IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Wyniki wyszukiwania: 84.

|
Ziemia i ludzie /

autorstwa: Barbara Tryfan | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza | [Wyd.].

Szczegóły wydania: Warszawa : ; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ; dr. 1971Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 5161 (1).
Czynniki i współzależności rozwoju społeczno-gospodarczego.

autorstwa: Józef Pajestka | Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne | [pbl.].

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Ekonomiczne, ; 1981Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4104 (1).
Kształt struktury społecznej : / studia do syntezy : praca zbiorowa /

autorstwa: pod red. Włodzimierza Wesołowskiego | Wesołowski, Włodzimierz | , (1929- ) | [Red.].

Język: polski Szczegóły wydania: Wrocław : ; Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ; 1978Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3641 (1).
Zarządzanie przedsiębiorstwem rolniczym /

autorstwa: Ryszard Manteuffel.

Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ; dr. 1972Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 2602 (1).
Regionalne aspekty rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce : / studium na przykładzie woj. białostockiego : praca zbiorowa /

autorstwa: pod red. W[łodzimierza] Dzuna i M[ikołaja] Hapunika ; Instytut Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu KC PZPR [Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przy współpracy Ośrodka Badań Naukowych w Białymstoku] | Dzun, Włodzimierz | [Red.] | Hapunik, Mikołaj.

Serie: Zagadnienia Rozwoju Wsi i RolnictwaJęzyk: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; IPPML KC PZPR, ; 1979; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3905 (1).
Chłopi-robotnicy wsi płockiej : / rzeczywistość i opinie : studium badawcze na przykładzie gromady Brudzeń i Zągoty /

autorstwa: Dyzma Gałaj ; Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych przy Polskiej Akademii Nauk.

Serie: Problemy Rejonów Uprzemysławianych | ; 2.Język: polski Summary language: angielski Summary language: rosyjski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, ; 1964Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 584 (1).
Usługi transportowe w systemie obrotu towarowego spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu na przykładzie woj. opolskiego /

autorstwa: Jan Fereniec.

Serie: Seria Rynku Wiejskiego | ; 56.Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Zakład Wydawnictw CRS, ; 1974; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3185 (1).
Rolnictwo a uprzemysłowienie : / czynniki rozwoju produkcji w gospodarstwach chłopskich na przykładzie rejonu Płocka i Puław /

autorstwa: Karol Michna ; Polska Akademia Nauk. Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych.

Serie: Problemy Rejonów UprzemysławianychSzczegóły wydania: Warszawa : ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ; 1971Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 1869 (1).
Usługi produkcyjne w gospodarstwach indywidualnych : / studium na przykładzie woj. rzeszowskiego /

autorstwa: Józef Michna ; Instytut Ekonomiki Rolnej. Stacja Badawcza w Rzeszowie.

Szczegóły wydania: Rzeszów : ; Rolniczy Rejonowy Zakład Doświadczalny, ; dr. 1973Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 2708 (1).
Wpływ warunków środowiska na rozmieszczenie, poziom i kierunki produkcji rolnej w woj. rzeszowskim /

autorstwa: Kazimierz Dąbrowski, Józef Michna | Michna, Józef | (rolnictwo).

Serie: Studia i Materiały - Instytut Ekonomiki Rolnej | ; z. 202.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnej, ; 1969Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 2392 (1).
Wykorzystanie i zagospodarowanie gruntów PFZ w woj. rzeszowskim /

autorstwa: Józef Michna.

Serie: Studia i Materiały - Instytut Ekonomiki Rolnej | ; z. 197.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnej, ; 1969Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 2388 (1).
Postawy rolników wobec usług kółek rolniczych i międzykółkowych baz maszynowych /

autorstwa: Andrzej Rosner.

Serie: Studia i Materiały - Instytut Ekonomiki Rolnej | ; z. 307.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnej. Zakład Społeczno-Ekonomicznej Struktury Wsi. Pracownia Instytucji i Organizacji Rolniczych, ; 1971Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 2435 (1).
Proste formy kooperacji w rolnictwie polskim /

autorstwa: Marek Kłodziński.

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju wsi i Rolnictwa, ; 1976Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3434 (1).
Wyżywienie, rolnictwo i wieś w Polsce /

autorstwa: Tadeusz Hunek | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza | [Wyd.].

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ; 1975; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3212 (1).
Elastyczność produkcji rolniczej /

autorstwa: Augustyn Woś.

Serie: Seria E - Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i LeśneSzczegóły wydania: Warszawa : ; Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, ; 1964Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 829 (1).
Procesy przystosowawcze w rolnictwie polskim /

autorstwa: Augustyn Woś, Zdzisław Grochowski | Grochowski, Zdzisław | , (1922-1992).

Serie: Biblioteczka Wiedzy o PolsceJęzyk: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; "Interpress", ; 1979Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3807 (1).
Podstawy nauki o polityce rolnej /

autorstwa: Augustyn Woś.

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, ; 1987; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4450 (1).
Sojusz czy konflikt /

autorstwa: Mirosław Pietrewicz | Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza | [pbl.].

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ; 1984; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 4295 (1).
System obsługi produkcyjnej rolnictwa /

autorstwa: Franciszek Tomczak.

Serie: Biblioteka Nowego RolnictwaJęzyk: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, ; 1974; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3221 (1).
Przyszłość rolnictwa /

autorstwa: Ryszard Manteuffel ; Polska Akademia Nauk, Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych.

Język: polski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Państwowe Wydaw. Naukowe, ; 1979Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Sygnatura: 3864 (1).

Działa dzięki Koha