IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Your search returned 59 results.

|
Rynki wiejskie : / ziemia, kapitał, praca /

autorstwa: [komitet red. Ryszard Borowicz et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Borowicz, Ryszard | [Red.] | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; PAN. IRWiR, ; 2001Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5888 (2).
Czynniki kształtujące poziom dochodów w gospodarstwach indywidualnych /

autorstwa: Leszek Klank.

Language: Polish Summary language: ruseng Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1985Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4268 (1).
Instrumenty i skuteczność polityki dochodowej w rolnictwie USA /

autorstwa: Leszek Klank ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Language: Polish Wydawca: Wrocław [etc.] : ; Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ; 1987; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4435 (1).
Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce /

autorstwa: Iwona Nurzyńska.

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, ; 2011Inny tytuł: European Union funds and the system of financing investment projects with public spendings in Poland..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6874 (2).
Finanse publiczne w skali lokalnej i regionalnej / pod red. Mieczysława Adamowicza ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy. Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu.

autorstwa: Adamowicz, Mieczysław, (1939- ) [Red.].

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : Wydaw. SGGW, 2002Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5953 (1).
Ekonomiczne instrumenty sterowania rozwojem gospodarki żywnościowej : / (synteza) : Centralny Problem Badań Podstawowych 10.06 Kierunki i czynniki rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej, grupa tematyczna II /

autorstwa: oprac. Augustyn Woś i zespół w składzie Ryszard Brzezik [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | Woś, Augustyn | , (1932-2010) | [Oprac.] | Brzezik, Ryszard | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [Wyd.].

Wydawca: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 1990; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4627 (1).
Tworzenie i podział dochodów rolniczych : / dochody transferowe /

autorstwa: Augustyn Woś ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Wydawca: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, ; 2000Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6009 (1).
Rolnictwo i sektor żywnościowy w 2002 roku : / na podstawie analizy produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2002 roku /

autorstwa: oprac. Augustyn Woś ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | Woś, Augustyn | , (1932-2010) | [Oprac.] | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 2003Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6089 (1).
Program wieloletni : synteza badań 2005 roku : praca zbiorowa / oprac. red. Marek Wigier ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.

autorstwa: Wigier, Marek [Red.].

Wydawca: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2005Dostęp online: Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp online Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6329 (1).
Metody pomiaru dochodów chłopskich /

autorstwa: Józef Stanisław Zegar ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 1999Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5801 (1).
Ocena kadr kierowniczych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego /

autorstwa: Piotr Chechelski | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | Dział Wydawnictw | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Dział Wydawnictw IERiGŻ - PIB, ; 2007Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6464 (1).
Przestrzenne zróżnicowanie dopłat wyrównawczych ONW w Polsce w 2004 roku /

autorstwa: aut. Konrad Ł. Czapiewski, Grażyna Niewęgłowska ; red. nauk. Wojciech Józwiak ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Niewęgłowska, Grażyna | Józwiak, Wojciech | , (1938- ) | [Red.] | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2006Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6335 (1).
Endogeniczne i instytucjonalne czynniki kształtujace powiazania finansowe gospodarstw rolnych z bankami

Wydawca: Rzeszów ; Uniwersytet Rzeszowski ; 2011Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6928 (1).
Zmiany systemu ubezpieczeń społecznych rolników a finanse państwa

Wydawca: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2011Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7177 (1).
Biuletyn Analityczny : finanse a rozwój

Wydawca: Warszawa ; LAM ; 2009Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6982 (1).
Rolnictwo Unii Europejskiej w procesie zrównoważonej intensyfikacji / Jakub Staniszewski, Andrzej Czyżewski.

autorstwa: Staniszewski, Jakub (ekonomia) [Autor] | Czyżewski, Andrzej, (1947- ) [Autor] | Wydawnictwo Naukowe PWN [Wydawca].

Wydawca: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2019Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7668 (1).
Modele klasyfikacyjne prognozowania sytuacji finansowej gospodarstw rolniczych

Wydawca: Warszawa ; SGGW ; 2008Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6604 (1).
Procesy dostosowawcze w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych / Marcin Adamski.

autorstwa: Adamski, Marcin (ekonomika).

Wydawca: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2009Dostęp online: Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp online Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6787 (1).
Europejska integracja finansowa i monetarna a rolnictwo

Wydawca: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2008Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6695 (1).

Działa dzięki Koha