IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Your search returned 17 results.

|
Główne kierunki przeobrażeń w rolnictwie w latach dziewięćdziesiątych /

autorstwa: Waldemar Michna, Agnieszka Wrzochalska ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | Wrzochalska, Agnieszka | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 1998; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5622 (1).
Bezrobocie na wsi i możliwości jego ograniczania /

autorstwa: Waldemar Michna | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Language: Polish Summary language: engrus Wydawca: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 1999Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6145 (1).
Bezpieczeństwo żywnościowe i polityka rolna Polski na przełomie XX i XXI wieku /

autorstwa: Waldemar Michna ; [transl. from Pol.].

Wydawca: Warszawa : ; FFE, ; 1992; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5070 (1).
Ekonomiczne podstawy metod przebudowy ustroju rolnego /

autorstwa: W. Michna.

Wydawca: Warszawa : ; Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, ; 1964Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 427 (1).
Kierowanie rozwojem rolnictwa w gminie /

autorstwa: Waldemar Michna.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, ; 1981; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4092 (1).
Na drogach do nowoczesności - specjalizacja i kooperacja w rolnictwie /

autorstwa: Waldemar Michna, Adam Sar, Edmund Spirydowicz | Sar, Adam | Spirydowicz, Edmund | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ; 1978Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3834 (1).
Ocena wpływu rozwoju sektora spożywczego na kierunki modernizacji gospodarstw rolnych w poszczególnych regionach : / praca zbiorowa /

autorstwa: pod red. Waldemara Michny ; aut. Waldemar Michna, Barbara Chmielewska, Alicja Mierosławska ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Chmielewska, Barbara | Mierosławska, Alicja | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2007Inny tytuł: Program wieloletni 2005-2009..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6482 (1).
Polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz jej regionalizacja /

autorstwa: Waldemar Michna | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 2001Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5911 (1).
Polska polityka rolna i rozwoju wsi w warunkach wdrażania wspólnej polityki rolnej /

autorstwa: Waldemar Michna.

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, ; 2005Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6244 (1).
Program proekologicznego rozwoju wsi, rolnictwa i gospodarki żywnościowej do 2015 roku : / synteza /

autorstwa: oprac. Waldemar Michna ; programy kierunkowe i branżowe do syntezy oprac. St. Drupka [et al.] ; Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej [et al.] | Drupka, Stanisław | [Oprac.] | Polska | Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (1990-1999).

Wydawca: Warszawa : ; [Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej], ; 1998Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5791 (1).
Rolnictwo w Polsce Ludowej /

autorstwa: Waldemar Michna, Adam Szynkarczuk ; [oprac. graf. Karol Syta] | Szynkarczuk, Adam | Syta, Karol | , (1931- ) | [Il.] | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ; 1964Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 445 (1).
Sterowane i samoistne przemiany struktury agrarnej w różnych regionach kraju /

autorstwa: Waldemar Michna | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | Dział Wydawnictw | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Dział Wydawnictw IERiGŻ - PIB, ; 2007Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6463 (1).
Strategia rozwoju gospodarstw rolnych i wsi w długiej perspektywie oraz w ujęciu przestrzennym : / synteza wyników badań prowadzonych w okresie 2005-2009 /

autorstwa: aut. Waldemar Michna, Alicja Mierosławska ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Mierosławska, Alicja | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2009Inny tytuł: Program wieloletni 2005-2009..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6738 (1).
Zróżnicowanie regionalne wsi i rolnictwa a poziom subsydiowania kredytów /

autorstwa: Waldemar Michna, Alicja Mierosławska, Adam Wasilewski | Mierosławska, Alicja | Wasilewski, Adam.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej : ; na zlec. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ; 1998Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5621 (1).
Zróżnicowanie funkcji gospodarstw rolnych w ujęciu przestrzennym /

autorstwa: aut. Waldemar Michna, współpr. Alicja Mierosławska, Barbara Chmielewska, Danuta Lidke ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Mierosławska, Alicja | Chmielewska, Barbara | Lidke, Danuta | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2005Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6318 (1).
Zapewnienie ekonomicznej samowystarczalności żywnościowej głównym zadaniem polskiego rolnictwa na cały XXI w,

Wydawca: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7132 (1).

Działa dzięki Koha