IRWIR PAN

Nowe pozycje otrzymane w listopadzie i grudniu 2019

KSIĄŻKI:

Formalizacja decyzji wyboru publicznego.
Zastosowanie do alokacji środków strukturalnych Wspólnej Polityki Rolnej UE w Polsce / Ewa Kiryluk-Dryjska.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014
ISBN:
9788301175498

Przegląd życia gospodarczego Polski w okresie od połowy maja do września 1926 roku
[przedm. Kazimierz Bartel].
Warszawa : Wydawnictwo Gabinetu Prezesa Rady Ministrów, 1926

Wspomnienia chłopa-powstańca z 1863 r. / Ignacy Drygas ; do druku przygot. i objaśn. opatrzył Justyn Sokulski.
Warszawa : Centralna Biblioteka Rolnicza, cop. 2019
ISBN: 9788365632043

Zmieniająca się natura usług : studium usług produkcyjnych w rolnictwie krajów Unii Europejskiej / Małgorzata Kołodziejczak.
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2019
ISBN: 9788371609244.


CZASOPISMA:

ACADEMIA : magazyn Polskiej Akademii Nauk. Warszawa: PAN.
ISSN 1733-8662                          Kwartalnik

Nr 1-2/57-58 [2019]

Forschungsfelder : hier wächst Wissen : das Forschungsmagazin für Ernährung und Landwirtschaft.
Berlin : Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), Abteilung 2, Ernährungspolitik, Produktsicherheit, Innovation.       Kwartalnik

Ausg. 3 - November 2019

Geographia Polonica. Warszawa : Instytut Geografii i Zagodpodarowania Przestrzennego PAN.
ISSN: 0016-7282   Kwartalnik

Vol. 92, iss.  4 [2019]

Gospodyni : tygodnik dla Kół Gospodyń Wiejskich. Poznań : PWR.
Dwumiesięcznik

Nr 5/2019

Journal of Agribusiness and Rural Development : kwartalnik poświęcony problemom agrobiznesu i obszarów wiejskich. Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
ISSN: 1899-5241   Kwartalnik (Publikowany zamiast: Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ekonomia)

Nr 3 (53) [2019]

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. Warszawa: SGH. Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie ; Andrzej Herman, red. nacz.
ISSN: 1896 - 656X Kwartalnik

Nr 3 (52) [2019]

Mazowsze. Warszawa : Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego.
ISSN: 1689-4774    Kwartalnik

Nr 30/2019

: quarterly of the Polish Sociological Association. Warszawa : Polskie Towarzystwo Socjologiczne.
ISSN: 1231-1413   Kwartalnik

Problems of Agricultural Economics = Zagadnienia Ekonomiki Rolnej. Warszawa : Instytut Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.
p-ISSN: 0044-1600 e-ISSN: 2392-3458    Kwartalnik

Nr 3 (360) [2019]

Studies in Agricultural Economics. Budapest : Agrárgazdasági Kutató Intézet.                     
1418-2106                           Nieregularne

Vol. 121, no. 2, 3 [2019]

Ubezpieczenia w Rolnictwie : materiały i studia. Warszawa : KRUS, 1999-. 
ISSN: 1507-4757     Kwartalnik  

Nr 66 [2018]

Zagadnienia Doradztwa Rolniczego : biuletyn Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie /
Poznań : Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, SERiA.
ISSN: 1232-3578     Kwartalnik

Nr 3'19 (97) [2019]


SERIE:

STUDIA

Opublikowano 02/01/2020 • Pokaż wszystkie wiadomości
Zaloguj się:

Działa dzięki Koha