IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Wyniki wyszukiwania: 23.

|
Rozwój obszarów wiejskich w Polsce : / diagnozy, strategie, koncepcje polityki /

autorstwa: red. nauk. Iwona Nurzyńska i Mirosław Drygas | Nurzyńska, Iwona | [Red.] | Drygas, Mirosław.

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, ; 2011Inny tytuł: Rural area development in Poland : | diagnoses, strategies, policy concepts..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6912 (2).
Les acteurs locaux à l'épreuve du modèle européen Leader : / France - Hongrie - Pologne /

autorstwa: sous la dir. de Maria Halamska et Marie-Claude Maurel | Halamska, Maria | [Red.] | Maurel, Marie-Claude.

Wydawca: Prague : ; Centre Français de Recherche en Sciences Sociales ; ; Varsovie : ; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, ; cop. 2010Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6763 (2).
Rozwój lokalny /

autorstwa: Bohdan Jałowiecki ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW. Instytut Gospodarki Przestrzennej.

Wydawca: Warszawa : ; UW. WGiSR, ; 1989; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4598 (1).
Problemy rozwoju lokalnego /

autorstwa: red. Piotr Dutkiewicz, Grzegorz Gorzelak ; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW [Uniwersytetu Warszawskiego]. Instytut Gospodarki Przestrzennej | Dutkiewicz, Piotr | (geografia) | [Red.] | Gorzelak, Grzegorz | , (1949- ).

Wydawca: Warszawa : ; UW. WGiSR. IGP, ; 1988; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4596 (1).
Koncepcja wiejskich obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim /

autorstwa: Konrad Ł. Czapiewski ; Komisja Obszarów Wiejskich. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Zespół Badań Obszarów Wiejskich. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Polska Akademia Nauk | Polskie Towarzystwo Geograficzne | [pbl.].

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; Polskie Towarzystwo Geograficzne : ; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Polska Akademia Nauk, ; 2010Inny tytuł: Concept of socio-economic successful rural areas and their identification in the Mazovia region..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6844 (1).
Local and regional development - challenges and policy issues /

autorstwa: ed. Jerzy Bański ; Committee of Rural Areas. Polish Geographical Society, Stanislaw Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization. Polish Academy of Sciences | Bański, Jerzy | , (1960- ) | [Red.].

Wydawca: Warsaw : ; Institute of Geography and Spatial Organization. PAS, ; 2012Inny tytuł: Wyzwania i kontekst polityczny rozwoju lokalnego i regionalnego..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6951 (1).
Socio-economic disparities and the role of local development /

autorstwa: [ed. Jerzy Bański et al.] ; Committee of Rural Areas. Polish Geographical Society, Rural Areas Study Group Stanislaw Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization. Polish Academy of Sciences | Bański, Jerzy | , (1960- ) | [Red.].

Wydawca: Warsaw : ; Institute of Geography and Spatial Organization. PAS, ; 2009Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6842 (1).
Wpływ granicy państwowej na kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego wschodniej części województwa lubelskiego /

autorstwa: Jerzy Bański [et al.] ; Komisja Obszarów Wiejskich. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Zespół Badań Obszarów Wiejskich. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Polska Akademia Nauk | Bański, Jerzy | , (1960- ) | Polskie Towarzystwo Geograficzne | [pbl.].

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; Polskie Towarzystwo Geograficzne, ; 2010Inny tytuł: Influence of the national border on directions of socio-economic development in the eastern part of the Lublin province..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6843 (1).
Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce /

autorstwa: Monika Stanny | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [pbl.].

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, ; 2013Inny tytuł: Spatial diversification of rural area development in Poland..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7060 (2).
Trendy rozwojowe Mazowsza : diagnoza

Wydawca: Warszawa ; Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego ; 2013Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7112 (1).
Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i polityki spójnosci w województwie pomorskim w latach 2004-2009 : zarys oceny

Wydawca: Gdańsk ; Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ; 2011Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6990 (2).
Rozwój regionalny na obszarach chronionych

Wydawca: Wrocław ; Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego ; 2013Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7123 (1).
Rozwój regionalny Polski w warunkach kryzysu i reformy

Wydawca: Warszawa ; UW,WGiSR.,IGP ; 1989Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4520 (1).
Stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich na poziomie lokalnym na przykładzie gmin województwa warmińsko-mazurskiego

Wydawca: Warszawa ; SGGW ; 2011Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6872 (1).
Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich

Wydawca: Warszawa ; PTG, IGiPZ ; 2010Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6835 (1).
Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa w regionach Unii Europejskiej w aspekcie jego zrównoważenia

Wydawca: Warszawa ; Wydawnictwo Naukowe PWN ; 2015Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7302 (1).
Partnerstwa terytorialne na obszarach wiejskich w Polsce : współzarządzanie czy ukryta dominacja sektora publicznego? / Marek Furmankiewicz.

autorstwa: Furmankiewicz, Marek [Autor] | Uniwersytet Przyrodniczy (Wrocław) [Wydawca].

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, copyright 2018Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7530 (1).

Działa dzięki Koha