IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Wyniki wyszukiwania: 45.

|
Systemy i skala produkcji a obciążenia środowiskowo-klimatyczne / Raport został przygotowany przez: Zespół Pracowników Zakładu Ekonomiki Gospodarstw Rolnych i Ogrodniczych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego ; autorzy raportu: Wojciech Ziętara, Marek Zieliński, Zofia Mirkowska, Wojciech Jóźwiak.

autorstwa: Ziętara, Wojciech [Autor] | Zieliński, Marek (rolnictwo) [Autor] | Mirkowska, Zofia [Autor] | Józwiak, Wojciech, (1938- ) [Autor] | Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej [Instytucja sprawcza, Wydawca] | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Warszawa). Zakład Ekonomiki Gospodarstw Rolnych [Instytucja sprawcza].

Szczegóły wydania: Warszawa : Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2021Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7831 (1).
Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce / Bazyli Czyżewski.

autorstwa: Czyżewski, Bazyli, (1977- ) | Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7081 (1).
Dochody gospodarstw chłopskich w 1960/61 r. / Maria Czerniewska.

autorstwa: Czerniewska, Maria | Instytut Ekonomiki Rolnej (Warszawa) [pbl].

Serie: Studia i Materiały - Instytut Ekonomiki Rolnej ; z. 42Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnej, 1962Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 2156 (1).
Agroekonomia w warunkach rynkowych : problemy i wyzwania / red. nauk. Aleksander Grzelak, Agnieszka Sapa.

autorstwa: Grzelak, Aleksander [Red.] | Sapa, Agnieszka [Red.] | Uniwersytet Ekonomiczny (Poznań). Wydawnictwo [pbl].

Serie: Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ; 150Język: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6784 (1).
Analiza sytuacji ekonomicznej towarowych gospodarstw rolnych w latach 2004-2010 : Powszechny Spis Rolny 2010 / [aut. Leszek Goraj, Stanisław Mańko] ; Główny Urząd Statystyczny.

autorstwa: Goraj, Lech | Mańko, Stanisław | Polska. Główny Urząd Statystyczny [pbl] | Polska. Główny Urząd Statystyczny. Zakład Wydawnictw Statystycznych [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2013Inny tytuł: Powszechny Spis Rolny 2010.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7103 (1).
Ewolucja rynku ziemi rolniczej w Polsce / Renata Marks-Bielska.

autorstwa: Marks-Bielska, Renata [Autor] | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn). Wydawnictwo [Wydawca].

Język: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, © copyright 2020Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7851 (1).
Program wieloletni : synteza badań 2005 roku : praca zbiorowa / oprac. red. Marek Wigier ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.

autorstwa: Wigier, Marek [Red.].

Serie: Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej ; nr 23Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2005Dostęp online: Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp online Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6329 (1).
Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej dla działalności produkcji rolniczej : (zgodnie ze standardami Unii Europejskiej) / oprac. zespół w składzie: Irena Augustyńska-Grzymek [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

autorstwa: Augustyńska, Irena [Oprac.].

Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 1999Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5755 (1).
Klastry w agrobiznesie : uwarunkowania funkcjonowania i wpływ na rozwój lokalnej przedsiębiorczości / red. nauk. Dorota Bobrecka-Jamro [et al.].

autorstwa: Bobrecka-Jamro, Dorota, (1950- ) [Red.] | Difin [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6595 (1).
Produkcja, koszty i dochody wybranych produktów rolniczych w latach 2007-2008 (wyniki rachunku symulacyjnego) / praca zbior. pod red. Izabeli Ziętek ; aut: Irena Augustyńska-Grzymek [et al.].

autorstwa: Ziętek, Izabela | Augustyńska, Irena.

Szczegóły wydania: Warszawa : IERiGŻ, 2009Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6711 (1).
Produkcja, koszty i dochody wybranych produktów rolniczych w latach 2003-2004 / Aldona Skarżyńska, Irena Augustyńska-Grzymek, Izabela Ziętek.

autorstwa: Skarżyńska, Aldona | Augustyńska, Irena | Ziętek, Izabela | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Warszawa) [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : IERiGŻ, 2005Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6217 (1).
Konteksty ekonomicznego myślenia : wolny rynek na wsi z punktu widzenia antropologa / Grażyna Jaworska, Witold W. Pieniążek ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

autorstwa: Jaworska, Grażyna (technologia żywności) | Pieniążek, Witold Wojciech.

Szczegóły wydania: Warszawa : IERiGŻ, 1995Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5409 (1).
Zagospodarowanie gruntów PFZ przez kółka rolnicze / Jerzy Binzer.

autorstwa: Binzer, Jerzy | Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1962Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 302 (1).
Polityka agrarna PRL / Eugeniusz Gorzelak.

autorstwa: Gorzelak, Eugeniusz, (1921-2013) | Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1951-1992) [pbl].

Wydanie: Wyd. 2 zm.Szczegóły wydania: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7905 (1).
Produkcja, koszty ekonomiczne i dochody wybranych produktów rolniczych w latach 2000-2001 / Aldona Skarżyńska, Teresa Pokrzywa, Irena Augustyńska-Grzymek ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

autorstwa: Skarżyńska, Aldona | Pokrzywa, Teresa | Augustyńska, Irena.

Szczegóły wydania: Warszawa : IERiGŻ, 2002Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5988 (1).
Produkcja, koszty i dochody z wybranych produktów rolniczych w latach 2017-2018 : (wyniki rachunku symulacyjnego) / autorzy: Irena Augustyńska, Arkadiusz Bębenista ; współpraca Łukasz Abramczuk.

autorstwa: Augustyńska, Irena [Autor] | Bębenista, Arkadiusz [Autor] | Abramczuk, Łukasz [Autor] | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Warszawa). Dział Wydawnictw [Wydawca].

Szczegóły wydania: Warszawa : Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB, 2019Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7841 (1).
Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich / pod red. nauk. Marka Kłodzińskiego i Włodzimierza Dzuna.

autorstwa: Kłodziński, Marek, (1938- ) [Red.] | Dzun, Włodzimierz [Red.].

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaSzczegóły wydania: Warszawa : Szczecin : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk ; Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej, 2005Inny tytuł: Agriculture and the development of rural areas.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6233 (2).
Wpływ WPR na polskie rolnictwo i obszary wiejskie - 7 lat po akcesji / [autorzy: Adam Poślednik, Agnieszka Więcek, Zofia Giersz].

autorstwa: Poślednik, Adam | Więcek, Agnieszka | Giersz, Zofia.

Szczegóły wydania: Warszawa : Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, 2011Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6967 (1).
Uwarunkowania ekonomiczne polityki rozwoju polskiej wsi i rolnictwa / pod red. nauk. Mirosława Drygasa i Katarzyny Zawalińskiej.

autorstwa: Zawalińska, Katarzyna [Red.] | Drygas, Mirosław [Red.] | Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa [pbl].

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski, angielski Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2012Inny tytuł: Economic conditions of rural and agricultural development in Poland.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7020 (2).

Działa dzięki Koha