IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Wyniki wyszukiwania: 31.

|
Ceny płacone producentom i opłacalność produkcji owoców i warzyw w latach 1998/1999 / Jan Świetlik [et al.].

autorstwa: Świetlik, Jan.

Serie: Materiały Źródłowe - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ; z. 44Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 2000Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5989 (1).
Ceny płacone producentom i opłacalność produkcji owoców i warzyw w 1997 roku / Jan Świetlik [et al.].

autorstwa: Świetlik, Jan.

Serie: Materiały Źródłowe - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ; z. 43Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 1998Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5613 (1).
Ceny produktów rolnych elementem równowagi rynkowej /

autorstwa: Marek Muszyński ; Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Summary language: angielski Summary language: rosyjski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1980; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4032 (2).
Dynamika i relacje cen owoców i warzyw w wybranych krajach zachodnioeuropejskich /

autorstwa: Joanna Szwacka ; Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ogrodnictwa. Zakład Ekonomiki i Organizacji Obrotu.

Serie: Prace Badawczo-Rozwojowe - Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy OgrodnictwaSzczegóły wydania: Warszawa : ; Wydaw. Spółdzielcze, ; 1989; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5429 (1).
Przesłanki wzrostu produkcji w sektorze rolno-spożywczym : / ujęcie analityczne i empiryczne /

autorstwa: aut. Szczepan Figiel, Włodzimierz Rembisz ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Rembisz, Włodzimierz | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Serie: Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej | ; nr 169.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy, ; 2009Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6860 (1).
Dyskusja o cenach rolnych. [Cz.] 1, Analiza systemu i polityki cen w rolnictwie / M. Pohorille [et al.].

autorstwa: Pohorille, Maksymilian, (1915-2003).

Szczegóły wydania: Warszawa : Książka i Wiedza, 1959Inny tytuł: Analiza systemu i polityki cen w rolnictwie.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 180 (1).
Materiały do badania relacji cen / Alojzy Chlebowczyk, Lidia Beskid, Stefan Felbur ; [Polska Akademia Nauk. Zakład Nauk Ekonomicznych].

autorstwa: Chlebowczyk, Alojzy | Beskid, Lidia | Felbur, Stefan, (1931- ) | Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1951-1992) [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 179 (1).
Polityka cen rolnych w Polsce w okresie adaptacyjnym do Wspólnot Europejskich / Julian T. Krzyżanowski ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej.

autorstwa: Krzyżanowski, Julian T.

Serie: Biała Księga, Polska - Unia Europejska. Gospodarka ; z. 11Szczegóły wydania: Warszawa : Real Press, 1993Inny tytuł: Polityka cen rolnych w Polsce w procesie integracji z WE.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5587/11 (1).
Ceny produktów ogrodniczych w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej / Irena Strojewska [et al.].

autorstwa: Strojewska, Irena.

Serie: Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ; 518Szczegóły wydania: Warszawa : IERIGŻ-PIB, 2006Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6418 (1).
Ceny produktów rolnych (ekonomiczne / przesłanki ich kształtowaniae w warunkach socjalistycznych przemian rolnictwa).

autorstwa: PAN - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Szczegóły wydania: Warszawa ; PAN IRWiR ; 1976Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3387 (1).
Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ-PIB Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7134 (1).
Wybrane problemy prognozowania detalicznych cen żywności

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2014Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7216 (1).
Ceny skupu, hurtowe i detaliczne owoców w latach 2001-2010

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2011Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6910 (1).
Ceny żywności w procesie rynkowych przemian polskiej gospodarki ( 1994-2004)

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2008Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6620 (1).
Ceny a struktura rynku

Szczegóły wydania: Siedle ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny ; 2015Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7284 (1).
Elastyczności dochodowe i cenowe spożycia artykułów żywnościowych przez ludność rolniczą /

autorstwa: Gabriela Burzyńska | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [Wyd.].

Szczegóły wydania: Warszawa : ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, ; 1977Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3572 (1).
Elastyczność spożycia żywności na wsi / Augustyn Woś.

autorstwa: Woś, Augustyn, (1932-2010) | Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1961Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 41 (1).
Prognozowanie cen surowców rolnych - uwarunkowania i metody /

autorstwa: Mariusz Hamulczuk, Stanisław Stańko | Stańko, Stanisław | , (1949- ) | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | Dział Wydawnictw | [pbl.].

Serie: Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | | ; 547.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB, ; 2011Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6858 (1).
Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych /

autorstwa: red. nauk. Mariusz Hamulczuk, Stanisław Stańko ; aut. Bolesław Borkowski [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Hamulczuk, Mariusz | [Red.] | Stańko, Stanisław | , (1949- ) | Borkowski, Bolesław | , (1952- ) | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Serie: Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej | ; nr 113.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2008Inny tytuł: Program wieloletni 2005-2009..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6665 (1).
Prognozowanie cen surowców rolnych z wykorzystaniem modeli szeregów czasowych /

autorstwa: red. nauk. Mariusz Hamulczuk ; aut. Sylwia Grudkowska [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Hamulczuk, Mariusz | [Red.] | Grudkowska, Sylwia | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Serie: Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej | ; nr 10.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2011Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6966 (2).

Działa dzięki Koha