IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Your search returned 44 results.

|
Dwuzawodowość w rolnictwie polskim /

autorstwa: Marek Kłodziński.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, ; 1978Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3743 (1).
Wielozawodowość w rodzinach rolniczych : / przyczyny, uwarunkowania i tendencje rozwoju /

autorstwa: Marta Błąd.

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, ; 2011Inny tytuł: Pluriactivity in farm families : | causes, conditions and development tendencies..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6893 (2).
Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy na obszarach wiejskich w Polsce /

autorstwa: [pod red. nauk. Ingi Kołomyjskiej i Marzeny Mażewskiej ; zespół. aut. Jarosław Domalewski, Marzena Mażewska, Krzysztof Wasilewski] | Mażewska, Marzena | Wasilewski, Krzysztof | Kołomyjska, Inga | [Red.].

Wydawca: Warszawa : ; Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ; cop. 2007Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6475 (1).
Zatrudnienie i wykorzystanie zasobów pracy / w rolnictwie polskim.

Language: wieś Wydawca: Warszawa ; IRWiR PAN ; 1975Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3256 (1).
Stan i zróżnicowanie przestrzenne infrastruktury społecznej na wsi /

autorstwa: Krystyna M. Palonka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [pbl.].

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; PAN. IRWiR, ; 1992; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5237 (2).
Ekonomika i organizacja pracy wykonawczej w rolnictwie : / podręcznik dla studentów wydziałów ekonomiczno-rolniczych wyższych szkół rolniczych /

autorstwa: Ryszard Manteuffel.

Wydawca: Warszawa : ; Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, ; 1971Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1829 (1).
Kobiety kierujące gospodarstwami rolnymi /

autorstwa: Agnieszka Wrzochalska ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 2003Status: Brak dostępnych egzemplarzy : Wypożyczone (1).
Skumulowane nakłady pracy żywej i uprzedmiotowionej na rolnictwo i pozarolniczy dział produkcji materialnej w Polsce w latach 1957, 1961 i 1967 : / studium metodologiczne /

autorstwa: Anatol Brzoza.

Wydawca: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnej. Zakład Planowania i Rozmieszczenia Produkcji Rolniczej, ; 1970Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3433 (1).
Chłop polski w Europie i Ameryce. T. 1, Organizacja grupy pierwotnej / William I. Thomas, Florian Znaniecki ; uwagi wstępne Józef Chałasiński, Jan Szczepański ; tł. Maryla Metelska.

autorstwa: Thomas, William Isaac, (1863-1947) | Znaniecki, Florian, (1882-1958) | Chałasiński, Józef, (1904-1979) [Wstęp] | Szczepański, Jan, (1913-2004) [Wstęp] | Topczewska-Metelska, Maryla [Tł.] | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza [pbl].

Language: Polish Original language: English Wydawca: Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, cop. 1976Status: Brak dostępnych egzemplarzy : Wypożyczone (1).
Nowe zawody : / pamiętniki /

autorstwa: wybór, oprac., wstępy Bronisław Gołębiowski, Zdzisław Grzelak ; przedm. Józef Chałasiński ; Komisja Badań nad Pamiętnikarstwem Polskiej Akademii Nauk | Gołębiowski, Bronisław | , (1933- ) | [Wybór.] | Grzelak, Zdzisław | Chałasiński, Józef | , (1904-1979) | [Przedm.] | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ; dr. 1969Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3567 (1).
Mentalność ludności wiejskiej w PRL : studium zmian / Ewelina Szpak.

autorstwa: Szpak, Ewelina, (1980- ) | Wydawnictwo Naukowe Scholar [pbl].

Wydawca: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7058 (2).
Rolnictwo na obszarach specyficznych : Powszechny Spis Rolny 2010

Wydawca: Warszawa ; GUS ; 2013Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7093 (1).
Aktywność ekonomiczna ludności Polski : Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 / [oprac. publ. pod kier. Agnieszki Zgierskiej ; aut. oprac.: Agata Cendrowska et al.] ; Główny Urząd Statystyczny.

autorstwa: Zgierska, Agnieszka [Red.] | Cendrowska, Agata | Polska. Główny Urząd Statystyczny | Polska. Główny Urząd Statystyczny. Zakład Wydawnictw Statystycznych [pbl].

Language: Polish, English Wydawca: Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2013Inny tytuł: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011.Dostęp online: Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp online Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7116 (1).
Chłopi i zawód rolnika : studia z socjologii wsi / Bogusław Gałęski.

autorstwa: Gałęski, Bogusław, (1921-2010).

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1963Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6945 (1).
Praca dzieci w rodzinach wiejskich Lubelszczyzny : uwarunkowania i zagrożenia

Wydawca: Lublin ; Instytut Medycyny Wiejskiej ; 2013Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7220 (1).
Postawy rodziców wobec angażowania dzieci do prac we własnym gospodarstwie rolnym : raport z badań

Wydawca: Lublin ; Instytut Medycyny Wsi ; 2002Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7222 (1).
Obciążenie pracą dzieci z rodzin rolniczych : zmiany w ostatnim dziesięcioleciu : raport z badań

Wydawca: Lublin ; IMW ; 2010Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7221 (1).
Aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich o cechach problemowych / pod red. Aleksandra Lewczuka.

autorstwa: Lewczuk, Aleksander, (1940-2011) [Red.].

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Olsztyn : Wydaw. Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 1999Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6247 (1).
Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX w. : zbiór studiów / pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca.

autorstwa: Żarnowska, Anna, (1931-2007) [Red.] | Szwarc, Andrzej, (1951- ) [Red.].

Wydawca: [Warszawa] : Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 1990Status: Brak dostępnych egzemplarzy : Wypożyczone (1).
Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej : aspekty ekonomiczne = European integration as a determinant of the rural policy : economic aspects / redakcja naukowa Aleksandra Chlebicka.

autorstwa: Chlebicka, Aleksandra [Redaktor] | Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa [Wydawca].

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, 2017Inny tytuł: European integration as a determinant of the rural policy : economic aspects.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7470 (1).

Działa dzięki Koha