IRWIR PAN

Your search returned 11 results.

|
Kluczowe problemy demograficzno-osadnicze obszarów przygranicznych Polska-Czechy /

autorstwa: Krystian Heffner ; Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu | Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski (Opole).

Language: Polish Summary language: engger Wydawca: Opole : ; Wydaw. IŚ, ; 1998Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5681 (1).
Osadnictwo wiejskie : / metody badań koncentracji zabudowy i kształtów wsi /

autorstwa: Michał Chilczuk ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Language: Polish Summary language: ruseng Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1975; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3167 (1).
Osadnictwo wiejskie Polski : / formy i układy przestrzenne /

autorstwa: Michał Chilczuk ; Instytut Podstawowych Problemów Planowania Przestrzennego Politechniki Warszawskiej.

Language: Polish Summary language: English Summary language: Russian Wydawca: Warszawa : ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ; 1970Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1722 (1).
Osadnictwo wiejskie w Polsce : / stan obecny i możliwości przekształceń /

autorstwa: Michał Chilczuk, Janusz Siemiński ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Siemiński, Janusz Lech | , (1934-2012) | Polska Akademia Nauk | [pbl.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; PAN, ; 1974 [i.e] 1975; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 2999 (2).
Przekształcenia osadnictwa wiejskiego w Polsce na tle przemian społeczno-ekonomiczno-przestrzennych /

autorstwa: Michał Chilczuk, Janusz Siemiński | Siemiński, Janusz Lech | , (1934-2012).

Language: Polish Summary language: ruseng Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1977Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3582 (2).
Sieć ośrodków więzi społeczno-gospodarczej wsi w Polsce /

autorstwa: Michał Chilczuk.

Language: Polish Summary language: English Summary language: Russian Wydawca: Warszawa : ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ; 1963Uwaga dotycząca dysertacji: Rozprawa habilitacyjna. Inny tytuł: Set' mestnyh centro obŝestvenno-hozâjstvennoj svâzi v Pol'Å¡e. | Rural service centres in Poland..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 362 (1).
Problemy przekształceń osadnictwa wiejskiego w niektórych krajach europejskich : / praca zbiorowa /

autorstwa: pod red. J. Siemieńskiego | Siemieński, Janusz | [Red.] | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [pbl.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, ; 1976; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3381 (2).
Tu jest mój dom : / pamiętniki z Ziem Zachodnich i Północnych /

autorstwa: [wybór i oprac. Józef Chałasiński et al. ; przewod. komitetu red. J. Chałasiński] ; wstęp J. Chałasiński ; [oprac. graf. Ryszard Dudzicki] ; Komitet Badań nad Kulturą Współczesną Polskiej Akademii Nauk | Chałasiński, Józef | , (1904-1979) | [Wybór.] | Dudzicki, Ryszard | , (1930- ) | [Il.] | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ; 1965Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1110 (1).
Studya nad osadnictwem Małopolski

Wydawca: Poznań ; PTPN ; 2001Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7377 (1).
Współczesna problematyka osadnictwa wiejskiego : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Poznań, 7-8 grudnia 1973 : praca zbiorowa / pod red. Stanisławy Zajchowskiej.

autorstwa: Zajchowska, Stanisława, (1908-1995) [Red.] | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Wydawnictwo Naukowe [pbl].

Language: Polish, German Wydawca: Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 1976Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3339 (1).
Problemy ewolucji układów osadniczych na tle procesów urbanizacyjnych w Polsce / [red. pracy Katarzyna Hryniewicka].

autorstwa: Hryniewicka, Katarzyna [Red.] | Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1951-1992) [pbl].

Language: Polish Summary language: English, French, Russian Wydawca: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1315 (1).

Działa dzięki Koha