IRWIR PAN

Your search returned 13 results.

|
Migracje wieś-miasto a przepływy między typami gospodarstw domowych ludności wiejskiej

Wydawca: Warszawa ; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN ; 1991Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4834 (2).
Atlas demograficzny i społeczno-zawodowy obszarów wiejskich w Polsce /

autorstwa: Bożenna Andrychowicz [et al.] ; pod red. nauk. Izasława Frenkla i Andrzeja Rosnera ; Polskie Towarzystwo Demograficzne, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk | Frenkel, Izasław | , (1929- ) | [Red.] | Rosner, Andrzej.

Language: poleng Wydawca: Warszawa : ; Zakład Wydawnictw Statystycznych, ; 1995; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5456 (2).
Zmiany rozkładu przestrzennego zaludnienia obszarów wiejskich : / wiejskie obszary zmniejszające zaludnienie i koncentrujące ludność wiejską /

autorstwa: Andrzej Rosner.

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, ; 2012Inny tytuł: Variations in spatial distribution of population in rural areas : | rural areas experiencing depopulation and concentration of rural population..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6956 (2).
Procesy wyludniania się wsi w regionie opolskim : / praca zbiorowa /

autorstwa: pod red. Krystiana Heffnera ; Instytut Śląski. Instytut Naukowo-Badawczy w Opolu | Heffner, Krystian | , (1951- ) | [Red.].

Language: Polish Summary language: engger Wydawca: Opole : ; Wydaw. IŚ, ; 1990; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4626 (1).
Społeczne uwarunkowania wyludniania się wsi w Polsce : / raport z badań /

autorstwa: Włodzimierz Mirowski ; z udziałem Krystyny Łapińskiej-Tyszki | Łapińska-Tyszka, Krystyna.

Wydawca: Warszawa : ; Wydaw. IFiS PAN [Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk], ; 1995; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6258 (3).
Świadomość społeczno-zawodowa rolników w połowie lat osiemdziesiątych /

autorstwa: Krystyna Łapińska-Tyszka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [pbl.].

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; PAN. IRWiR, ; 1992; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5222 (2).
Mobilność przestrzenna i społeczna ludności wiejskiej /

autorstwa: red. nauk. Agnieszka Wrzochalska ; aut. Paweł Chmieliński [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Wrzochalska, Agnieszka | [Red.] | Chmieliński, Paweł | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7052 (1).
Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej /

autorstwa: oprac. Paweł Kaczmarczyk, Marek Okólski | Okólski, Marek | , (1944- ).

Wydawca: Warszawa : ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz i Strategii : ; współpr. Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji, ; 2005Inny tytuł: Migracje specjalistów wysokiej klasy..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7068 (1).
Wpływ funduszy Unii Europejskiej na saldo migracji wewnetrznych i zewnetrznych w Polsce

Wydawca: Warszawa ; Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ; 2009Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6820 (1).
Migracje ludności wiejskiej w latach 2000-2005

Wydawca: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2008Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6652 (1).
Współczesne migracje zagraniczne na Śląsku Opolskim (Aspekty demograficzne i społeczne)

Wydawca: Opole ; Politechnika Opolska - Instytut Zarządzania ; 1999Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6705 (1).
Migracje międzynarodowe a bezpieczeństwo europejskie / Włodzimierz Anioł ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

autorstwa: Anioł, Włodzimierz, (1955- ).

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ISP PAN, 1992Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7586 (1).
Dojazdy do pracy : zagadnienia społeczne i ekonomiczne na przykładzie rejonu płockiego / Michał Olędzki.

autorstwa: Olędzki, Michał, (1930-1987).

Wydawca: Warszawa : Książka i Wiedza, 1967Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1210 (1).

Działa dzięki Koha