IRWIR PAN

Your search returned 22 results.

|
Dochodowe zróżnicowanie rodzin chłopskich i jego tendencje w gospodarce rynkowej w Polsce /

autorstwa: red. nauk. Andrzej Piotr Wiatrak ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy | Wiatrak, Andrzej Piotr | , (1950- ) | [Red.] | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | Wydział Ekonomiczno-Rolniczy.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; SGGW. WE-R, ; 1998Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5714 (1).
Tworzenie i podział dochodów rolniczych : / dochody transferowe /

autorstwa: Augustyn Woś ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Wydawca: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, ; 2000Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6009 (1).
Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych /

autorstwa: red. nauk. Mariusz Hamulczuk, Stanisław Stańko ; aut. Bolesław Borkowski [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Hamulczuk, Mariusz | [Red.] | Stańko, Stanisław | , (1949- ) | Borkowski, Bolesław | , (1952- ) | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Wydawca: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2008Inny tytuł: Program wieloletni 2005-2009..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6665 (1).
Czynniki określające dochody ludności wiejskiej /

autorstwa: Józef Stanisław Zegar ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 2000Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6010 (1).
Dochody chłopskie : / stan, perspektywy, polityka /

autorstwa: Józef Stanisław Zegar | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 1999Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5727 (1).
Dochody gospodarstw chłopskich w okresie transformacji : / (na przykładzie gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną) /

autorstwa: Józef Stanisław Zegar | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Language: Polish Summary language: engrus Wydawca: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 2000Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6147 (1).
Przesłanki i uwarunkowania polityki kształtowania dochodów w rolnictwie /

autorstwa: Józef Stanisław Zegar | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 2001Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5994 (1).
Wpływ instrumentów wspólnej polityki rolnej na poziom dochodów rolników w Polsce /

autorstwa: Zbigniew Floriańczyk | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2006Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6308 (1).
Zatrudnienie i struktura dochodów w gospodarstwach rolnych w latach 2005 - 2010

Wydawca: Warszawa ; IRWiR PAN ; 2013Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7107 (2).
Dochody ludności rolniczej w Polsce w okresie 1955-1960

Wydawca: Warszawa ; PWN ; 1963Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1965 (1).
Wpływ WPR na zmiany w rolnictwie w ujęciu regionalnym : praca zbiorowa

Wydawca: Warszawa ; IERiGŻ-PIB Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7194 (1).
Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2009 roku : praca zbiorowa

Wydawca: Warszawa ; IERiGŻ ; 2010Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6817 (1).
Relacje pomiędzy ryzykiem cenowym a dochodowym w warunkach polskiego rolnictwa

Wydawca: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2011Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6857 (1).
Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2013 roku

Wydawca: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2014Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7218 (1).
Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów w 2006 roku

Wydawca: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2007Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6466 (1).
Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2006 rok : praca zbiorowa.

Wydawca: Warszawa ; IERiGŻ- PIB ; 2008Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6550 (1).
Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2007 roku : praca zbiorowa

Wydawca: Warszawa ; IERiGŻ - PIB ; 2008Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6615 (1).
Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2007 roku : praca zbiorowa

Wydawca: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2009Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6645 (1).
Produkcja, koszty i dochody wybranych produktów rolniczych w latach 2007-2008 : ( wyniki rachunku symulacyjnego) : praca zbiorowa

Wydawca: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2009Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6711 (1).

Działa dzięki Koha