IRWIR PAN

Uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego w rolnictwie i na obszarach wiejskich - Warszawa IERiGŻ- PIB 2011 - 122 s., 2 nlb. il. 24 cm. - Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnosciowej.... .

bibliogr.

9788376581293


Red. Alina Sikorska
Siła robocza - rolnictwo - Polska
Wieś - socjologia - rolnictwo

Działa dzięki Koha