IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Wyniki wyszukiwania: 25.

Sortuj
Wyniki
Rolnictwo a uprzemysłowienie : / czynniki rozwoju produkcji w gospodarstwach chłopskich na przykładzie rejonu Płocka i Puław /

autorstwa: Karol Michna ; Polska Akademia Nauk. Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych.

Serie: Problemy Rejonów UprzemysławianychSzczegóły wydania: Warszawa : ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ; 1971Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 1869.
Świadomość społeczno-zawodowa rolników w połowie lat osiemdziesiątych /

autorstwa: Krystyna Łapińska-Tyszka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [pbl.].

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : ; PAN. IRWiR, ; 1992; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (2)Sygnatura: 5222, ...
Proces socjalistycznej rekonstrukcji rolnictwa polskiego : / postęp w latach 1971-1975 /

autorstwa: Augustyn Woś.

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; "Książka i Wiedza", ; 1976; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 3326.
Rolnictwo ziemi mazowieckiej i łódzkiej /

autorstwa: Franciszek Tomczak | Chmielecki, Wojciech | . Produkcja i dochodowość gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną.

Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, ; 1967Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 1675.
Pozycja społeczna kobiety wiejskiej : / studium na przykładzie rejonu płockiego /

autorstwa: Barbara Tryfan ; Polska Akademia Nauk. Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych przy Prezydium PAN.

Serie: Problemy Rejonów UprzemysławianychSzczegóły wydania: Warszawa : ; "Książka i Wiedza", ; 1968Status: Niedostępny: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN: Wypożyczono (1).
Produkcja warzywnicza w województwie suwalskim w latach 1978-1982 /

autorstwa: Adam Jan Gałczyński, Zbigniew Gertych, Romualda Jabłońska-Ceglarek ; pod red. nauk. R. Jabłońskiej-Ceglarek ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Gertych, Zbigniew | , (1922-2008) | Jabłońska-Ceglarek, Romualda | , (1939- ) | [Red.].

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Summary language: engrus Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Naukowe, ; 1987; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (2)Sygnatura: 4527, ...
Stan i zróżnicowanie przestrzenne infrastruktury społecznej na wsi /

autorstwa: Krystyna M. Palonka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [pbl.].

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : ; PAN. IRWiR, ; 1992; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (2)Sygnatura: 5237, ...
Jakość życia mieszkańców wsi rejonu uprzemysłowionego /

autorstwa: Andrzej Kaleta.

Serie: Rozprawy - Uniwersytet Mikołaja KopernikaJęzyk: polski Summary language: niemiecki Szczegóły wydania: Toruń : ; UMK, ; 1985; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 4380.
Młodzież wobec wartości i norm życia społecznego : / studia empiryczne /

autorstwa: Zbigniew Kwieciński ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Szczegóły wydania: Toruń : ; UMK, ; 1987; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 4439.
Rolnictwo i polityka rolna lat siedemdziesiątych : / oceny i wnioski : praca zbiorowa /

autorstwa: wykonana w Instytucie Ekonomiki Rolnej pod red. Augustyna Wosia ; [aut. poszczeg. rozdz. A. Woś et al.] | Woś, Augustyn | , (1932-2010) | [Red.].

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne : ; zlec. przez Min. Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, ; 1982; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (2)Sygnatura: 4165, ...
Opłacalność produkcji i warunki rozwoju rolnictwa w ocenie chłopów /

autorstwa: Augustyn Woś ; Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [Wyd.].

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; [PAN. IRWiR], ; 1973; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 2691.
Zagadnienia techniczno-ekonomiczne zaopatrzenia wsi w wodę w rejonach górskich : / na przykładzie wsi Handzlówki i Albigowej, pow. Łańcut woj. rzeszowskie.

autorstwa: oprac. B. Kawalec [et al.] ; red. Michał Chilczuk | Kawalec, Bogdan | [Oprac.] | Chilczuk, Michał | , (1926- ) | [Red.].

Serie: Prace Naukowo-Badawcze z Zakresu Zaopatrzenia Rolnictwa i Wsi w Wodę | ; z. 2.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Polska Akademia Nauk. Zakład Ekonomiki Rolnictwa i Leśnictwa, ; 1969Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 3112.
Ewolucja systemu zaopatrzenia emerytalnego rolników indywidualnych /

autorstwa: Andrzej Rutkowski ; Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [pbl.].

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; PAN, IRWiR, ; 1979; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 3918.
Wpływ uprzemysłowienia kraju na społeczno-ekonomiczny charakter indywidualnych gospodarstw chłopskich /

autorstwa: Franciszek Kolbusz ; Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

Serie: Problemy Rejonów Uprzemysławianych | ; 7.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, ; 1964Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 589.
Energochłonność produkcji rolniczej w Polsce /

autorstwa: Krzysztof Michalski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | Polska Akademia Nauk | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa | [pbl.].

Serie: Problemy Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : ; PAN. IRWiR, ; 1991; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (2)Sygnatura: 4849, ...
Niektóre zagadnienia opinii publicznej w świetle wyborów 1957 i 1958 /

autorstwa: Jerzy J. Wiatr.

Serie: Studia Socjologiczno-Polityczne | ; 4.Język: polski Summary language: angielski Summary language: rosyjski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ; 1959Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 237.
Rolnictwo polskie w latach 1971-1975 i aktualne problemy jego rozwoju : / praca zbiorowa /

autorstwa: pod red. Zdzisława Grochowskiego ; [zespół aut. Ryszard Brzezik et al.] | Grochowski, Zdzisław | , (1922-1992) | [Red.] | Brzezik, Ryszard.

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, ; 1976; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 4142.
Skumulowane nakłady pracy żywej i uprzedmiotowionej na rolnictwo i pozarolniczy dział produkcji materialnej w Polsce w latach 1957, 1961 i 1967 : / studium metodologiczne /

autorstwa: Anatol Brzoza.

Serie: Studia i Materiały - Instytut Ekonomiki Rolnej | ; z. 265.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnej. Zakład Planowania i Rozmieszczenia Produkcji Rolniczej, ; 1970Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 3433.
Rolnictwo w liczbach /

autorstwa: [aut. M. Urban et al. ; red. W. Byszewski i B. Curlanis] | Urban, Marek | , (1912- ) | Byszewski, Władysław | [Red.] | Curlanis, Bohdan.

Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, ; 1967Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 1659.
Węzłowe problemy przeobrażeń ustrojowych rolnictwa : / materiały z dyskusji zebrania plenarnego Wydziału V PAN w dniu 29 marca 1967 r. /

autorstwa: [kom. red. R. Manteuffel, St. Królikowski, Wł. Nowicki ; WydziaŁ V Nauk Rolniczych i Leśnych Polskiej Akademii Nauk | Manteuffel-Szoege, Ryszard | , (1903-1991) | [Red.] | Królikowski, Stefan | , (1895-1984) | Nowicki, Władysław | (nauki rolnicze).

Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, ; 1968Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 1529.
Strony

Działa dzięki Koha