IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Wyniki wyszukiwania: 104.

|
Uwarunkowania społeczne w rozwoju obszarów wiejskich po akcesji do UE: synteza badań 2005-2009

Serie: Program Wieloletni 2005-2009Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2009Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7296 (1).
Konsumpcja żywności w Polsce w latach 2004-2014: uwarunkowania i tendencje

Serie: Wydanie: 163Szczegóły wydania: Warszawa ; Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB ; 2015Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7326 (1).
Sytuacja na światowym rynku zbóż, roślin oleistych, cukru i biopaliw oraz jej wpływ na krajowe rynki produktów roślinnych i możliwości ich rozwoju

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2015Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7320 (1).
Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa: Powszechny Spis Rolny 2010

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; GUS ; 2014Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7303 (1).
Raport Roczny - Fundacja na Rzecz Rozwoju / Polskiego Rolnictwa

autorstwa: Annual Report.

Język: tekst równol. pol. ang. Szczegóły wydania: Warszawa ; FDPA ; ( 2013)Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7074 (1).
Polskie rolnictwo i gospodarstwa rolne w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7144 (1).
Polskie rolnictwo i gospodarstwa rolne w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku (2)

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2013Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7186 (1).
Oddziaływanie dotacji na efektywność techniczną gospodarstw wielkoformatowych

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB ; 2016Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7327 (1).
Wieloaspektowe ujęcie problemu spójności obszarów wiejskich na poziomie lokalnym i regionalnym w dotychczas realizowanych i planowanych strategiach rozwoju

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2015Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7309 (1).
Stan obecny i perspektywy rozwoju systemu podatkowego i ubezpieczeniowego polskiego rolnictwa

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2015Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7307 (1).
Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (5)

Serie: Program Wieloletni 2005-2009Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ-PIB ; 2008Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7294 (1).
Popkultura i humaniści : daleki od kompletności remanent spraw, poglądów i mistyfikacji / Piotr Kowalski.

autorstwa: Kowalski, Piotr, (1952-2011) | Uniwersytet Jagielloński. Wydawnictwo [pbl].

Serie: AnthroposSzczegóły wydania: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2004Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 8100 (1).
Polska wieś w perspektywie 2050 roku / Jerzy Bański.

autorstwa: Bański, Jerzy, (1960- ) | Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania [pbl] | Polskie Towarzystwo Geograficzne [pbl].

Serie: Studia Obszarów Wiejskich ; t. 33Język: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : PTG : PAN. IGiPZ, 2013Inny tytuł: Polish countryside in a 2050 perspective.Dostęp online: Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp online Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7079 (1).
Wyzwania przyszłości - szanse i zagrożenia = Future challenges - opportunities and threats / red. nauk. Jerzy Kleer [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus".

autorstwa: Kleer, Jerzy, (1928- ) [Red.].

Język: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, 2010Inny tytuł: Future challenges - opportunities and threats.Status: Brak dostępnych egzemplarzy : Wypożyczone (1).
Wpływ polityki spójności na rozwój obszarów wiejskich : raport końcowy / opracowanie wykonane przez konsorcjum: Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk oraz Wolański sp. z o.o.

autorstwa: Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa [Instytucja sprawcza] | Polska. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej [Wydawca] | Wolański (Warszawa) [Instytucja sprawcza].

Szczegóły wydania: Warszawa : Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, 2019Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7728 (2).
Rolnictwo na obszarach specyficznych : Powszechny Spis Rolny 2010

Szczegóły wydania: Warszawa ; GUS ; 2013Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7093 (1).
Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju : Forum Debaty Publicznej. Spotkanie 1, Warunki życia na wsi.

Szczegóły wydania: Warszawa ; KPRP ; 2011Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6949 (1).
Raport Roczny 2013 - Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Szczegóły wydania: Warszawa ; FDPA ; 2014Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 7131 (1).
Wzorce konsumpcji żywności w Polsce

Serie: Szczegóły wydania: Warszawa ; IERiGŻ ; 2012Status: Brak dostępnych egzemplarzy : Wypożyczone (1).

Działa dzięki Koha