IRWIR PAN

Your search returned 14 results.

|
The Access to Higher Schools in Poland / (in the aspect of social equality and economic development).

Language: eng. Wydawca: Toruń ; Nicolaus Copernicus University ; 1976Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3320 (1).
Młodzież wobec własnej przyszłości i perspektyw / życia na wsi. Trzy sondaże diagnostyczne

Wydawca: IRWiR PAN ; 1977Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3551 (2).
Budżet czasu uczniów a ich środowisko : / z badań społecznych warunków upowszechniania szkoły średniej /

autorstwa: Zbigniew Kwieciński ; Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Language: Polish Summary language: ruseng Wydawca: Warszawa : ; Państwowe Wydaw. Naukowe, ; 1979Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3914 (1).
Dynamika funkcjonowania szkoły : / studium empiryczne z socjologii edukacji /

autorstwa: Zbigniew Kwieciński ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Language: Polish Summary language: English Summary language: Russian Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1990; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4578 (2).
Konieczność - niepokój - nadzieja : / problemy oświaty w latach siedemdziesiątych /

autorstwa: Zbigniew Kwieciński | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza | [pbl.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ; 1982; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4183 (1).
Losy szkolne i poziom umysłowy młodzieży a zróżnicowanie społeczne /

autorstwa: Zbigniew Kwieciński | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [pbl.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, ; 1973; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 2908 (1).
Młodzież wobec wartości i norm życia społecznego : / studia empiryczne /

autorstwa: Zbigniew Kwieciński ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Wydawca: Toruń : ; UMK, ; 1987; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4439 (1).
Nieuniknione? : / funkcje alfabetyzacji w dorosłości /

autorstwa: Zbigniew Kwieciński.

Language: Polish Wydawca: Olsztyn ; ; Toruń : ; Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ; 2002Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6048 (1).
Poziom wiedzy uczniów a środowisko szkoły /

autorstwa: Zbigniew Kwieciński.

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Toruń : ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ; 1973; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 2853 (1).
Selekcje społeczne w szkolnictwie ponadpodstawowym : / trzy studia szczegółowe /

autorstwa: Zbigniew Kwieciński ; Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Polska Akademia Nauk | [pbl.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; PAN, ; 1975; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3231 (1).
Socjopatologia edukacji /

autorstwa: Zbigniew Kwieciński ; Polska Akadmia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [pbl.].

Wydawca: Warszawa ; Toruń : ; PAN. IRWiR : "Edytor", ; 1992; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4869 (2).
Środowisko a wyniki pracy szkoły /

autorstwa: Zbigniew Kwieciński.

Language: Polish Summary language: engrus Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1975; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3236 (1).
Wykluczanie /

autorstwa: Zbigniew Kwieciński.

Wydanie: Wyd. 2 poszerz.Wydawca: Toruń : ; Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ; 2002Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5947 (1).
Uczyć się, aby żywić : / wspomnienia absolwentów średnich szkół rolniczych /

autorstwa: wybór i oprac. Zofia Kaczor-Jędrzycka, Kazimierz Olejnik, Kazimierz Toniak ; wstęp Józef Ozga Michalski | Kaczor-Jędrzycka, Zofia | [Oprac.] | Olejnik, Kazimierz | Toniak, Kazimierz | Ozga Michalski, Józef | , (1919-2002) | [Przedm.] | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza | [pbl.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ; [1981]; ; ; 1981)Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4052 (1).

Działa dzięki Koha