IRWIR PAN

Wyniki wyszukiwania: 14.

|
Diagnoza funkcjonowania wiejskich gospodarstw domowych na przełomie wieków /

autorstwa: Krystyna Gutkowska.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Wydaw. SGGW [Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego], ; 2003Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6077 (1).
Rodzinne gospodarstwa domowe na wsi w warunkach gospodarki rynkowej /

autorstwa: Krystyna Gutkowska.

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; Wydaw. SGGW, ; 1997; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5593 (1).
Zmiany w funkcjonowaniu wiejskich gospodarstw domowych w latach dziewięćdziesiątych /

autorstwa: red. nauk. Krystyna Gutkowska | Gutkowska, Krystyna | [Red.] | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) | Wydawnictwo | [Wyd.].

Wydawca: Warszawa : ; Wydawnictwo SGGW, ; 1999Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5766 (1).
Tworzenie i podział dochodów rolniczych : / dochody transferowe /

autorstwa: Augustyn Woś ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Wydawca: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, ; 2000Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6009 (1).
Czynniki zróżnicowania standardu materialnego rodzin chłopskich /

autorstwa: Krystyna Łapińska-Tyszka.

Language: Polish Wydawca: Wrocław [etc.] : ; Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ; 1984; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4808 (1).
Hierarchia potrzeb żywnościowych w 1993 roku na tle potrzeb 1986 roku /

autorstwa: Joanna Szwacka-Salmonowicz, Zofia Zielińska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Zielińska, Zofia | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; PAN. IRWiR, ; 1996; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5472 (2).
Zmiany zachowań nabywców jako determinanta kształtowania strategii segmentacyjnych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce /

autorstwa: Joanna Szwacka-Salmonowicz.

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; Wydaw. SGGW, ; 2003Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6253 (1).
Polskie gospodarstwa domowe w perspektywie integracji z Unią Europejską /

autorstwa: Krystyna Gutkowska, Marzena Jeżewska-Zychowicz, Irena Ozimek | Jeżewska-Zychowicz, Marzena | Ozimek, Irena.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Wydaw. SGGW [Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego], ; 1999Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5765 (1).
Czynniki określające dochody ludności wiejskiej /

autorstwa: Józef Stanisław Zegar ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 2000Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6010 (1).
Gospodarstwo i ludność chłopska współcześnie /

autorstwa: Józef Stanisław Zegar ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 1999Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6156 (1).
Wybrane problemy zróżnicowania konsumpcji w gospodarstwach domowych.

Wydawca: Warszawa ; IERiGŻ Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6088 (1).
Samozaopatrzenie w rolnictwie

Wydawca: Warszawa ; IERiGŻ ; 2002Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5996 (1).
Sezonowość spożycia podstawowych produktów żywnościowych w gospodarstwach domowych rolników 1988-1995

Wydawca: Warszawa ; IERiGŻ ; 1998Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5631 (1).
Diagnoza społeczna 2003 : warunki i jakość życia Polaków

Wydawca: Warszawa ; WSFiZ ; 2004Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6129 (1).

Działa dzięki Koha