IRWIR PAN

Dostosuj wyszukiwanie

Wyniki wyszukiwania: 138.

Sortuj
Wyniki
Bezpieczeństwo żywności w Polsce /

autorstwa: Bożena Gulbicka | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | Dział Wydawnictw | [pbl.].

Serie: Studia i Monografie - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | | ; 143.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB, ; 2008Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6699.
Systemy żywnościowe w warunkach gospodarki cyrkularnej : studium porównawcze krajów Unii Europejskiej / Jarosław Gołębiewski.

autorstwa: Gołębiewski, Jarosław [Autor] | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa). Wydawnictwo [Wydawca].

Szczegóły wydania: Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2019Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 7681.
Problemy prawa żywnościowego i normalizacji / Stanisław Tyszkiewicz ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej.

autorstwa: Tyszkiewicz, Stanisław.

Serie: Biała Księga, Polska - Unia Europejska. Gospodarka ; z. 17Szczegóły wydania: Warszawa : Real Press, 1993Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 5587/17.
Integracja rynku rolnego i gospodarki żywnościowej EWG [Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej] : / implikacje dla polskiego handlu zagranicznego /

autorstwa: pod red. Marii Ciepielewskiej | Ciepielewska, Maria | , (1928-2001) | [Red.].

Szczegóły wydania: Warszawa : ; "Format AB" : na zlec. Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, ; 1991; ; Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 4814.
Bezpieczeństwo żywnościowe krajów rozwijających się /

autorstwa: Bożena Gulbicka.

Serie: Studia i Monografie - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | | ; 116.Język: polski Summary language: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, ; 2003Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6085.
Rozwój polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich / w aspekcie Wspólnej Polityki Rolnej

Szczegóły wydania: Warszawa ; FAPA ; 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (2)Sygnatura: 7026, ...
Komercjalizacja produktów żywnościowych

Szczegóły wydania: Warszawa ; PWE ; 2012Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6964.
Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. (37), Analiza strat i marnotrawstwa żywności na świecie i w Polsce / redakcja naukowa: Mariola Kwasek ; autorzy: Marek Borowski, Maria Kowalewska, Mariola Kwasek, Agnieszka Obiedzińska ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.

autorstwa: Borowski, Marek (rolnictwo) | Kwasek, Mariola | Kowalewska, Maria Teresa | Obiedzińska, Agnieszka (technologia żywności i żywienia) | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Warszawa) [pbl].

Serie: Monografie Programu Wieloletniego ; 44 | Rolnictwo Polskie i UE 2020+Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2016Dostęp online: Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp online Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 7804.
Rynek żywności ekologicznej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej / Sylwia Żakowska-Biemans, Krystyna Gutkowska.

autorstwa: Żakowska-Biemans, Sylwia | Gutkowska, Krystyna | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa). Wydawnictwo [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : Wydaw. SGGW, 2003Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 6796.
Elastyczność spożycia żywności na wsi / Augustyn Woś.

autorstwa: Woś, Augustyn, (1932-2010) | Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1961Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 41.
Gospodarka żywnościowa : problemy ekonomiki i sterowania / Augustyn Woś, Józef Stanisław Zegar.

autorstwa: Woś, Augustyn, (1932-2010) | Zegar, Józef Stanisław, (1940- ) | Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1983Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 4192. Niedostępny: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN: Wypożyczono (1).
Dynamika i struktura zaopatrzenia wsi w artykuły żywnościowe w minionym dwudziestoleciu / Ewa Rosiak ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

autorstwa: Rosiak, Ewa | Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, 1977Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 3632.
Stan polskiej gospodarki żywnościowej po przystąpieniu do Unii Europejskiej : / raport 5 : praca zbiorowa /

autorstwa: pod red. Romana Urbana ; aut. Piotr Chechelski [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Urban, Roman | [Red.] | Chechelski, Piotr | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Serie: Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej | ; nr 109.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2008Inny tytuł: Program wieloletni 2005-2009..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6641.
Stan polskiej gospodarki żywnościowej po przystąpieniu do Unii Europejskiej : / raport 6 (synteza) : praca zbiorowa /

autorstwa: pod red. Romana Urbana ; aut. Piotr Chechelski [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | Urban, Roman | [Red.] | Chechelski, Piotr | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Serie: Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej | ; nr 145.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ; 2009Inny tytuł: Program wieloletni 2005-2009..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6742.
European Union Food Sector after the last enlargements : / conclusions for the future CAP /

autorstwa: [ed. Zbigniew Floriańczyk] ; Institute of Agricultural and Food Economic. National Research Institute | Floriańczyk, Zbigniew | [Red.] | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej | [pbl.].

Serie: Competitiveness of the Polish Food Economy under the Conditions of Globalization and European Integration | ; no 6.1.Szczegóły wydania: Warszawa : ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy, ; 2011Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6929.
Międzynarodowy handel rolny : / teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju /

autorstwa: Karolina Pawlak, Walenty Poczta | Poczta, Walenty | , (1955- ) | Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne | [pbl.].

Szczegóły wydania: Warszawa : ; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, ; 2011Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: (1)Sygnatura: 6905.
Rynkowe przekształcenia polskiej gospodarki żywnościowej : (doświadczenia z lat 1990 i 1991) / oprac. nauk. Eugeniusz Gorzelak.

autorstwa: Gorzelak, Eugeniusz, (1921-2013) [Oprac.] | Wydawnictwo Spółdzielcze [pbl].

Serie: Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego ; t. 32Szczegóły wydania: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa : Wydaw. Spółdzielcze, 1992Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 5398.
Wybrane problemy zarządzania ryzykiem w łańcuchach dostaw i łańcuchach żywnościowych / Jacek Kulawik.

autorstwa: Kulawik, Jacek | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Warszawa) [pbl].

Szczegóły wydania: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2017Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 7446.
Skutki wejścia w życie zakazu stosowania GMO w żywieniu zwierząt w Polsce / autorzy raportu: Adam Zieliński, Marcin Kędzierski ; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.

autorstwa: Zieliński, Adam, (1989- ) [Autor] | Kędzierski, Marcin, (1984- ) [Autor] | Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej [Instytucja sprawcza, Wydawca] | Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego [Instytucja sprawcza].

Szczegóły wydania: Warszawa : Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, 2016Dostęp online: Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp online Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 7656.
Czy ludzie muszą głodować? : krytyka teorii Malthusa / Jacob Oser ; [tł. z ang. Jerzy Zdanowicz, Władysław Lewandowski].

autorstwa: Oser, Jacob, (1915- ) | Zdanowicz, Jerzy [Tł.] | Lewandowski, Władysław (tłumacz) [Tł.] | Polskie Wydawnictwa Gospodarcze [pbl].

Język: polski Język oryginału: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, 1960Inny tytuł: Must men starve?.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Biblioteka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1)Sygnatura: 188.
Strony

Działa dzięki Koha