IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Your search returned 35 results.

|
Wpływ uprzemysławiania na poziom i strukturę produkcji rolniczej : / studium na przykładzie powiatu płockiego /

autorstwa: Marek Kłodziński ; Komitet i Zakład Badań Rejonów Uprzemysławianych Polskiej Akademii Nauk.

Language: Polish Summary language: English Summary language: Russian Wydawca: Warszawa : ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ; 1972Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 2539 (1).
Postawy rolników wobec usług kółek rolniczych i międzykółkowych baz maszynowych /

autorstwa: Andrzej Rosner.

Wydawca: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnej. Zakład Społeczno-Ekonomicznej Struktury Wsi. Pracownia Instytucji i Organizacji Rolniczych, ; 1971Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 2435 (1).
Młodzi dorośli : / paradoksy socjalizacji i rozwoju /

autorstwa: Ryszard Borowicz, Grażyna Krzyminiewska, Krystyna Szafraniec ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Krzyminiewska, Grażyna | Szafraniec, Krystyna.

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; PAN. IRWiR, ; 1991; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5216 (2).
Zatrudnienie w rolnictwie polskim : / tendencje aktualne i perspektywy /

autorstwa: Izasław Frenkel.

Wydawca: Warszawa : ; "Książka i Wiedza, ; 1968Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1281 (1).
Zmiany zatrudnienia w rolnictwie w latach 1970-1974 /

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, ; 1976 [dr. ukończ.] 1977Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3476 (1).
Pozycja społeczna kobiety wiejskiej : / studium na przykładzie rejonu płockiego /

autorstwa: Barbara Tryfan ; Polska Akademia Nauk. Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych przy Prezydium PAN.

Wydawca: Warszawa : ; "Książka i Wiedza", ; 1968Status: Brak dostępnych egzemplarzy : Wypożyczone (1).
Czynniki rozwoju i rekonstrukcji rolnictwa polskiego /

autorstwa: Tadeusz Hunek.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, ; 1973; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3092 (1).
Jakość życia mieszkańców wsi rejonu uprzemysłowionego /

autorstwa: Andrzej Kaleta.

Language: Polish Summary language: German Wydawca: Toruń : ; UMK, ; 1985; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4380 (1).
Rolnictwo i polityka rolna lat siedemdziesiątych : / oceny i wnioski : praca zbiorowa /

autorstwa: wykonana w Instytucie Ekonomiki Rolnej pod red. Augustyna Wosia ; [aut. poszczeg. rozdz. A. Woś et al.] | Woś, Augustyn | , (1932-2010) | [Red.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne : ; zlec. przez Min. Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, ; 1982; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4165 (2).
Proces socjalistycznej rekonstrukcji rolnictwa polskiego : / postęp w latach 1971-1975 /

autorstwa: Augustyn Woś.

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; "Książka i Wiedza", ; 1976; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3326 (1).
Opłacalność produkcji i warunki rozwoju rolnictwa w ocenie chłopów /

autorstwa: Augustyn Woś ; Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [Wyd.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; [PAN. IRWiR], ; 1973; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 2691 (1).
Osadnictwo wiejskie Polski : / formy i układy przestrzenne /

autorstwa: Michał Chilczuk ; Instytut Podstawowych Problemów Planowania Przestrzennego Politechniki Warszawskiej.

Language: Polish Summary language: English Summary language: Russian Wydawca: Warszawa : ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ; 1970Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1722 (1).
Osadnictwo wiejskie w Polsce : / stan obecny i możliwości przekształceń /

autorstwa: Michał Chilczuk, Janusz Siemiński ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Siemiński, Janusz Lech | , (1934-2012) | Polska Akademia Nauk | [pbl.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; PAN, ; 1974 [i.e] 1975; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 2999 (2).
Zagadnienia techniczno-ekonomiczne zaopatrzenia wsi w wodę w rejonach górskich : / na przykładzie wsi Handzlówki i Albigowej, pow. Łańcut woj. rzeszowskie.

autorstwa: oprac. B. Kawalec [et al.] ; red. Michał Chilczuk | Kawalec, Bogdan | [Oprac.] | Chilczuk, Michał | , (1926- ) | [Red.].

Wydawca: Warszawa : ; Polska Akademia Nauk. Zakład Ekonomiki Rolnictwa i Leśnictwa, ; 1969Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3112 (1).
Ewolucja systemu zaopatrzenia emerytalnego rolników indywidualnych /

autorstwa: Andrzej Rutkowski ; Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [pbl.].

Language: Polish Wydawca: Warszawa : ; PAN, IRWiR, ; 1979; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3918 (1).
Stan i zróżnicowanie przestrzenne infrastruktury społecznej na wsi /

autorstwa: Krystyna M. Palonka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [pbl.].

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; PAN. IRWiR, ; 1992; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5237 (2).
Rolnictwo a uprzemysłowienie : / czynniki rozwoju produkcji w gospodarstwach chłopskich na przykładzie rejonu Płocka i Puław /

autorstwa: Karol Michna ; Polska Akademia Nauk. Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych.

Wydawca: Warszawa : ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ; 1971Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1869 (1).
Świadomość społeczno-zawodowa rolników w połowie lat osiemdziesiątych /

autorstwa: Krystyna Łapińska-Tyszka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [pbl.].

Language: Polish Summary language: English Wydawca: Warszawa : ; PAN. IRWiR, ; 1992; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5222 (2).
Przemiany środowiska wychowawczego wsi peryferyjnej : / studium wioski Ciche Górne powiatu nowotarskiego /

autorstwa: Włodzimierz Wincławski ; [przedm. Zbigniew T. Wierzbicki] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii | Wierzbicki, Zbigniew Tadeusz | , (1919- ) | [Przedm.].

Language: Polish Summary language: English Summary language: Russian Wydawca: Wrocław : ; Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo PAN, ; 1971Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1775 (1).
Wpływ uprzemysłowienia kraju na społeczno-ekonomiczny charakter indywidualnych gospodarstw chłopskich /

autorstwa: Franciszek Kolbusz ; Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

Wydawca: Warszawa : ; Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, ; 1964Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 589 (1).

Działa dzięki Koha