IRWIR PAN

Nowe pozycje otrzymane w Sierpniu

Książki:

Struktura społeczna w doświadczeniu jednostki / Winicjusz Narojek. Wydawca: Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982

Praca na wsi : Szkice etnologiczne / red. nauk. Amanda Krzyworzeka. Wydawca: Warszawa: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, 2020


Amatorski ruch artystyczny na wsi polskiej 1918-1939 / Stefan Józef Pastuszka. Wydawca: Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 1994


World societies : The evolution of human social life / Stephen K. Sanderson, Arthur S. Alderson. Wydawca: Boston: Pearson Education, 2005


Kultura jako element stylu życia mieszkańców wsi : materiały z sesji naukowej, Henryków, 12-14 XI 1982 r. / op. nauk. Władysław Misiak. Wydawca: Wrocław: Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1985


Ekskluzja i inkluzja społeczna : diagnoza, uwarunkowania, kierunki działań / red. nauk. Jolanta Grotowska-Leder. Wydawca: Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2005


Przemiany gospodarcze wsi na Warmii i Mazurach w latach 1945-1956 / Radosław Gross. Wydawca: Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2019


Wspomnienia pracowników byłych państwowych gospodarstw rolnych / op.  Zygfryd Gładkowski, Bolesław Pilarka. Wydawca: Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2013


Czasopisma:


Wieś i Rolnictwo / Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.
ISSN: 0137-1673  Kwartalnik

Nr 4 (185) [2019]

Nr 1 (186) [2020]


Polish Sociological Review / Polskie Towarzystwo Socjologiczne.
ISSN: 1231-1413  Kwartalnik

Nr 4 (208) [2019]
Nr 1 (209) [2020]
Nr 2 (210) [2020]Mazowsze, Studia Regionalne / Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
ISSN: 1689-4774  Kwartalnik

Nr 32 [2020]Biuletyn Euro Info / Enterprise Europe Network.
ISSN 2544-4719

Nr 1 (197) [2020]


Studies in Agricultural Economics / Agrárgazdasági Kutató Intézet.
ISSN 1418-2106

Vol. 122, no. 1 [2020]


Academia : magazyn Polskiej Akademii Nauk /
Polska Akademia Nauk.
ISSN 1733-8662

1/61 [2020]


Przegląd Obszarów Wiejskich UE / Komisja Europejska.
ISSN 1831-5313

Nr 29 [2020]


Polityka Społeczna / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
ISSN 1831-5313 Miesięcznik


Nr 1 (550) [2020]
Nr 2 (551) [2020]
Nr 3 (552) [2020]
Nr 4 (553) [2020]
Nr 5/6 (554/555) [2020]

opublikowano 01/09/2020 00:00 • Show all news
Zaloguj się:

Działa dzięki Koha