IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Wyniki wyszukiwania: 73.

|
Rynek Ziemniaka : stan i perspektywy / Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Agencja Rynku Rolnego.

autorstwa: Polska. Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (1990-1999) [Instytucja sprawcza] | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Warszawa) [Instytucja sprawcza, Wydawca] | Polska. Agencja Rynku Rolnego [Instytucja sprawcza] | Polska. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi [Instytucja sprawcza].

Wydawca: Warszawa : IERiGŻ, 1993-Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 059 (1).
Rynki wiejskie : / ziemia, kapitał, praca /

autorstwa: [komitet red. Ryszard Borowicz et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Borowicz, Ryszard | [Red.] | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; PAN. IRWiR, ; 2001Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5888 (2).
Rynek żywności ekologicznej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej /

autorstwa: Sylwia Żakowska-Biemans, Krystyna Gutkowska | Gutkowska, Krystyna.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Wydaw. SGGW [Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego], ; 2003Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6796 (1).
Handel zagraniczny a rolnictwo /

autorstwa: Mieczysław Adamowicz.

Wydawca: Warszawa : ; "Książka i Wiedza", ; 1988; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4504 (2).
Rolnictwo - rynek - równowaga : / praca zbiorowa /

autorstwa: pod red. Augustyna Wosia ; [aut. Zdzisław Grochowski et al.] | Woś, Augustyn | , (1932-2010) | [Red.] | Grochowski, Zdzisław | , (1922-1992).

Wydawca: Warszawa : ; Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, ; 1978Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3691 (2).
Popyt ludności wiejskiej na dobra konsumpcyjne nieżywnościowe /

autorstwa: Augustyn Woś ; Spółdzielczy Instytut Badawczy.

Wydawca: Warszawa : ; Zakład Wydawnictw CRS, ; 1971Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1735 (1).
Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w 2011 roku /

autorstwa: [raport przygot. Andrzej Kalicki et al. ; Fundacja Programów Pomocy dla Rolników FAPA] | Kalicki, Andrzej.

Wydawca: Warszawa : ; [Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA], ; 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7023 (1).
Integracja rynku rolnego i gospodarki żywnościowej EWG [Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej] : / implikacje dla polskiego handlu zagranicznego /

autorstwa: pod red. Marii Ciepielewskiej | Ciepielewska, Maria | , (1928-2001) | [Red.].

Wydawca: Warszawa : ; "Format AB" : na zlec. Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, ; 1991; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4814 (1).
Dynamika i struktura zaopatrzenia wsi w artykuły żywnościowe w minionym dwudziestoleciu /

autorstwa: Ewa Rosiak | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, ; 1977Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3632 (1).
Problem zbożowy w Polsce Ludowej : (cechy szczególne) / Władysław Misiuna ; Polska Akademia Nauk. Wydział I Nauk Społecznych.

autorstwa: Misiuna, Władysław, (1925- ) [Autor] | Polska Akademia Nauk [Wydawca] | Polska Akademia Nauk. Wydział I - Nauk Społecznych [Instytucja sprawcza].

Wydawca: Warszawa : [Polska Akademia Nauk], 1962Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 62 (1).
Przemiany w spożyciu żywności w gospodarstwach domowych w Polsce /

autorstwa: Czesław Kos ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [pbl.].

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; PAN. IRWiR, ; 1991; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4876 (1). Wypożyczone (1).
Tendencje spożycia żywności w wybranych krajach RWPG [Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej] i EWG [Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej] /

autorstwa: Czesław Kos, Jan Nowak ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Nowak, Jan.

Language: Polish Summary language: English Summary language: Russian Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1988; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4529 (1).
Współczesna wieś i rolnictwo : / przykład Japonii /

autorstwa: Franciszek Tomczak.

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, ; 1992; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5246 (1).
Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców /

autorstwa: aut. Arkadiusz Zalewski, Janusz Igras ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Igras, Janusz | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7044 (1).
Światowy rynek mleka i jego wpływ na polskie mleczarstwo po zniesieniu kwot mlecznych /

autorstwa: aut. Agnieszka Baer-Nawrocka [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Baer-Nawrocka, Agnieszka | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7043 (1).
Problemy eksportu rolno-spożywczego : / materiały V konferencji naukowej Sekcji Ekonomiki Rolnictwa Wydziału V PAN odbytej w Poznaniu w dniach 2-3 grudnia 1964 r. /

autorstwa: red. nauk. Augustyn Woś | Woś, Augustyn | , (1932-2010) | [Red.].

Wydawca: Warszawa : ; Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, ; 1965Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 955 (1).
Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności : / praca zbiorowa.

autorstwa: pod red. Iwony Szczepaniak ; aut. Łukasz Ambroziak [et al.] ; współpr. Małgorzata Bułkowska, Piotr Szajner ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Szczepaniak, Iwona | (ekonomika) | [Red.] | Ambroziak, Łukasz | Bułkowska, Małgorzata | Szajner, Piotr | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7050 (1).
Sytuacja na światowym rynku wybranych produktów ogrodniczych i jej wpływ na polski rynek ogrodniczy /

autorstwa: aut. Bożena Nosecka [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Nosecka, Bożena | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7051 (1).
Analiza zmian w handlu artykułami rolno-spożywczymi nowych państw członkowskich po akcesji do Unii Europejskiej /

autorstwa: aut. Łukasz Ambroziak ; konsult. Ewa Kaliszuk ; red. nauk. Iwona Szczepaniak, Roman Urban ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Kaliszuk, Ewa | [Oprac.] | Szczepaniak, Iwona | (ekonomika) | [Red.] | Urban, Roman | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2009Inny tytuł: Program wieloletni 2005-2009..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6698 (1).
Pośrednictwo handlowe i przetwórstwo przemysłowe na spółdzielczym rynku rolnym : / na przykładzie produktów mięsnych i mleczarskich /

autorstwa: Roman Urban.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Zakład Wydawnictw CRS [Centrali Rolniczej Spółdzielni], ; 1974; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 2912 (1).

Działa dzięki Koha