IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Your search returned 52 results.

|
Związki rolnictwa z gospodarką narodową /

autorstwa: Augustyn Woś.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, ; 1975; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3239 (1).
Stan polskiej gospodarki żywnościowej po przystąpieniu do Unii Europejskiej : / raport 5 : praca zbiorowa /

autorstwa: pod red. Romana Urbana ; aut. Piotr Chechelski [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Urban, Roman | [Red.] | Chechelski, Piotr | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2008Inny tytuł: Program wieloletni 2005-2009..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6641 (1).
Stan polskiej gospodarki żywnościowej po przystąpieniu do Unii Europejskiej : / raport 6 (synteza) : praca zbiorowa /

autorstwa: pod red. Romana Urbana ; aut. Piotr Chechelski [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Urban, Roman | [Red.] | Chechelski, Piotr | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2009Inny tytuł: Program wieloletni 2005-2009..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6742 (1).
European Union Food Sector after the last enlargements : / conclusions for the future CAP /

autorstwa: [ed. Zbigniew Floriańczyk] ; Institute of Agricultural and Food Economic. National Research Institute | Floriańczyk, Zbigniew | [Red.] | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy, ; 2011Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6929 (1).
Systemy żywnościowe w warunkach gospodarki cyrkularnej : studium porównawcze krajów Unii Europejskiej / Jarosław Gołębiewski.

autorstwa: Gołębiewski, Jarosław [Autor] | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa). Wydawnictwo [Wydawca].

Wydawca: Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2019Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7681 (1).
Wyżywienie, rolnictwo i wieś w Polsce /

autorstwa: Tadeusz Hunek | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza | [Wyd.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ; 1975; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3212 (1).
Spółdzielczość w gospodarce żywnościowej Rumunii /

autorstwa: Maria Ciepielewska.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Zakład Wydawnictw CRS, ; 1976; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3368 (1).
Transportowa obsługa rolnictwa w ramach kompleksu gospodarki żywnościowej /

autorstwa: Jan Fereniec.

Language: Polish Summary language: ruseng Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw.o Naukowe, ; 1976 dr. ukończ. 1977Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3449 (1).
Perspektywy wyżywienia świata do 1985 roku /

autorstwa: Władysław Misiuna.

Wydawca: Warszawa : ; "Książka i Wiedza", ; 1968Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1940 (1).
Sterowanie kompleksem gospodarki żywnościowej /

autorstwa: Józef Stanisław Zegar ; Instytut Ekonomiki Rolnej.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; IER, ; 1979Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3839 (1).
Nowe relacje między sferami produkcji i konsumpcji żywności

Wydawca: Warszawa ; IERiGŻ ; 2000Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6134 (1).
Rynkowe przekształcenia polskiej gospodarki żywnościowej : (doswiadczenia z lat 1990-1991)

Wydawca: Warszawa ; SGH Wydaw. Spoldzielcze ; 1992Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5398 (1).
Rolnictwo a wyżywienie w Polsce :pobudzenie, efekty, koszty produkcji : praca zbiorowa

Wydawca: Warszawa ; LSW ; 1978Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3835 (1).
Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie - 10 lat w Unii Europejskiej

Wydawca: Warszawa ; Wyd. SGGW ; 2014Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7172 (1).
Koniunktura a procesy rynkowe w sektorze rolno-zywnościowym : zakres problemu

Wydawca: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7003 (1).
Efektywność systemów marketingowych w gospodarce żywnościowej

Wydawca: warszawa ; SGGW ; 2010Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6853 (1).
Zastosowania modeli równowagi w analizie sektora rolno-żywnościowego

Wydawca: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2009Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6848 (1).
Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce : kierunki zmian

Wydawca: Warszawa ; CDiID ; 2008Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6607 (1).

Działa dzięki Koha