IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Wyniki wyszukiwania: 135.

Sortuj
Wyniki
Zapewnienie ekonomicznej samowystarczalności żywnościowej głównym zadaniem polskiego rolnictwa na cały XXI w. / Waldemar Michna, Danuta Lidke, Dominik Zalewski ; red. nauk. Waldemar Michna.

autorstwa: Michna, Waldemar, (1929-2013) | Lidke, Danuta | Zalewski, Dominik (ekonomia) | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Warszawa). Dział Wydawnictw [pbl].

Serie: Studia i Monografie - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ; 157Szczegóły wydania: Warszawa : Dział Wydawnictw Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego, 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 7132.
Zasoby a zrównoważony rozwój rolnictwa w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / Katarzyna Smędzik-Ambroży.

autorstwa: Smędzik-Ambroży, Katarzyna [Autor] | Wydawnictwo Naukowe PWN [Wydawca].

Język: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : PWN, 2018Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 7515.
ARiMR - trzy lata po akcesji : [praca zbiorowa / pod kier. Leszka Droździela] ; Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

autorstwa: Droździel, Leszek, (1956- ) [Red.].

Szczegóły wydania: Warszawa : Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 2007Inny tytuł: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - trzy lata po akcesji.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 6446.
Ewolucja kwestii agrarnej a środowiskowe dobra publiczne / Anna Matuszczak.

autorstwa: Henisz-Matuszczak, Anna [Autor] | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Warszawa) [Instytucja sprawcza, Wydawca].

Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2020Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 7830.
Struktura polskiego rolnictwa na tle Unii Europejskiej / redakcja naukowa Walenty Poczta, Janusz Rowiński ; autorzy: Wawrzyniec Czubak [i 9 pozostałych].

autorstwa: Poczta, Walenty, (1955- ) [Redaktor] | Rowiński, Janusz [Redaktor] | Czubak, Wawrzyniec Maciej [Autor] | CeDeWu [Wydawca].

Wydanie: Wydanie I.Szczegóły wydania: Warszawa : CeDeWu, 2019Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 8121.
Systemy i skala produkcji a obciążenia środowiskowo-klimatyczne / Raport został przygotowany przez: Zespół Pracowników Zakładu Ekonomiki Gospodarstw Rolnych i Ogrodniczych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego ; autorzy raportu: Wojciech Ziętara, Marek Zieliński, Zofia Mirkowska, Wojciech Jóźwiak.

autorstwa: Ziętara, Wojciech [Autor] | Zieliński, Marek (rolnictwo) [Autor] | Mirkowska, Zofia [Autor] | Józwiak, Wojciech, (1938- ) [Autor] | Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej [Instytucja sprawcza, Wydawca] | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Warszawa). Zakład Ekonomiki Gospodarstw Rolnych [Instytucja sprawcza].

Szczegóły wydania: Warszawa : Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2021Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 7831.
Ewolucja rynku ziemi rolniczej w Polsce / Renata Marks-Bielska.

autorstwa: Marks-Bielska, Renata [Autor] | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn). Wydawnictwo [Wydawca].

Język: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, © copyright 2020Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 7851.
Społeczne i indywidualne zasoby obszarów wiejskich / [redaktor tomu: Konrad Czapiewski].

autorstwa: Czapiewski, Konrad [Red.] | Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Obszarów Wiejskich [pbl] | Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego [pbl].

Serie: Studia Obszarów Wiejskich ; T. 46 (2017)Język: polski Summary language: angielski, polski Szczegóły wydania: Warszawa : Komisja Obszarów Wiejskich. Polskie Towarzystwo Geograficzne : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. Polska Akademia Nauk, 2017Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 7646.
Produkcja, koszty i dochody z wybranych produktów rolniczych w latach 2010-2011 (wyniki rachunku symulacyjnego) : praca zbiorowa / pod red. Ireny Augustyńskiej-Grzymek ; aut. Łukasz Abramczuk [et al.].

autorstwa: Augustyńska, Irena [Red.] | Abramczuk, Łukasz.

Szczegóły wydania: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 7837.
Procesy rozwojowe rolnictwa ekologicznego i ich ekonomiczno-społeczne uwarunkowania / Władysława Łuczka.

autorstwa: Łuczka, Władysława [Autor] | Wydawnictwo Naukowe Scholar [Wydawca].

