IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Wyniki wyszukiwania: 50.

Sortuj
Wyniki
Związki rolnictwa z gospodarką narodową /

autorstwa: Augustyn Woś.

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, ; 1975; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 3239.
Stan polskiej gospodarki żywnościowej po przystąpieniu do Unii Europejskiej : / raport 5 : praca zbiorowa /

autorstwa: pod red. Romana Urbana ; aut. Piotr Chechelski [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Urban, Roman | [Red.] | Chechelski, Piotr | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Serie: Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej | ; nr 109.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2008Inny tytuł: Program wieloletni 2005-2009..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6641.
Stan polskiej gospodarki żywnościowej po przystąpieniu do Unii Europejskiej : / raport 6 (synteza) : praca zbiorowa /

autorstwa: pod red. Romana Urbana ; aut. Piotr Chechelski [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Urban, Roman | [Red.] | Chechelski, Piotr | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Serie: Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej | ; nr 145.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2009Inny tytuł: Program wieloletni 2005-2009..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6742.
European Union Food Sector after the last enlargements : / conclusions for the future CAP /

autorstwa: [ed. Zbigniew Floriańczyk] ; Institute of Agricultural and Food Economic. National Research Institute | Floriańczyk, Zbigniew | [Red.] | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Serie: Competitiveness of the Polish Food Economy under the Conditions of Globalization and European Integration | ; no 6.1.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy, ; 2011Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6929.
Systemy żywnościowe w warunkach gospodarki cyrkularnej : studium porównawcze krajów Unii Europejskiej / Jarosław Gołębiewski.

autorstwa: Gołębiewski, Jarosław [Autor] | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa). Wydawnictwo [Wydawca].

Szczegóły wydania: Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2019Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 7681.
Wyżywienie, rolnictwo i wieś w Polsce /

autorstwa: Tadeusz Hunek | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza | [Wyd.].

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ; 1975; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 3212.
Spółdzielczość w gospodarce żywnościowej Rumunii /

autorstwa: Maria Ciepielewska.

Serie: Studia, Materiały i Przyczynki - Spółdzielczy Instytut Badawczy | ; 26.Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Zakład Wydawnictw CRS, ; 1976; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 3368.
Transportowa obsługa rolnictwa w ramach kompleksu gospodarki żywnościowej /

autorstwa: Jan Fereniec.

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Summary language: ruseng Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państ. Wydaw.o Naukowe, ; 1976 dr. ukończ. 1977Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 3449.
Perspektywy wyżywienia świata do 1985 roku /

autorstwa: Władysław Misiuna.

Serie: Problemy, Polemiki, DyskusjeSzczegóły wydania: Warszawa : ; "Książka i Wiedza", ; 1968Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 1940.
Sterowanie kompleksem gospodarki żywnościowej /

autorstwa: Józef Stanisław Zegar ; Instytut Ekonomiki Rolnej.

Serie: Studia i Monografie - Instytut Ekonomiki Rolnej | ; 8.Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; IER, ; 1979Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 3839.
Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. (17), / Ocena stanu wyżywienia ludności w Polsce w aspekcie bezpieczenstwa żywnościowego.

Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ - PIB ; 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 7110.
Nowe relacje między sferami produkcji i konsumpcji żywności

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ ; 2000Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6134.
Rolnictwo a wyżywienie w Polsce :pobudzenie, efekty, koszty produkcji : praca zbiorowa

Szczegóły wydania: Warszawa ; LSW ; 1978Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 3835.
Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie - 10 lat w Unii Europejskiej

Szczegóły wydania: Warszawa ; Wyd. SGGW ; 2014Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 7172.
Koniunktura a procesy rynkowe w sektorze rolno-zywnościowym : zakres problemu

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 7003.
Efektywność systemów marketingowych w gospodarce żywnościowej

Szczegóły wydania: warszawa ; SGGW ; 2010Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6853.
Zastosowania modeli równowagi w analizie sektora rolno-żywnościowego

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2009Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6848.
Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce : kierunki zmian

Szczegóły wydania: Warszawa ; CDiID ; 2008Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6607.
Barometry koniunktury w prognozowaniu ostrzegawczym w gospodarce żywnościowej

Szczegóły wydania: Warszawa ; SGGW ; 2007Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6618.
Strony

Działa dzięki Koha