IRWIR PAN

Wyniki wyszukiwania: 11.

Sortuj
Wyniki
Sezonowość spożycia żywności i tendencje zmian w gospodarstwach / domowych rolników

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ ; 1998Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 5674.
Wybrane problemy zróżnicowania konsumpcji w gospodarstwach domowych.

Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6088.
Strategiczne cele rozwoju Województwa mazowieckiego

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2007Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6507.
Samozaopatrzenie w rolnictwie

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ ; 2002Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 5996.
Spożycie żywności w gospodarstwach domowych rolników.

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ ; 2000Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6146.
Nowe relacje między sferami produkcji i konsumpcji żywności

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ ; 2000Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6134.
Sezonowość spożycia podstawowych produktów żywnościowych w gospodarstwach domowych rolników 1988-1995

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ ; 1998Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 5631.
Ekonomiczno-społeczna sytuacja gospodarstw domowych rolników po akcesji Polski do Unii Europejskiej

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2013Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 7180.
Raport o wpływie Wspólnej Polityki Rolnej na tendencję polaryzacji gospodarstw rolnych w ramach poszczególnych regionów kraju.

autorstwa: red. nauk. Waldemar Michna ; aut. Barbara Chmielewska, Waldemar Michna, Alicja Mierosławska ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Michna, Waldemar | , (1929-2013) | Mierosławska, Alicja | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Serie: Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej | ; nr 94.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2008Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6647.
Raport o wpływie Wspólnej Polityki Rolnej na tendencję polaryzacji gospodarstw rolnych w ramach poszczególnych regionów kraju. Cz.2

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2008Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6646.
Strony

Działa dzięki Koha