IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Wyniki wyszukiwania: 124.

Sortuj
Wyniki
Rozwój obszarów wiejskich w gminach o zróznicowanym potencjale społeczno-gospodarczym w wojwewództwie wielkopolskim / Karolina Józefowicz, Arkadiusz Sadowski, Jakub Hadyński.

autorstwa: Józefowicz, Karolina [Autor] | Sadowski, Arkadiusz [Autor] | Hadyński, Jakub [Autor] | Uniwersytet Przyrodniczy (Poznań). Wydawnictwo [Instytucja sprawcza, Wydawca].

Szczegóły wydania: Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2020Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 7863.
Wpływ polityki spójności na rozwój obszarów wiejskich : raport końcowy / opracowanie wykonane przez konsorcjum: Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk oraz Wolański sp. z o.o.

autorstwa: Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa [Instytucja sprawcza] | Polska. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej [Wydawca] | Wolański (Warszawa) [Instytucja sprawcza].

Szczegóły wydania: Warszawa : Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, 2019Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2)Sygnatura: 7728, ...
OECD Przeglądy polityk rozwoju obszarów wiejskich : Polska 2018.

autorstwa: Polska. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju [Wydawca] | Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju [Instytucja sprawcza].

Język: polski Język oryginału: angielski Szczegóły wydania: [Warszawa] : Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, © 2018Inny tytuł: OECD Rural policy reviews : Poland 2018 | Przegląd polityki wobec obszarów wiejskich.Dostęp online: Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp online Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (3)Sygnatura: 7505, ...
Rozwój obszarów wiejskich w Polsce : charakterystyka województwa wielkopolskiego / OECD.

autorstwa: Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju [Instytucja sprawcza, Wydawca].

Szczegóły wydania: [Miejsce nieznane] : OECD, 2018Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (3)Sygnatura: 7571, ...
Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich / Marek Kłodziński ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Centrum Naukowo-Wdrożeniowe SGGW.

autorstwa: Kłodziński, Marek, (1938- ).

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaSzczegóły wydania: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, 1999Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2)Sygnatura: 5748, ...
Rozwój obszarów wiejskich : doświadczenia krajów europejskich / pod red. nauk. Katarzyny Zawalińskiej.

autorstwa: Zawalińska, Katarzyna [Red.].

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Język oryginału: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2005Inny tytuł: Rural development : experiences of European countries.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 6236. Niedostępny: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN: Wypożyczono (1).
Instrumenty i efekty wsparcia Unii Europejskiej dla regionalnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce / Katarzyna Zawalińska.

autorstwa: Zawalińska, Katarzyna.

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2009Inny tytuł: Instruments and effects of European Union support for regional rural development in Poland.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2)Sygnatura: 6671, ...
Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce / red. nauk. Marek Kłodziński, Andrzej Rosner.

autorstwa: Kłodziński, Marek, (1938- ) [Red.] | Rosner, Andrzej, (1945- ) [Red.].

Szczegóły wydania: Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 1997Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 5537. Niedostępny: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN: Wypożyczono (1).
Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej / pod red. nauk. Marka Kłodzińskiego i Barbary Fedyszak-Radziejowskiej ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

autorstwa: Kłodziński, Marek, (1938- ) [Red.] | Fedyszak-Radziejowska, Barbara, (1949- ) [Red.].

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski, angielski Szczegóły wydania: Warszawa : PAN. IRWiR, 2002Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2)Sygnatura: 5975, ...
Wspieranie obszarów wiejskich o niekorzystnych warunkach gospodarowania w Polsce i Unii Europejskiej / Dorota Klepacka-Kołodziejska.

autorstwa: Klepacka-Kołodziejska, Dorota.

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2009Inny tytuł: Support to less favoured areas in Poland and the European Union.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2)Sygnatura: 6678, ...
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski : próba analizy empirycznej / Monika Stanny, Adam Czarnecki.

autorstwa: Stanny, Monika | Czarnecki, Adam (geografia).

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2011Inny tytuł: Sustainable development of rural areas of the Green Lungs of Poland region.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2)Sygnatura: 6906, ...
Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich w ramach polityki rolnej = Conditioning of innovative development of agri-food sector and rural areas as part of the agricultural policy / Eugeniusz Karol Chyłek.

autorstwa: Chyłek, Eugeniusz Karol | Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk , 2012Inny tytuł: Conditioning of innovative development of agri-food sector and rural areas as part of the agricultural policy.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 7034.
Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku / pod red. Jerzego Bańskiego.

autorstwa: Bański, Jerzy, (1960- ) [Red.].

Serie: Studia Obszarów Wiejskich ; vol. 16Język: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : PTG ; PAN IGiPZ, 2009Inny tytuł: Analysis of diversity and of the development perspective for Polish rural areas until 2015.Dostęp online: Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp online Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2)Sygnatura: 6833, ...
Wybrane zagadnienia polityki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce i na Ukrainie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Chmielewskiej ; aut. Svitana Gutkewycz [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.

autorstwa: Gutkevič, Svetlana Aleksandrovna | Chmielewska, Barbara [Red.].

Serie: Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej ; nr 146Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2009Dostęp online: Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp online Status: Niedostępny: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN: Wypożyczono (1).
Rozwój obszarów wiejskich po akcesji Polski do Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia / pod red. Romualda Jończego ; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Katedra Ekonomii i Gospodarowania Środowiskiem ; Politechnika Opolska. Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

autorstwa: Jończy, Romuald, (1973- ) [Red.] | Wydawnictwo Instytut Śląski [pbl].

Szczegóły wydania: Opole ; Wrocław : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2008Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2)Sygnatura: 6661, ...
Rozwój obszarów wiejskich w Polsce : charakterystyka województwa małopolskiego / OECD.

autorstwa: Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju [Instytucja sprawcza, Wydawca].

Szczegóły wydania: [Miejsce nieznane] : OECD, 2018Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (3)Sygnatura: 7559, ...
Rozwój obszarów wiejskich w Polsce : charakterystyka województwa zachodniopomorskiego / OECD.

autorstwa: Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju [Instytucja sprawcza, Wydawca].

Szczegóły wydania: [Miejsce nieznane] : OECD, 2018Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (3)Sygnatura: 7565, ...
Rozwój obszarów wiejskich w Polsce : charakterystyka województwa podlaskiego / OECD.

autorstwa: Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju [Instytucja sprawcza, Wydawca].

Szczegóły wydania: [Miejsce nieznane] : OECD, 2018Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (3)Sygnatura: 7554, ...
Ocena oddziaływania wybranych działań PROW 2014-2020 na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Polski : analiza regionalna - II etap badań / Natalia Bartkowiak-Bakun.

autorstwa: Bartkowiak-Bakun, Natalia [Autor] | CeDeWu [Wydawca].

Wydanie: Wydanie I.Szczegóły wydania: Warszawa : CeDeWu, 2021Dostęp online: Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp online Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 7935.
Strony

Działa dzięki Koha