IRWIR PAN

Wyniki wyszukiwania: 10.

|
Świadomość społeczno-zawodowa rolników w połowie lat osiemdziesiątych /

autorstwa: Krystyna Łapińska-Tyszka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [pbl.].

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : ; PAN. IRWiR, ; 1992; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5222 (2).
Ekonomiczne narzędzia sterowania rolnictwem /

autorstwa: Augustyn Woś.

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1985Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4366 (1).
Struktura i ekonomika polskiego rolnictwa /

autorstwa: [red. tomu i przedm. Ryszard Manteuffel] | Manfeuffel, Ryszard | [Red.].

Serie: Problemy Naukowe WspółczesnościJęzyk: polski Szczegóły wydania: Wrocław ; ; Warszawa [etc.] : ; Zakład narodowy im. Ossolińskich, ; 1984Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4375 (1).
Przestrzeń polityczna Polski : konflikt i zmiana / Jerzy Chłopecki ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Gospodarki Przestrzennej.

autorstwa: Chłopecki, Jerzy, (1936-2014).

Serie: Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny ; 28Szczegóły wydania: Warszawa : Stanisław Kryciński, 1990Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4652 (1).
Ku wielofunkcyjnemu rozwojowi wsi i modernizacji rolnictwa : / materiały z konferencji Rady Naukowej Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN [Polskiej Akademii Nauk] /

autorstwa: pod red. nauk. Dyzmy Gałaja | Gałaj, Dyzma | , (1915-2000) | [Red.].

Szczegóły wydania: Warszawa : ; Wydaw. Spółdzielcze, ; 1989; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5437 (1).
Ekonomiczne instrumenty sterowania rozwojem gospodarki żywnościowej : / (synteza) : Centralny Problem Badań Podstawowych 10.06 Kierunki i czynniki rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej, grupa tematyczna II /

autorstwa: oprac. Augustyn Woś i zespół w składzie Ryszard Brzezik [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | Woś, Augustyn | , (1932-2010) | [Oprac.] | Brzezik, Ryszard | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [Wyd.].

Szczegóły wydania: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 1990; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4627 (1).
Sytuacja społeczna ludności rolniczej w starszym wieku /

autorstwa: Aleksander Lutyk.

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1984Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4270 (1).
Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 1988 r[oku] /

autorstwa: [oprac. zespół pod kier. Zdzisława Grochowskiego w składzie Ryszard Brzezik et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | Grochowski, Zdzisław | , (1922-1992) | [Oprac.] | Brzezik, Ryszard | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Szczegóły wydania: Warszawa : ; IERiGŻ, ; 1989; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 6442 (1).
Samorząd wsi i rolnictwa : / samorząd pracowniczy w rolnictwie państwowym, samorząd mieszkańców wsi, samorząd rolniczy, związki zawodowe rolników i pracowników rolnictwa /

autorstwa: pod red. Mariana Błażejczyka | Błażejczyk, Marian | , (?-2011) | [Red.].

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, ; 1986; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4507 (1).
Władza lokalna u progu kryzysu : / studium dwu województw : praca zbiorowa /

autorstwa: pod red. Jerzego J[ózefa] Wiatra ; aut. oprac. Mirosław Chałubiński [et al.] ; Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii | Wiatr, Jerzy Józef | , (1931- ) | [Red.] | Chałubiński, Mirosław | , (1949- ) | [Oprac.].

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; UW, ; 1983; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4604 (1).

Działa dzięki Koha