Wydanie: Wydanie pierwsze.Szczegóły wydania: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 7928.
Polska wieś w społecznej świadomości : wiedza i opinie o kulturze ludowej, rolnikach i rolnictwie / I. Bukraba-Rylska [et al.] ; pod red. nauk. Izabelli Bukraby-Rylskiej.

autorstwa: Bukraba-Rylska, Izabella, (1953- ) [Red.] | Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa [pbl].

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaSzczegóły wydania: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, 2004Inny tytuł: Polish countryside in social awareness.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2)Sygnatura: 6109, ...
Rynek i handel wiejski jako czynnik rozwoju rolnictwa / Halina Szulce.

autorstwa: Szulce, Halina | Wyższa Szkoła Ekonomiczna (Poznań). Wydawnictwo Uczelniane [pbl].

Serie: Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie ; z. 52Szczegóły wydania: Poznań : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1973Dostęp online: Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp online Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 2911.
Rynkowe przekształcenia polskiej gospodarki żywnościowej : (doświadczenia z lat 1990 i 1991) / oprac. nauk. Eugeniusz Gorzelak.

autorstwa: Gorzelak, Eugeniusz, (1921-2013) [Oprac.] | Wydawnictwo Spółdzielcze [pbl].

Serie: Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego ; t. 32Szczegóły wydania: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa : Wydaw. Spółdzielcze, 1992Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 5398.
Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej / pod red. Eugeniusza Rydza i Romana Rudnickiego ; Komisja Obszarów Wiejskich. Polskie Towarzystwo Geograficzne ; Zespół Badań Obszarów Wiejskich. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Polska Akademia Nauk.

autorstwa: Rydz, Eugeniusz, (1938- ) [Red.] | Rudnicki, Roman, (1958- ) [Red.].

Serie: Studia Obszarów Wiejskich ; t. 17Język: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : PTG : PAN. IGiPZ, 2009Inny tytuł: Processes of rural space transformation.Dostęp online: Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp online Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 6839.
Doradztwo w działalności przedsiębiorczej : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Krystyny Krzyżanowskiej ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa.

autorstwa: Krzyżanowska, Krystyna (ekonomika rolnictwa) [Redaktor] | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa). Wydawnictwo [Wydawca] | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa). Wydział Nauk Ekonomicznych [Instytucja sprawcza].

Język: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2008Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 7523.
Kwestia agrarna w Polsce / Józef Stanisław Zegar ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.

autorstwa: Zegar, Józef Stanisław, (1940- ) [Autor] | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Warszawa) [Instytucja sprawcza] | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Warszawa). Dział Wydawnictw [Wydawca].

Szczegóły wydania: Warszawa : Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB, 2018Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 7673.
Cykl koniunkturalny w Polsce a wahania marż w przemyśle spożywczym / Justyna Kufel-Gajda.

autorstwa: Kufel-Gajda, Justyna [Autor] | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Warszawa). Dział Wydawnictw [Wydawca].

Serie: Studia i Monografie - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ; 171Szczegóły wydania: Warszawa : Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB, 2019Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 0196.
Koszty jednostkowe i dochodowość produkcji rolniczej w gospodarstwach indywidualnych w 2001 roku / Aldona Skarżyńska, Irena Augustyńska-Grzymek.

autorstwa: Skarżyńska, Aldona [Autor] | Augustyńska, Irena [Autor] | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Warszawa) [Instytucja sprawcza, Wydawca].

Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 2002Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 5987.
Dekompozycja dochodów gospodarstw rolnych przy wykorzystaniu metody kontrfaktycznej / Aleksandra Pawłowska.

autorstwa: Pawłowska, Aleksandra (ekonomia) [Autor] | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Warszawa). Dział Wydawnictw [Wydawca].

Serie: Studia i Monografie - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ; 180Szczegóły wydania: Warszawa : Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB, 2020Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 7836.
Koszty jednostkowe i dochodowość produkcji rolniczej w gospodarstwach indywidualnych w 2000 roku / Aldona Skarżyńska, Irena Augustyńska-Grzymek.

autorstwa: Skarżyńska, Aldona [Autor] | Augustyńska, Irena [Autor] | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Warszawa) [Instytucja sprawcza, Wydawca].

Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 2001Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 5929.
Strony

Działa dzięki Koha