IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Wyniki wyszukiwania: 19.

|
Planowanie przestrzenne i urządzenia rolne a ochrona środowiska naturalnego /

autorstwa: Marek Urban ; Akademia Rolnicza we Wrocławiu. Instytut Planowania i Urządzenia Terenów Wiejskich.

Serie: Biuletyn - Urządzanie Wsi i Gospodarstw | ; 1.Język: polski Summary language: angielski Summary language: rosyjski Szczegóły wydania: Wrocław : ; AR, ; 1990; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4971 (1).
Środowisko przyrodnicze a gospodarka przestrzenna na obszarze płockiego zespołu miejskiego /

autorstwa: Tadeusz Kowalczyk.

Serie: Problemy Rejonów UprzemysławianychJęzyk: polski Summary language: engrus Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1983 [i.e.] 1984Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4254 (2).
Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IGiPZ ; 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6994 (1).
Przestrzenne zróżnicowanie gospodarki żywnościowej : / (wyniki badań empirycznych w regionach).

autorstwa: Katarzyna Duczkowska-Małysz, Grażyna Dybowska, Krzysztof Hofman | Dybowska, Grażyna | Hofman, Krzysztof | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [pbl.].

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; IRWiR PAN, ; 1980Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4006 (2).
Przestrzenne zróżnicowanie gospodarki rolnej w Polsce /

autorstwa: Andrzej Piotr Wiatrak ; Polska Akademia Nauk, Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych.

Serie: Problemy Rejonów UprzemysławianychJęzyk: polski Summary language: ruseng Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1986; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4345 (1).
Osadnictwo wiejskie Polski : / formy i układy przestrzenne /

autorstwa: Michał Chilczuk ; Instytut Podstawowych Problemów Planowania Przestrzennego Politechniki Warszawskiej.

Język: polski Summary language: angielski Summary language: rosyjski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ; 1970Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1722 (1).
Osadnictwo wiejskie w Polsce : / stan obecny i możliwości przekształceń /

autorstwa: Michał Chilczuk, Janusz Siemiński ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Siemiński, Janusz Lech | , (1934-2012) | Polska Akademia Nauk | [pbl.].

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; PAN, ; 1974 [i.e] 1975; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 2999 (2).
Polityka regionalna w rozwoju obszarów wiejskich : / konferencja ogólnokrajowa 30-31 marca 1995 r. /

autorstwa: [Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego].

Szczegóły wydania: Warszawa : ; Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ; Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa ; Centrum Naukowo-Wdrożeniowe SGGW, ; 1995Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5452 (2).
Ekonomiczne przesłanki lokalizacji inwestycji /

autorstwa: Czesław Noniewicz ; Polska Akademia Nauk. Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych.

Serie: Problemy Rejonów UprzemysławianychJęzyk: polski Summary language: ruseng Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1984; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4230 (2).
Ekonomiczne zasady rozmieszczenia nakładów w socjalizmie /

autorstwa: Czesław Noniewicz | Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego | [pbl.].

Serie: Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego | | ; 54.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, ; 1971Uwaga dotycząca dysertacji: Rozprawa habilitacyjna. Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1771 (1).
Problemy przekształceń osadnictwa wiejskiego w niektórych krajach europejskich : / praca zbiorowa /

autorstwa: pod red. J. Siemieńskiego | Siemieński, Janusz | [Red.] | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [pbl.].

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, ; 1976; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3381 (2).
Typy strukturalne miast polskich : / próba zastosowania taksonomicznej metody skupień /

autorstwa: Janusz Siemiński ; Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [pbl.].

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; PAN , IRWiR, ; 1980; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3982 (1).
Polityka rozmieszczenia przemysłu w Polsce (1946-1980) / Tadeusz Mrzygłód.

autorstwa: Mrzygłód, Tadeusz, (1926- ) | Spółdzielnia Wydawniczo-Handlowa "Książka i Wiedza" [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : Książka i Wiedza, 1962Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 85 (1).
Kształtowanie terenów budowlanych na obszarach wsi : zagadnienia prawno-organizacyjne / Paweł Czechowski ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Prawa i Administracji.

autorstwa: Czechowski, Paweł, (1950- ).

Szczegóły wydania: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1980Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3963 (1).
Ekologiczne i fizjonomiczne koszty bezładu przestrzennego / Tadeusz J. Chmielewski, Przemysław Śleszyński, Szymon Chmielewski, Agnieszka Kułak ; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody. Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Ochrony Środowiska, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN.

autorstwa: Chmielewski, Tadeusz Jan, (1950- ) [Autor] | Śleszyński, Przemysław [Autor] | Chmielewski, Szymon [Autor] | Kułak, Agnieszka, (1983- ) [Autor] | Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego [Wydawca].

Serie: Prace Geograficzne - Polska Akademia Nauk ; nr 264Język: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Polska Akademia Nauk, 2018Inny tytuł: Ecological and physiognomic cost of spatial chaos.Dostęp online: Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp online Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7533 (1).
Kryzys polskiej przestrzeni : źródła, skutki i kierunki działań naprawczych / Adam Kowalewski, Tadeusz Markowski, Przemysław Śleszyński ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.

autorstwa: Kowalewski, Adam, (1940- ) [Autor] | Markowski, Tadeusz, (1949- ) [Autor] | Śleszyński, Przemysław [Autor] | Polska Akademia Nauk [Wydawca] | Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju [Instytucja sprawcza].

Szczegóły wydania: Warszawa : Polska Akademia Nauk, © copyright 2020Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7875 (1).
Planowanie przestrzenne w Polsce po wprowadzeniu ustroju samorządowego : diagnoza stanu i nowe propozycje / kier. projektu badawczego Sławomir Anusz ; [oprac. red. Jadwiga Witkowska] ; Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.

autorstwa: Anusz, Sławomir | Witkowska, Jadwiga [Red.] | Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa [pbl].

Język: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, 2008Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7013 (1).
Środowiskowe i kulturowe zasoby obszarów wiejskich / [redaktor tomu: Michał Konopski].

autorstwa: Konopski, Michał (geografia) [Red.] | Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Obszarów Wiejskich [pbl] | Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego [pbl].

Serie: Studia Obszarów Wiejskich ; T. 45 (2017)Język: polski Summary language: angielski, polski Szczegóły wydania: Warszawa : Komisja Obszarów Wiejskich. Polskie Towarzystwo Geograficzne : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. Polska Akademia Nauk, 2017Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7645 (1).
Parki narodowe i krajobrazowe oraz obszary chronionego krajobrazu / Maria Baranowska-Janota, Danuta Ptaszycka-Jackowska.

autorstwa: Baranowska-Janota, Maria, (1939- ) [Autor] | Ptaszycka-Jackowska, Danuta, (1939- ) [Autor] | Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej [Wydawca].

Serie: Informacje o Stosowaniu Metody Oceny Efektywności Rozwiązań PrzestrzennychSzczegóły wydania: Warszawa : Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, 1987Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4477 (1).

Działa dzięki Koha