IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Wyniki wyszukiwania: 14.

Sortuj
Wyniki
Współczesna problematyka osadnictwa wiejskiego : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Poznań, 7-8 grudnia 1973 : praca zbiorowa / pod red. Stanisławy Zajchowskiej.

autorstwa: Zajchowska, Stanisława, (1908-1995) [Red.] | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Wydawnictwo Naukowe [pbl].

Serie: Geografia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 10Język: polski, niemiecki Szczegóły wydania: Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 1976Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 3339.
Osadnictwo wiejskie : / metody badań koncentracji zabudowy i kształtów wsi /

autorstwa: Michał Chilczuk ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Summary language: ruseng Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1975; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 3167.
Osadnictwo wiejskie Polski : / formy i układy przestrzenne /

autorstwa: Michał Chilczuk ; Instytut Podstawowych Problemów Planowania Przestrzennego Politechniki Warszawskiej.

Język: polski Summary language: angielski Summary language: rosyjski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ; 1970Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 1722.
Problemy przekształceń osadnictwa wiejskiego w niektórych krajach europejskich : / praca zbiorowa /

autorstwa: pod red. J. Siemieńskiego | Siemieński, Janusz | [Red.] | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [pbl.].

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, ; 1976; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (2)Sygnatura: 3381, ...
Studya nad osadnictwem Małopolski

Serie: Szczegóły wydania: Poznań ; PTPN ; 2001Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 7377.
Osadnictwo wiejskie w Polsce : / stan obecny i możliwości przekształceń /

autorstwa: Michał Chilczuk, Janusz Siemiński ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Siemiński, Janusz Lech | , (1934-2012) | Polska Akademia Nauk | [pbl.].

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; PAN, ; 1974 [i.e] 1975; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (2)Sygnatura: 2999, ...
Przekształcenia osadnictwa wiejskiego w Polsce na tle przemian społeczno-ekonomiczno-przestrzennych /

autorstwa: Michał Chilczuk, Janusz Siemiński | Siemiński, Janusz Lech | , (1934-2012).

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Summary language: ruseng Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1977Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (2)Sygnatura: 3582, ...
Tu jest mój dom : / pamiętniki z Ziem Zachodnich i Północnych /

autorstwa: [wybór i oprac. Józef Chałasiński et al. ; przewod. komitetu red. J. Chałasiński] ; wstęp J. Chałasiński ; [oprac. graf. Ryszard Dudzicki] ; Komitet Badań nad Kulturą Współczesną Polskiej Akademii Nauk | Chałasiński, Józef | , (1904-1979) | [Wybór.] | Dudzicki, Ryszard | , (1930- ) | [Il.] | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza | [pbl.].

Serie: Młode Pokolenie Wsi Polski Ludowej | ; 2.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ; 1965Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 1110.
Problemy ewolucji układów osadniczych na tle procesów urbanizacyjnych w Polsce / [red. pracy Katarzyna Hryniewicka].

autorstwa: Hryniewicka, Katarzyna [Red.] | Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1951-1992) [pbl].

Serie: Materiały i Studia - Międzyuczelniany Zakład Podstawowych Problemów Architektury, Urbanistyki i Budownictwa. Seria Zagadnienia Społeczno-Gospodarcze w Kształtowaniu Przestrzennym ; z. 5Język: polski Summary language: angielski, francuski, rosyjski Szczegóły wydania: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 1315.
Przemiany gospodarcze wsi na Warmii i Mazurach w latach 1945-1956 / Radosław Gross.

autorstwa: Gross, Radosław [Autor] | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn). Wydawnictwo [Wydawca].

Język: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, © copyright 2019Status: Niedostępny: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN: Wypożyczono (1).
Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej układu osadniczego : (na przykładzie rejonu Włocławka) / Stanisław Leszek Bagdziński ; Polska Akademia Nauk. Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych.

autorstwa: Bagdziński, Stanisław Leszek, (1935-1997).

Serie: Problemy Rejonów UprzemysławianychJęzyk: polski Summary language: angielski, rosyjski Szczegóły wydania: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1975Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 3172.
Problemy geografii osadnictwa i ludności w Polsce : praca zbiorowa / pod red. Eugeniusza Bidermana.

autorstwa: Biderman, Eugeniusz, (1932-2012) [Red.] | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Wydawnictwo Naukowe [pbl].

Serie: Geografia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 42Szczegóły wydania: Poznań ; Zielona Góra : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1988Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 4591.
Zmiany form osadnictwa wiejskiego na ziemiach polskich we wcześniejszym średniowieczu : źreb, wieś, opole / Zofia Podwińska ; Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk.

autorstwa: Podwińska, Zofia, (1929-1975) | Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo [pbl].

Język: polski Summary language: francuski Szczegóły wydania: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1971Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 8066.
Ciągłość i zmiana : sto lat rozwoju polskiej wsi. T. 3 / redakcja naukowa Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin.

autorstwa: Halamska, Maria [Redaktor] | Stanny, Monika [Redaktor] | Wilkin, Jerzy, (1947- ) [Redaktor] | Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa [Wydawca] | Wydawnictwo Naukowe Scholar [Wydawca].

Serie: Ciągłość i Zmiana 1918-2018Wydanie: Wydanie pierwsze.Szczegóły wydania: Warszawa : IRWiR PAN : Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o, copyright © 2021Inny tytuł: Sto lat rozwoju polskiej wsi | Ciągłość i zmiana : sto lat rozwoju polskiej wsi 1918-2018.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2)Sygnatura: 7859, ...
Strony

Działa dzięki Koha