment policy.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 7578.
Zmiany na rynku pracy w perspektywie społecznej / redakcja naukowa Cecylia Sadowska-Snarska, Zenon Wiśniewski.

autorstwa: Sadowska-Snarska, Cecylia [Redaktor] | Wiśniewski, Zenon, (1950- ) [Redaktor] | Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń). Wydawnictwo Naukowe [Wydawca].

Szczegóły wydania: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 7723.
Instytucje rynku pracy / Hanna [i.e. Halina] Mortimer-Szymczak, Zbigniew Kazimierczak, Mikołaj Lisiecki ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej.

autorstwa: Mortimer-Szymczak, Halina, (1926- ) | Kazimierczak, Zbigniew | Lisiecki, Mikołaj, (1938-1994).

Serie: Biała Księga, Polska - Unia Europejska. Gospodarka ; z. 33Szczegóły wydania: Warszawa : Real Press, 1993Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 5587/33.
Rynek kapitałowo-kredytowy ze szczególnym uwzględnieniem rynku papierów wartościowych i bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Józef Rutkowski ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej.

autorstwa: Rutkowski, Józef, (1922-2002) | Polska. Urząd Rady Ministrów. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej.

Serie: Biała Księga, Polska - Unia Europejska. Gospodarka ; z. 19Szczegóły wydania: Warszawa : Real Press, 1993Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 5587/19.
Rolnictwo, przemysł spożywczy, rynki rolne 2005 /

autorstwa: oprac. Augustyn Woś.

Szczegóły wydania: Warszawa : ; Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB, ; 2006Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6307.
Rolnictwo - rynek - równowaga : / praca zbiorowa /

autorstwa: pod red. Augustyna Wosia ; [aut. Zdzisław Grochowski et al.] | Woś, Augustyn | , (1932-2010) | [Red.] | Grochowski, Zdzisław | , (1922-1992).

Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, ; 1978Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (2)Sygnatura: 3691, ...
Rolnictwo i sektor żywnościowy w 2001 roku /

autorstwa: oprac. Augustyn Woś.

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, ; 2002Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6502.
Ceny produktów rolnych (ekonomiczne / przesłanki ich kształtowaniae w warunkach socjalistycznych przemian rolnictwa).

autorstwa: PAN - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Szczegóły wydania: Warszawa ; PAN IRWiR ; 1976Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 3387.
Powiązania integracyjne przemysłu spożywczego z otoczeniem rynkowym /

autorstwa: Piotr Chechelski, Grażyna Morkis | Morkis, Grażyna | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Serie: Studia i Monografie - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | | ; 90.Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 1999Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 5761.
Obrót wewnętrzyny wsi na tle społeczno-gospodarczym rolnictwa /

autorstwa: Marek Bojerski, Halina Szulce, Zbigniew Zakrzewski ; Spółdzielczy Instytut Badawczy | Szulce, Halina | , (1939- ) | Zakrzewski, Zbigniew | , (1912-1992).

Serie: Seria Rynku Wiejskiego | ; 46.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Zakład Wydawnictw CRS, ; 1973Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 2751.
Rola spółdzielczości w rozwoju rynku wiejskiego /

autorstwa: Halina Szulce ; Spółdzielczy Instytut Badawczy.

Serie: Seria Rynku Wiejskiego | ; 52.Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Zakład Wydawnictw CRS [Centrali Rolniczej Spółdzielni], ; 1974; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 3181.
Ekonomiczne instrumenty sterowania rynkiem żywnościowym /

autorstwa: Halina Szulce | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza | [pbl.].

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ; 1981; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 4182.
Mikro- i makroekonomiczne podstawy równowagi wzrostu w sektorze rolno-spożywczym /

autorstwa: Włodzimierz Rembisz | Vizja Press&IT | [pbl.].

Szczegóły wydania: Warszawa : ; Vizja Press & It, ; 2008Dostęp online: Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp online | Reprodukcja cyfrowa w cBN Polona Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 7076.
Perspektywy wspólnego rynku pracy w regionie morza Bałtyckiego

Szczegóły wydania: Warszawa ; Fundacja FEPP ; 2011Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6970.
Strony

Działa dzięki Koha